7 Alevi kurumundan Isparta Belediye Başkanı’na istifa çağrısı: Alevi toplumunu aşağıladı, hadsizlik yaptı!

PİRHA- Alevilerin dayanışmasıyla yapılan Isparta Cemevinin bugün yapılan açılışında PSAKD Genel Başkanı Gani Kaplan’ı ölçüsüz tavırlarla kürsüden indirmek isteyen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e 7 Alevi kurumu ortak bir açıklamayla sert tepki gösterdi. Belediye Başkanını istifaya çağıran Alevi kurumları, “Başdeğirmen hakaret ve nefret söylemleri ile Gani Kaplan’ın sözlerini kesti. Başdeğirmen bu eylemiyle Alevi toplumunu aşağılamış, küçük düşürmüş ve şiddeti kışkırtmaya yönelik söylemlerde bulunmuştur” diye belirtti. 

Alevilerin kolektif emeği ve lokmalarıyla inşa edilen ve Isparta Belediyesi’nin de küçük katkı sunduğu Isparta Cemevinin bugün açılışı gerçekleşti.

Açılışta konuşan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Genel Başkanı Gani Kaplan’ın Diyanet’i eleştiren sözlerine AKP’li Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen müdahale ederek Kaplan’ı kürsüden indirmeye çalıştı. Kaplan’a yönelik ölçüsüz üslup ve müdahaleyi kabul etmeyen Alevi kurum başkanları kürsüde söz almayarak durumu protesto etti.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in bu ölçüsüz ve Alevi toplumunu küçümseyen tavrı büyük tepki çekti.

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Alevi Bektaşi Federasyonu, Alevi Dernekleri Federasyonu, Alevi Vakıfları Federasyonu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Alevi Kültür Dernekleri, Pir Sultan Abdal kültür Derneği ortak bir yazıl açıklama yaparak, Alevi toplumunu aşağılayan, küçük düşüren Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in hareketinin ideolojik olduğunu, derhal istifa etmesi gerektiğini belirttiler.

“BELEDİYE BAŞKANI ALEVİ TOPLUMUNU AŞAĞILAMIŞ, ŞİDDETİ KIŞKIRTMIŞTIR”

7 Alevi kurumunun yaptığı açıklamanın tam metni şöyle:

“Yapımı tamamlanan Isparta Cemevi’nin bugün saat 11.00de açılışı yapıldı. Isparta şehir merkezinde İlk cemevi olma özelliği taşıyan Isparta Cemevi’nin açılışına Avrupa ve Türkiye Alevi İnanç kurum temsilcilerinin yanı sıra Muharrem Temiz ve Tolga Sağ da katıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kaldırılması ve Alevilere eşit yurttaşlık hakkının verilmesi yönünde konuşmasını yapan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan’ın üzerine yürüyen AKP’li Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen hakaret ve nefret söylemleri ile Gani Kaplan’ın sözlerini kesti.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen bu eylemiyle Alevi toplumunu aşağılamış, küçük düşürmüş ve şiddeti kışkırtmaya yönelik söylemlerde bulunmuştur.

“ALEVİ TOPLUMUNA KARŞI İKİ YÜZLÜ ZİHNİYETİN GÖSTERGESİ”

Bir kamu yöneticisinin cemevinin açılışını bahane ederek adaleti, inancı ve vicdan ölçüsünü kendi siyasi zihniyetine alet etmesi ve bu bahaneyle Gani Kaplan’ı tehdit etmesi, AKP hükümetinin Alevi toplumuna karşı olan ikiyüzlü zihniyetinin göstergesidir.

“BELEDİYE BAŞKANI’NIN ‘BU CEMEVİNİ BEN YAPTIRDIM’ DEMESİ HADSİZLİKTİR”

Ayrıca Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in tüzel kişiliği olan bir devlet kurumunu kendi malı kabul ederek “Bu cemevini ben yaptırdım.” demesi de ayrıca hadsizliktir. Çünkü başta Ispartalı Aleviler olmak üzere onlarca Alevi kurum yöneticileri çok iyi biliyor ki cemevi arsasının satın alınmasından inşaatın tamamlanmasına kadar olan tüm süreç, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, ülkedeki Alevi kurumları ve Ispartalı işadamlarının lokmaları sayesinde tamamlanmıştır.

ISPARTA BELEDİYE BAŞKANININ HAREKETİ İDEOLAJİKTİR, İSTİFA ETMELİDİR”

Bizler bireysel çıkar ve siyasi istikballeri için inancımıza yönelik nefret söylemlerinde bulunan, kurum yöneticilerimize saldıran, nefret söylemleri ile toplumu tahrik eden ve Alevi toplumunu suçlayarak ötekileştirmeye yönlendiren herkesin şunu çok iyi bilmesini istiyoruz; erdemli bir yönetici, hak ve hukuku kabul eder, insan hakları dahilinde yer, din, inanç ve vicdan özgürlüğünün adil dağıtılması ve saygı duyulması yönünde çaba harcar diyoruz.
Ve bugün bir kez daha gördük ki Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in hareketi ideolojiktir. Kendisini kınıyor ve derhal istifa etmesini istiyoruz.

Ayrıca bu söylemlerden sonra Pir Sultanca duruş sergileyip konserini iptal eden Tolga Sağ ve Muharrem Temiz’e, PSAKD Genel Başkanı Gani Kaplan şahsında Alevilere yapılan hakaret karşısında konuşma yapmayı protesto eden ADFE Genel Başkanı Celal Fırat ve HBAKV Genel Başkanı Ercan Geçmez’e teşekkür ediyoruz.
Saygılarımızla…

AVRUPA ALEVİ BİRLİKLERİ KONFEDERASYONU

ALEVİ BEKTAŞİ FEDERASYONU

ALEVİ DERNEKLERİ FEDERASYONU

ALEVİ VAKIFLAR FEDERASYONU

HACI BEKTAŞ VELİ ANADOLU KÜLTÜR VAKFI

ALEVİ KÜLTÜR DERNEKLERİ

PİR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEĞİ”

(HABER MERKEZİ)

İLGİLİ HABERLER:

Diyanet’i eleştiren Kaplan’a, AKP’li Belediye Başkanı’ndan hadsiz müdahale