Adıyaman Kadın Platformu: 8 Mart direnişi simgeleyen bir mücadele günüdür

PİRHA- Adıyaman Kadın Platformu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı. Açıklamada, “Kadınlar, çalışma ve toplumsal yaşamda toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile karşı karşıya” denildi.

Adıyaman Kadın Platformu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Kadınlar adına açıklamayı yapan Eğitim-Sen Eğitim Sekreteri Eylem Yıldırım, 8 Mart, dünyanın neresinde olursa olsun kadınlara uygulanan sömürüye, ayrımcılığa,  baskıya karşı yürütülen, kadın haklarının kazanılmasında verilen direnişi simgeleyen bir mücadele günü olduğuna dikkat çekti.

Yıldırım, “Eşitsizliğin, sınırsız tüketimin, sömürünün, yoksulluğun sistemleştiği patriyarkal kapitalizmin, kadın ile kurduğu  “ucuz emek – kutsanmış annelik” ilişkisinin neoliberal politikalarla tüm dünyada yeni kölelik koşullarını dayattığı bu dönemde kadının varoluş mücadelesi çok daha anlamlı bir hale gelmiştir” diye belirtti.

“KADINLAR TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ İLE KARŞI KARŞIYA”

Yıldırım, kadınlar, çalışma ve toplumsal yaşamda toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile karşı karşıya kaldığına vurguda bulunarak, “Herhangi bir sosyal güvencesi olmadan kayıt dışı olarak çalıştırılan kadınlar “ucuz emek gücü” olarak görülmekte “eşit değerde işe eşit ücretten yoksun bırakılmaktadırlar.Covid-19 pandemisiyle birlikte patriyarkal kapitalizmin yarattığı sorunlar derinleşmiş, pandemi; kadına yönelik ekonomik, psikolojik, fiziksel, cinsel şiddeti, kadın bedeni, emeği üzerindeki sömürü ve baskıyı arttıran bir politikanın fırsatı haline getirilmiştir.” dedi.

“KADINLARA YÖNELİK ŞİDDET YAŞAMIN TÜM ALANLARINDA SÜRMEKTEDİR”

Kadınların, ataerkil kültürün baskısı ile evine kapanmaya zorlandığını belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

“Kadınların istihdam ve sosyal yaşama katılım oranlarında son yıllarda görülen düşüş bunun en açık göstergesidir. Kadına yönelik şiddet de yaşamın tüm alanlarında yaygın olarak sürmektedir. Her gün en az 4 kadın katledilmektedir. Kadınlar en yakınlarındaki erkekler tarafından fiziksel, psikolojik, cinsel şiddete uğramakta, intihar denilerek son derece şüpheli ölümlerle kadınların yaşamları çalınmaktadır. Şiddet her kesimden, her meslekten kadına karşı uygulanmaktadır. Cezasızlık, korumasızlık ve hukuksuzluk nedeniyle kadına yönelen şiddet konusundaki istatistikler, dünya genelindeki bir insan hakları felaketini ortaya koymaktadır. Biliyoruz ki eşitlikçi yönetim biçimleri işlevsel kılınmadan ne kadın ne de toplum şiddetten kurtulacaktır. Bu nedenle ülkemizde kadını eşit ve özgür birey olarak gören yasal dönüşümler ve uygulamaların bir an önce başlatılması, eşitlikçi, demokratik, laik yönetim biçimlerinin hayata geçmesi, kadın bedeni üzerindeki tüm söz ve karar haklarının kadına ait olduğunun kabul edilmesi ve siyasi iktidarların kadının bedeninden elini çekmesi gerekmektedir.”

“TALEPLERİMİZ AÇIK VE NETTİR”

Eylem Yıldırım talepleri şöyle sıraladı:

-Kadınlar ve LGBTİ+lara yönelik her türlü ayrımcılığı ve şiddeti önleyen yasal düzenlemeler acilen yapılmalı, İstanbul Sözleşmesi’nin tartışılmasına son verilmeli,  6284 sayılı yasa etkin bir şekilde uygulanmalı,

-Çalışma hayatında kadına yönelik her türlü ayrımcılık terk edilmeli; esnek çalışma biçimlerine, cinsiyetçi iş bölümüne, ücret eşitsizliğine son verilmeli; güvenceli, düzenli işler yaratılmalı,

-Yetki ve karar mekanizmalarında eşit temsiliyetin hayata geçmesi sağlanmalı,

-Bir sağlık ve sosyal hak olarak kürtaj hakkının kullanımını engelleyen fiili uygulamalardan vazgeçilmeli,  güvenli ve parasız kürtaj olanakları sağlanmalı,

-Kadınlar regl döneminde en az iki gün ücretli izinli olmalı,

-Kadın istihdamının önündeki engellerden olan çocuk, hasta, yaşlı, engelli bakımı kamusal hizmet olarak sunulmalı, ev işlerini kadının üstünden alacak sosyal politikalar uygulanmalı,

-Kapatılan kamu kreşlerinin yanı sıra tam zamanlı, ücretsiz, nitelikli ve anadilinde hizmet veren kamu ve mahalle kreşleri açılmalı,

-ILO 190 sayılı sözleşme uygulanmalı,

-Kadını eğitimden, istihdamdan, yaşamdan koparan, çocuk yaşta evliliklerin hızla artmasına yol açan 4+4+4 eğitim sistemi hemen iptal edilmeli,

-8 Mart kadınlar için ücretli izin günü sayılmalıdır.

PİRHA/ADIYAMAN