Alevi Haber Ajansi – PİRHA

Aleviler, Alevi örgütlenmesini tartışıyor-18/VİDEO

07 Ocak 2018 - 9:40 pirha.net
Aleviler, Alevi örgütlenmesini tartışıyor-18/VİDEO
33 views
07 Ocak 2018 - 9:40

PİRHA- Mevcut örgütlenme düzeyinin Alevi toplumunun ihtiyaçlarına cevap verip vermediğini, veremiyorsa çözüm önerilerinin ne olduğunu tartışmaya açtığımız yazı dizisinin bu bölümünde Hubyar Sultan Ocağı Dedelerinden İnanç Kurulu Üyesi Erdoğan Sezer’in görüşlerine yer verdik.

Haberin Videosu

Ocaklar ve Dergahlar sistemi üzerinden yüzyıllarca kendi kendisine yeten ve bu anlamda demokratik, çoğulcu karakterini koruyup günümüze kadar getiren Alevi toplumu kent kültürüyle birlikte yeni sorunlar ve bu sorunların doğurduğu ihtiyaçlarla karşı karşıya kaldı.

Buna cevap üretmek için özellikle 1990’lardan itibaren günümüze kadar Türkiye ve Avrupa başta olmak üzere çok sayıda dernek, vakıf, cemevi, dergah, federasyon gibi yapılar kurarak inancıyla birlikte toplumsal varlığını sürdürmeye çalıştı. Ancak artan asimilasyon ve tekçi politikaların yoğunluğu da dikkate alındığında bu örgütlenme düzeyinin hem Alevi toplumunun ihtiyaçlarına hem de ülkemizin genel sorunlarına cevap olmada yetersiz kaldığı aşikar.

Bu bilgiler ışığında aynayı kendi yüzümüze yani Alevi örgütlenmesine tutarak mikrofonu Alevi pirlerine, kadınlarına, kurum temsilcilerine ve bilinen isimlerine sorduk.

Dizi yazımızın bu bölümünde Hubyar Sultan Ocağı Dedelerinden İnanç Kurulu Üyesi Erdoğan Sezer’e mikrofonu uzattık.

“DAĞINIKLIK ASİMİLASYONCU GÜÇLERİN İŞİNE YARIYOR”

Sayın Sezer mevcut Alevi örgütlenmesine genel anlamda baktığımızda tabloyu nasıl görüyorsunuz? Yeterli görmüyorsanız çözüm önerileriniz nelerdir? 

Erdoğan Sezer: Alevi örgütlenmesinin biraz daha toparlanıp kurumsallaşması ve birleşmesi gerektiğini düşünüyorum. Biz dağınık şekilde örgütlü kaldığımız müddetçe, asimile etmeleri ve ötekileştirmeleri kolay oluyor. Devlet boşluk bulduğunda kendi Alevisini yaratmaya kalkıyor.

Alevi Bektaşi İnanç Kurulu’nun oluşmuş olması nasıl bir ses getirdiyse, erkanname hazırladıysa, Alevi örgütleri de belli kararları birlikte almaları ve uygulamaları gerekiyor ki, Aleviler bir ses olsun.

Avrupa’da Alevi kürsüleri kuruldu. Alevilik ders olarak okutuluyor. Enstitüler açıldı. Avrupa Parlamentosu’nda kendi ofisleri var. Bu Avrupa’yla sınırlı kalmamalı. Dünyanın neresinde Alevi varsa mutlaka bir araya gelmesi, birleşmesi gerekiyor. Bunu yakalayamadığımız müddetçe kolu kanadı kırılmış bir yapı olarak kalacağımızı düşünüyorum.

“DEVLET ASİMİLE EDİYOR, ÖTEKİLEŞTİRİYOR”

Alevilerin eşit yurttaşlık ve inançlarını özgürce yaşama vb gibi temel talepleri var. Bu konuda verilen mücadele için neler söyleyeceksiniz?

Sezer: Alevi örgütlenmesi kendi davasına yeterince sahip çıkmadığı için değerleri yani kutsalları ellerinden birer birer alınıyor. Aleviliğin özünü korumak gerekiyor. Eğer bize devlet destek veriyor ve yardım ediyorsa, demek ki devlet beni asimile ediyor, ötekileştiriyor ve yok etmeye çabalıyor diye düşünüyorum. Aleviler değerlerine sahip çıkmalıdır.

Bağlı bulunduğum İnanç Kurulu olarak Hacı Bektaş Dergahı’na gittiğimizde devlet izin vermedi. Sormak istiyorum: Gidip bir kiliseyi kilitliyor mu? Ya da Yahudilerin inanç yerini kilitleyebiliyor mu? Dergahımızı ziyaret edeceğimiz sırada ‘bilet alacaksın’ diyor. Eğer ben bu devletin vatandaşıysam, vergimi ödüyorsam, devlet benim vergimle Diyanet’i finanse ediyorsa, o zaman nasıl camiye biletle girilmiyorsa, bizim de inanç merkezlerimize özgürce gidip ibadetimizi yapmamız gerekiyor.

“İNANCIMIZ FARKLI YAPILARLA YOL YÜRÜMEYE AÇIKTIR”

Alevi örgütlerinin diğer toplumsal muhalefet ile ilişkilerini ve Türkiye’nin temel sorunlarına karşı mücadelesini yeterli görüyor musunuz? Yeterli görmüyorsanız bu konuda neler yapılabilir?

Sezer: Alevilerin kendi içlerindeki tabularını, inanç bazında bizim ulularımız yıkmıştı. Bir Hallacı Mansur’u alıp darına durmuştur. Şah Hatayi’yi almışız, kendi inancımız içinde harmanlamışız. 72 millete aynı gözle bakarız demişiz. Ama bugün Alevilerin siyasal ve sosyal yapılarında ötekileştirmeyi ve bencilliği kırmaları gerektiğini düşünüyorum. Aleviler nasıl inancında harmanlamayı yaptıysa, siyasi ve sosyal yapısında da benzer harmanlamayı yapıp sınır tanımamaları gerekiyor. Çünkü inancımız farklı yapılarla yol yürümeye açık bir inançtır.

Turabi KİŞİN/PİRHA

YARIN: DOSYA 19
Hüseyin Abdal Ocağı Pirlerinden Hüseyin Gazi Metin, Alevi örgütlenmesini değerlendiriyor.

İLGİLİ YAZILAR:

Aleviler, Alevi örgütlenmesini tartışıyor-1

Aleviler, Alevi örgütlenmesini tartışıyor-2

Aleviler, Alevi örgütlenmesini tartışıyor-3

Aleviler, Alevi örgütlenmesini tartışıyor-4

Aleviler, Alevi örgütlenmesini tartışıyor-5

Aleviler, Alevi örgütlenmesini tartışıyor-6

Aleviler, Alevi örgütlenmesini tartışıyor-7

Aleviler, Alevi örgütlenmesini tartışıyor-8

Aleviler, Alevi örgütlenmesini tartışıyor-9

Aleviler, Alevi örgütlenmesini tartışıyor-10

Aleviler, Alevi örgütlenmesini tartışıyor-11

Aleviler Alevi örgütlenmesini tartışıyor-12

Aleviler, Alevi örgütlenmesini tartışıyor-13

Aleviler, Alevi örgütlenmesini tartışıyor-14

Aleviler, Alevi örgütlenmesini tartışıyor-15

Aleviler, Alevi örgütlenmesini tartışıyor-16

Aleviler, Alevi örgütlenmesini tartışıyor-17

pirha ©2019