Ana Sayfa ALEVİ HABER, BÜYÜK SÜRMANŞET, TÜM HABERLER, UNUTULMASIN 21 Ekim 2018 489 Görüntüleme

‘Alevi örgütleri, ötekileştirmenin karşısında gerekli önlemleri alacaktır’

‘Alevi örgütleri, ötekileştirmenin karşısında gerekli önlemleri alacaktır’
Tarih: 21 Ekim 2018 - 20:12

PİRHA – Amasya’da bulunan Hamdullah Efendi Cemevi ve Kültür Merkezi’nde Alevi kurumları, Alevilerin sorunları ve çözümlerine ilişkin toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonucu açıklanan bildirgede, “Alevi örgütleri, her türlü ötekileştirmenin, ayrışmanın, asimilasyonun karşısında gerekli önlemleri alacaktır” denildi. Toplantıda ayrıca Aralık ayında miting yapılması kararı alındı. 

Alevi kurumları, Alevi toplumunun sorunlarını ve bu sorunların çözüm yollarını konuşmak üzere Amasya’da bulunan Hamdullah Efendi Cemevi ve Kültür Merkezi’nde toplantı yaptı.

Toplantı sonucu açıklanan sonuç bildirgesinde şu ifadeler yer aldı:

“Amasya’da Erenler meydanında, Hamdullah pirimizin divanında aşağıda isimleri yazılı kurum temsilcileri olarak toplanmış bulunuyoruz. Bugün burada bir yanda Alevi kurumlarının temsilcileri var, diğer tarafta Aleviliği ve Alevileri Alevilere rağmen konuşanlar, Alevilerin demokratik, inançsal hak taleplerini görmezden gelerek konuşanlar, Alevileri yok sayanlar var. Hamdullah Çelebi’ye yaptıkları gibi hala bize tövbe ettirmeye çalışıyorlar. O gün de bu gün de hala bizi din dışı sayıyorlar.
Alevilerin yaşamına geriye doğru baktığımızda hiçbir dönemde kolay olmamıştır. Bizlere yolun yüklediği görev, daha örgütlü kurumlar, bireylerarası iletişimi sıklaştırarak sorun, sıkıntı, problemleri kısa sürede bertaraf etmek olacaktır.
Yüzyıllardır Anadolu’nun bağrında Yol uluları tarafından yoğrulmuş, Hünkâr Hacı Bektaş döneminde ocaklar yeniden tüttürülerek Hindistan’a kadar dervişler gönderilmiş, o dönemde bölgemiz de fazlası ile nasibini almıştır. Bunu günümüz koşullarında “edep, erkân, yol” kavramını farklı açıklamaya kalkan fırsatçı, çıkarcı, asimilasyon düşüncelerini bağrında taşıyan her türlü çalışmalara karşı biz yolun hizmetçileri olarak karşı çıkmalıyız ve karşı çıkacağız.”

“OSMANLININ ASİMİLASYONCU POLİTİKALARINI BUGÜN DE YAŞIYORUZ”

“Hamdullah Çelebi, Hünkar Hacı Bektaş Veli’nin soyundandır. O dönemde Osmanlının inanç üzerindeki baskılarına karşı “yol” her şeyden uludur diyerek, doğru bildiklerini kadının huzurunda korkmadan savunmuştur. Bir anlamıyla ser vermiş sır vermeyerek, halkı Sünnileştirme çabalarına tepkisini yol erleriyle göstermiş, idamla yargılanmış, idam edilirse Anadolu’da çıkacak isyanı bastırmanın zor olacağını anlayan 2. Mahmut tarafından kadılara ferman gönderilerek Amasya’ya sürgün edilen, Mürşit postunda oturan mücadele eden pirimizdir. Ömrünün geri kalanını sürgünde geçirmiştir. Hamdullah Çelebi’ye yapılanlar Alevilere yapılan zulmün, baskı ve yok etme politikalarının en somut örneğidir. Gelinen noktada Osmanlı’nın bu asimilasyoncu baskıcı politikalarını bugün de yaşamaya devam etmekteyiz. Bu toplantının burada yapılması son derece önemlidir.

“2. MAHMUT ALEVİ DERGAHLARINA NAKŞİBENDİ İMAMLARI ATADI”

İkinci Mahmut Alevi dergâhlarına Nakşibendî imamları atamış, dergâhı camiye çevirmişlerdir.
Bugün yol ulularımızdan almış olduğumuz, haklının yanında, zalimin karşısında durma bilgisi, bilinci ile tarihsel süreç içerisinde gelişmeleri en ince ayrıntılarıyla gözden geçirmekteyiz. Biz Aleviliği de tarihimizi de yolumuzu ve erkânımızı da çok iyi biliyoruz. Kimse bize Alevilik dersi vermeye kalkmasın. Bize Alevilik dersi vereceklerine toplumun demokratikleşmesi, laik, sosyal, hukuk devleti olması, eşitlik ve özgürlüğün sağlanması için çaba harcamaları gerekir. Bugün burada inancımıza, kültürümüze yönelik yapılan saldırılara karşı birarada durarak önemli kararlar almak için toplanmış bulunuyoruz. Bu asimilasyoncu politika günümüzde ivme alarak daha da hızlı bir şekilde sürmektedir.”

“EŞİT YURTTAŞLIK TALEBİ KONUSUNDA ORTAK MÜCADELE EDECEĞİZ”

Toplantıda, temel hedefler ise şöyle sıralandı:

“-Alevilik siyaset üstüdür, hiçbir şekilde siyasete, ticarete, alet edilemez.

–Alevi sivil toplum örgütleri, her türlü ötekileştirmenin, ayrışmanın, asimilasyonun karşısında gerekli önlemleri alacaktır.

–Alevi sivil toplum örgütleri olarak, eşit yurttaşlık talepleri konusunda ortak mücadele edeceğiz.

–Toplumda öncelikle demokrasi, laiklik, paylaşım ve adalet sorunu vardır. Bu sorunlar çözüme kavuşmadan Alevilerin sorunları çözüme kavuşması olanaklı değildir. Alevi sivil toplum örgütleri olarak öncelikle mücadelemiz, demokrasi, laiklik mücadelesi olacaktır.

–Eğitimin dinselleştirilmesi, çağdaş bilim ilkelerinden uzaklaşması, bütün okulların imam hatip yapılarak Alevi çocuklarının buralara gitmeye zorlanması, Alevi köylerine cami yaptırılması Alevi asimilasyonuna hizmet etmektedir. İddia edildiği gibi din dersi din, inanç, kültür dersi, mezheplerin tanıtıldığı, öğretildiği bir ders değildir. Hanefi mezhebinin eğitimidir.

–Aleviliğin öğretildiği, tanıtıldığı toplantılar, eğitim çalışmaları gençlere yönelik daha da ağırlık verilerek “Hünkar Vakfı’nın çıkardığı erkanlar”ın eğitimi yapılmalı, gençler geleceğe bu inanç bilgisini taşıyan unsur olduğu unutulmamalıdır.

–Alevilere Alevilik öğretme, Aleviliği sağa, sola, şuraya, buraya yaslama çabalarına son verilip, Aleviliğin özüne, özgün yapısına dışarıdan müdahale edilmemeli, edildiğinde buna izin verilmemeli.

TOPLANTI VE MİTİNG KARARI ALINDI

–Siyasi iktidar Alevilerin asimile edilmesinin yönündeki projelere, uygulamalara, ayrıştırma ve ötekileştirme politikalarına derhal son verilmelidir.

-12 Eylül darbecilerinin getirdiği, mevcut siyasi iktidarların uyguladığı zorunlu din dersi uygulaması derhal kaldırılmalı, seçmeli hale getirilmelidir.

–Alevilerin Devletten aldığı hizmetlerde ayrımcılığa uğramadan eşit vatandaşlık haklarına sahip olmaları sağlanmalı, Alevi çocuklarının kamuda istihdamı konusunda uğradığı ayrımcılığa bir an evvel son verilmelidir.

–Alevi dergahları tekrar Alevilere, gerçek sahiplerine teslim edilmelidir. Madımak oteli utanç müzesi yapılması için mücadele edilmeli, eşit yurttaşlık taleplerinden asla vazgeçilmeyecektir.

–Alevi sivil toplum örgütleri bölgesel güç birliği yapmalı, bölgenin sorunlarını takip etmeli, bölgenin sorun, problem, ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yürütmelidir.

–Hünkâr Hacı Bektaş Veli Dergâhı ve ocak sistemi Aleviliğin merkezidir. Bu merkezin dışında Alevilere yönelik gerçekleştirilen çalışmaların Alevilerin nezdinde bir önemi, değeri yoktur.

–Sekiz ayrı bölgede Alevi çatı örgütleri olarak Alevilik sorunları, çözümleri konulu toplantı yapılacaktır. Bu toplantıların sonunda Aralık 2018 de Ankara’da geniş katılımlı bir miting ile Alevilerin sorunları ve çözümleri de kamuoyu ile paylaşılarak ülke yönetimine ulaştırılacaktır.

Toplantıya katılan kurumlar şöyle:

1-HAMDULLAH ÇELEBİ KÜLTÜR DERNEĞİ
2-TOKAT PİR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEĞİ
3-KOCACIK
4-TURHAL
5-ALMUS
6-TAŞLIÇİFLİK
7-BULGUROĞLU ÇİFLİĞİ
8-YOLKONAK
9-HAVZA
10-SAMSUN
11-KALEARDI
12-AMASYA
13-TURHAL YAVŞAN CEMEVİ
14-AKTEPE AKD
15-ZİLE AKD
16-SULUOVA AKD
17-ORDU AKD
18-MEÇİTÖZÜ AKD
19-ÇORUM AKD
20-OSMANCIK AKD
21-MENİYAN HBAKV
22-MERZİFON HBVAKV
23-ÇORUM HBVAKV
24-HACIKÖY HBVAKV
25-ÜNYE ALEVİ KÜLTÜR YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
26-KİRAZBELİ CEMEVİ
27-ABACI KÖYÜ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
28-GÜMÜŞHACIKÖY ÇÜNEYT BABA DERNEĞİ
29-NİYAZBABA DERNEGİ
30-PİRİBABA KÜLTÜR DERNEĞİ
31-UYGUR KASABASI KÜLTÜR DERNEĞİ

(HABER MERKEZİ)

pirha.net © 2018