4. yargı paketi Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi

Tüm eleştirilere ve tepkilere rağmen Meclis’e sunulan 27 maddelik 4. yargı paketi Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Kamuoyunda “4’üncü yargı paketi” olarak bilinen 27 maddelik “Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Teklif, maddelerde bir değişiklik olmadan olduğu gibi Genel Kurul’dan geçti. Buna göre hukukçuların ve hak örgütlerinin büyük tepki gösterdiği, Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) muhalefet şerhi düştüğü cinsel istismar, kasten öldürme, işkence gibi katalog suçlar için “somut delil” şartı aranması kabul edildi.

BOŞANDIĞI EŞE KARŞI SUÇLAR

Söz konusu teklife göre idarenin 60 günde cevap verme süresi 30 güne iniyor. Boşandığı eşe karşı işlenen suçlar ağırlaştırıcı neden sayılacak. Bilişim suçları ile banka ve kredi kartlarına ilişkin suçlarda mağdurun oturduğu yer mahkemesi de yetkili olacak. Tebligatlar, dosyada varsa tüm taraflara ayrıca telefon telgraf e-posta gibi yollarla da bildirilecek. İfadesi alınmak amacıyla yakalanan kişi mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde belirtilen tarihte ilgili yargı merciinde olacağını taahhüt ederse her yakalama emri için bir kez geçerli olmak üzere Cumhuriyet Savcısı tarafından serbest bırakılması emredilebilecek. Kişi taahhüdünü yerine getirip yargı merciine gitmezse bin TL idari para cezası verilecek.

EV HAPSİ ADLİ KONTROL

Konutunda evinde bulunmayı gerektiren adli kontrol uygulamasında konutta geçen iki gün, cezanın mahsubunda bir gün olarak hesaplanacak. Şüpheli veya sanığın adli kontrol yükümlülüğünün devam edip etmemesine en geç 4 ayda bir soruşturma evresinde Cumhuriyet Savcısının talebi üzerine sulh ceza hakimi, kovuşturma evresinde ise resen mahkemece karar verileceği hüküm altına alındı. Adli kontrol altında geçecek süre Ağır Ceza Mahkemesi’nin görev alanına girmeyen işlerde en çok 2 yıl olarak belirlenecek. Bu süre zorunlu hallerde gerekçesi gösterilerek bir yıl daha uzatılabilecek. Ağır Ceza Mahkemesi’nin görev alanına giren işlerde ise adli kontrol süresi en çok 3 yıl. Bu süre zorunlu hallerde gerekçesi de gösterilerek uzatılabilecek. Uzatma süresi de toplamda 3 yılı geçemeyecek. Terörle Mücadele Kanunu kapsamında yapılan yargılamalarda ise bu uzatma süresi en çok 4 yıl olacak. Bu düzenlemede yer alan süreler çocuklar bakımında yarı oranında uygulanacak.

HÜKÜMLÜLERİN İZİNLİ SAYILMASINA İLİŞKİN SÜRE

Teklife sonradan eklenen madde ile Covid-19 salgını sebebiyle açık ceza infaz kurumlarında bulunanlarla kapalı ceza infaz kurumunda olup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlülerin, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlüler ve denetimli serbestlik tedbirinden yararlanan hükümlülerin izinli sayılmalarına ilişkin süre 31 Temmuz’dan 30 Kasım 2021 tarihine kadar uzatıldı.

(HABER MERKEZİ)