Alevi Haber Ajansi – PİRHA

Alevi Bektaşi Federasyonu’nun çağrısıyla Aleviler biraraya geldi- VİDEO

09 Mart 2018 - 11:08 pirha.net
Alevi Bektaşi Federasyonu’nun çağrısıyla Aleviler biraraya geldi- VİDEO
10 views
09 Mart 2018 - 11:08

PİRHA- Alevi Bektaşi Federasyonu’nun öncülüğünde Alevi çalıştay program taslağı toplantısı başladı. Balıkesir Edremit’te biraraya gelen Aleviler, önümüzdeki dönem için bir program taslağı çıkarmayı hedefliyor.

Alevi Bektaşi Federasyonu program çalıştayı başladı. Alevi Bektaşi Federasyonu çağrısıyla Avrupa’dan ve Türkiye’den Aleviler Balıkesir’in Edremit ilçesinde biraraya geldi.

Alevi hareketinin temel başlıklar etrafında tartışarak bir program taslağının ortaya çıkarılmasının amaçlandığı çalıştay programı Nurettin Gedikoğlu Dede’nin gülbangıyla ve çerağ uyandırılmasıyla başlatıldı.

Saygı duruşunun ardından deyişler okunarak program devam etti.

Çalıştayın açılış konuşmasını ise ABF Genel Başkanı Muhittin Yıldız yaptı. Yıldız, “Ben buraya sizinle birlikte bu yolda turab olmaya;  Hakk yolunda kurulacak Rıza Şehrine ulaşmak için, emek vermeye, ter dökmeye geldim” diyerek konuşmasına başladı.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında AKP iktidarının başta Aleviler olmak üzere muhaliflerin baskı altında olduğunu hatırlatarak, “Türkiye’nin sorunu başkanlık sorunu değildir. Türkiye’nin sorunu demokrasi, insan hakları, eşit yurttaşlık ve adalet sorunudur” dedi.

“Biz Alevi kurumları olarak AKP/Saray zihniyetinin Alevi toplumuna ve Türkiye demokrasi güçlerine dönük tehditlerine seyirci kalamayız. 15 Temmuz ile birlikte Türkiye genelinde Alevi mahallelerini hedef alan besleme paramiliter güçler şimdi gizliden gizliye katliam planı yapıyorlar” diyen Yıldız konuşmasını şöyle sürdürdü:

“7 Haziran 2015 seçimlerinde Türkiye halklarından gerekli dersi alan AKP, asıl darbeyi 15 Temmuz 2016 da değil, 1 Kasım 2015 de yapmıştı. Şimdi ise istediği siyasal tabloyu yaratmak için muhalif televizyonları, dergileri, gazeteleri kapatan, gazeteci ve bilim insanlarını sudan gerekçelerle tutuklayan, sosyal medya paylaşımlarına bile tahammülü kalmayan siyasi iktidar, 12 Eylül faşizmini daha sert bir şekilde güncellemektedir. Halkın iradesiyle seçilmiş belediye başkanları ve milletvekillerin tutuklanması, belediyelere AKP beslemesi kayyum atanması hukuki ve adil değil, faşizan bir uygulamadır.  Ülkemizde siyasal, sosyal, kültürel, ekonomik yaşam çekilmez hale getirilmiş, eğitim yaşamı istila edilmiş, binlerce kamu çalışanı padişah fermanı misali uygulamalarla işinden aşından, geleceğinden edilmiştir. Birçok ilerici kurumun başkan, yönetici ve üyelerine yönelik gözaltı ve tutuklama saldırısı devam etmektedir.

Saldırıların boyutu o kadar haksız hukuksuz bir şekilde artmıştır ki MESAV Başkanı Arif SAĞ ın görevinden alınarak yerine kayyum atama yapılması gerçekten farklı olana tahammülün kırıntısının bile kalmadığının bir göstergesidir.”

“YANIBAŞIMIZDAKİ KATLİAMLAR GÖRMEZDEN GELİNEMEZ”

Afrin’e başlatılan harekatı eleştiren Yıldız, AKP Genel Başkanının konuşmalarında sık sık mezhep kavgalarından bahsettiğini hatırlatarak, silahlı eğitim kamplarından söz etti.

Türkiye’nin hızla kaosa sürüklendiğini ifade eden ABF Başkanı şöyle devam etti:

“Canlar, ülkenin ve Ortadoğunun durumu malum. Türkiye gündemi, Ortadoğu’daki gelişmelerden ayrı yorumlanamaz. Yanıbaşımızda yaşanan katliamlar,  görmezden gelinemez.

Ortadoğudaki selefi ve Vahabi yönetimler ile ülkemizde bulunan saray yönetimi birbirinin fikirdaşıdır. Hepsinin çıkış noktası Emeviliktir. Emeviler nasıl o devrin, Ali sevdalılarına ve Hüseyin sancağı adı altında toplananlara zulüm ettiyse, onların varisleri de günümüzde yaşayan Aleviler’e zulüm etmektedir. Asıl önemli olan bu saldırılar karşısında bizlerin neler yapacağıdır… Tam da bu noktada burada toplanmamız çok önemlidir.”

“Gün faşizme, tekçi anlayışa, saray saltanatına karşı birlik olma günüdür. Biz biliyoruz ki bunun yolu demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olmaktan geçer” vurgusunu yapan Muhittin Yıldız, “Devletin ceberut yapısı ve tekçi anlayışına karşı biz Aleviler, Ulularımızın, Pirlerimizin yolundan aldığımız güç ve onlara verdiğimiz ikrarla, bu zalimliğe he daim karşı duracağız” diye konuştu.

“DEMOKRATİK HAKLARIMIZ KULLANILAMAZ HALE GELDİ”

ABF Genel Başkanı Muhittin Yıldız, tüm demokratik hakların bir bir ellerinden alındığını ifade ederek, şunları kaydetti:

“Yaşadığımız bu süreçte Haksızlıklara karşı direnen tüm farklı toplumsal dinamikler gözaltı, tutuklamalar ve şiddete maruz kalmaktadır. Yüzyıllar boyu direnerek elde edilen kazanımlar bir bir elimizden alındığı gibi en demokratik haklarımız kullanılamaz hale gelmiştir…

Yaşanan bu saldırılar karşısında Alevi Bektaşi inancının sahipsiz olduğunu sananlar büyük bir yanılgı içindedir. Bu inanç hiçbir zaman sahipsiz olmadı, kandilde yanan nur olduğu sürece hiçbir zaman da sahipsiz kalmayacaktır.

Alevi Bektaşi inancı geçmişten günümüze Ocaklar ve Dergahlar biçiminde örgütlenerek hizmet yürüttü. Fakat Osmanlıdan günümüze kadar yüzyıllardır süren saldırılar bu sistemin işleyişinde sorunlar yarattı. Cemler yasaklandı, Aleviler ibadetini gizli yapmak zorunda kaldı. Tüm bu sorunlar ocakların işleyişini zorlaştırdı.

Bununla birlikte seksenli yıllardaki köyden kente göçle birlikte dede-talip arasındaki ilişki azaldı.

Aleviler, inançsal ve toplumsal alandaki tüm zorlukları aşabilmek için, doksanlı yılların öncesinde başlayan ancak sonrasında hızlanan kendi örgütlerini kurarak inançsal alanda hizmet vermeye başladı. Uzun yıllar inanç hizmeti alamayan Aleviler, bu kurumlarımızın hizmetlerine sahip çıktı, rızalık verdi.

‘Büyüğünüz kim, küçüğünüz kim’ dediler, ‘Büyüğümüz de bir, küçüğümüz de bir’ dedik. Eksiğimiz vardı, tamamladık. Boşumuz vardı doldurduk. El ele, el Hakk ka dedik hizmet yürüttük.

Biz Aleviler bu toprakların kadim inançlarındanız. Kadim zamandan beri Aleviler bu topraklarda her daim barışın, hoşgörünün, sevginin ve insanlığın; dili, nefesi, sesi ve vicdanı olmuştur. Bir yanıyla mazlumluğun, diğer yanıyla da direnişin sembolü olan Şah-I Şehidan İmam Hüseyin ‘den Baba İshak’lara, Baba İlyas’lardan  Hacı Bektaş Veli’ye, Şeyh Bedreddin’lerden Şah Kalender’e Pir Sultan Abdal’lardan  Seyid Rıza’lara, saraylara biat etmeyip direniş geleneğini geleceğe taşıyanlar olduk.

Aleviler olarak bu süreçte yaşanan tehlikeler karşısında örgütlü bulunan kurumlarımızın istenilen düzeyde olmadığı ortadadır. Yaşadığımız bu sistemli saldırılar karşısında dağınık bir şekilde mücadele edilemeyeceği herkes tarafından görülmektedir.

“KURUMLARIMIZ TÜM ALANLARA HAKİM DEĞİL”

Kurumlarımız tüm alanlara hakim değildir. Aleviler siyaset içinde adeta haraç mezat olarak kullanılmaktadır. Tarihimize yabancılaşmış durumdayız.

Bugün Ülkemizde siyasi olarak tüm demokratik alanların daraldığı, parlamentonun işlevsiz kaldığı, yargının siyasi iktidar için baskı aracı olduğunu ve özgürlüklerin yok olduğu her demokratik hakkın kullananın savaş gerekçesi ile bastırıldığı, terörist ilan edildiği bir süreçten geçiyoruz.

“ALEVİLER BÜYÜK TEHLİKELERLE KARŞIKARŞIYADIR”

Aleviler bugüne kadar yok sayılmış ve bu yaşadığımız süreçte ise çok büyük tehlikeler ile karşı karşıyadır. Bir yandan içeride kendi Ailevisini yaratma çabaları sürerken diğer yandan bugünlerde Hakk’â yürüyen Alevi askerin bile ayrımcılığa uğradığı bir süreçte biz Alevileri bekleyen tehlikenin daha da büyüyeceğini göstermektedir. Bu tehlikelerin karşısında artık kendi yolumuzu kendimizin çizdiği bir sürecin içinden geçmekteyiz. Tarihimizden ders çıkararak pirlerimizin ulularımızın, yol önderlerimizin bizlere bırakmış olduğu mirasla eksik kalan yönlerimizden ders çıkarıp bu eksikleri gidermek, kendi örgütlülüğümüz güçlendirmek bizim tarihi sorumluluğumuzdur.

Bugün buraya bahsetmiş olduğum sorumlulukları yerine getirmek için toplanmış bulunuyoruz.

“ÇOK ÖNEMLİ ÇALIŞMANIN ADIMLARINI ATACAĞIZ”

Bugün, sizlerle birlikte burada çok önemli bir çalışmanın adımlarını atacağız. Bu çalışma Alevi hareketinin temel ve yapısal sorunlarına dair çözümlerin konuşulacağı, bu sorunların nedenlerinin tespit edileceği ve açığa çıkarılıp çözümler üretileceği bir çalışma olacaktır.

Geçmişten bugüne kadar demokrattık Alevi hareketinin yaşadığı sorunların çözümleri kendini tekrar eder yerde durmaktadır bu durum kurumlarımızda yapısal sorunlar haline gelmiştir.

“BUGÜNE KADAR ÇÖZÜM MODELLERİ İHTİYAÇLARA CEVAP VERMEDİ”

Bugüne kadar ortaya konulan çözüm modelleri ya da şekilleri ihtiyaçlara cevap verememiştir. Yaşadığımız siyasal sürecin ağırlığı karşısında, hareketimizin sorunlarına müdahale edilmezse dağılmanın ötesinde bir sonucun ortaya çıkacağı herkes tarafından bilinmektedir… Bu nedenle bu çalıştayı önemsiyoruz.

Bu çalıştayla sorunların reçetesinin hemen yazılmayacağını biliyoruz. Ama Murad edilen amaç bu yola revan olmaktır. Bizlerde burada bunu yapmak istedik. Bu çalışma bir ilktir ve önemli bir başlangıçtır.. Siz değerli katılımcılarımızın önemli katkılar sunacağına inanıyoruz.”

Çalıştay taslak programının 12 temel başlıkta belirlendiğini söyleyen Yıldız, taslağın yol haritası olacağını kaydetti.

Yıldız şunlara işaret etti:

Bu çalışma ile Alevilerin öncelikle kendi değerlerini ve farklılıklarını koruyarak yaşamın her alanında ortak sözünü söylemesini sağlamak, Demokratik Alevi hareketin etkisizleşen dağılan farklılaşan taleplerinin ortaklaşmasını sağlayarak ortak mücadele etrafında toparlanmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu nedenle çalışmanın üzerine oturması gereken en önemli yanı ‘’yol bir sürek bin bir’’ kültürüne göre hareket etmektir. Bu nedenle bugün kadar yolda eksik bırakılan unutulan tüm farklılıklarımızın açığa çıkmasını sağlamak bizim acımızdan yolda birlikte yürümemizin en değerli sonucu olacaktır.

3 gün burada vereceğiniz emek bu bakımdan çok değerlidir. Bugün burada dedelerimizden pirlerimize analarımızdan Zakirlerimize, siyasetçisinden sanatçısına habercisinden yazarına kısacası ülkenin her alanından kurumundan gelen canlara Avupa’nın çeşitli ülkelerinden sadece bu çalışmaya katkı için gelen tüm canlarımıza Alevi Bektaşi Federasyonu adına herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.”

Yıldız, ayrıca bu çalışmanın yapılmasına olanak sağlayan ev sahip ve ev sahipliği yapan Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka ve Edremit belediyesine teşekkür etti.

ABF Genel Başkanı Yıldız, Bizim yolumuz kıldan ince kılıçtan keskin bir yoldur. Bu yolda farklılıklarımız olsa da ortak değerimiz Alevilik’tir. Bugün bu yolda buluşmak bizler için elzem bir hal almıştır.” dedi.

“LAİKLİK YENİDEN TÜRKİYE’YE EGEMEN OLMALI”

Yıldız’ın konuşmasının ardından Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka kısa bir konuşma yaptı. Saka, ülkedeki çocuk tacizlerine ve baskılara değinerek, ülkenin çok kötü durumda olduğunu söyledi. Saka “Laikliğin yeniden Türkiye’de egemen olmasını istiyoruz” dedi. Saka, Alevi çalıştayının önemine de dikkat çekti.

Açıklamanın ardından 12 başlık adı altında atölye çalışmalarına başlandı.  (HABER MERKEZİ)

pirha ©2019