Alevi Haber Ajansi – PİRHA

‘Aleviler ve diğer tüm inançlar temizlenmnek isteniyor’

PİRHA – Yazar Aziz Tunç’un alevi.net’te kaleme aldığı yazıda, “AKP ve Türk devleti, yıllardır tartışılan anayasa sorununda son döneme girmiş bulunmaktadır.”

17 Ocak 2017 - 17:09 pirha.net
‘Aleviler ve diğer tüm inançlar temizlenmnek isteniyor’
9 views
17 Ocak 2017 - 17:09

Alevi yazar Aziz Tunç alevinet’te Anayasa değişikliği: RTE’nin fantezisi olarak Türk-İslam Devleti tesis edilirken…” bağlığıyla bir yazı kaleme aldı. Tunç yazısında, “Türk devleti yüz yıllık tarihinin en köklü değişikliğini yaşamaktadır” dedi.

“Bu anayasa değişikliği ile Türkiye Cumhuriyeti adıyla kurulmuş olan mevcut devletin temel politik dayanakları ve tercihleri değişmekte, farklı bir devlet örgütlendirilmektedir” diyen Tunç “Mevcut toplumsal yapı, yeni devlet tarafından dönüştürülerek, dinsel ve ırkçı referanslara göre yaşamı biçimlendirecek olan bir toplumsal- kültürel yapı oluşturulacaktır” dedi.

“BU PARADİGMAYLA  ALEVİLER VE TÜM SÜNNİ İSLAM DIŞI İNANÇLARI TEMİZLEMEK”

Öncelikle  Kürtlerin ifadesizleştirileceğini belirten Tunç “Oluşturulacak olan ‘Türk İslam imparatorluğu’, başta Aleviler ve Yezidiler olmak üzere, tüm Sünni İslam dışı inançları, tüm Ortadoğu’da temizlemeyi  önemli paradigması olarak belirlemektedir” dedi.

“İÇERDE FAŞİZM, DIŞARDA SAVAŞ”

“Yeni devlette dış politika tamamen değiştirilerek, Türk devletinin bugüne kadar izlediği klasik dış politikanın yerine bölgeyi kontrol altına almayı amaçlayan emperyal, yayılmacı bir dış politika uygulamasına geçilecektir” diye ifade eden Tunç “Dış politikada yeniden yapılandırılacak olan ‘Türk-İslam devleti’, ekonomik ilişkilerin, uluslararası yükümlülüklerin yarattığı bağımlılıktan bu zorba, çeteci yaklaşımlarla kurtulabileceğini varsaymaktadır” dedi.

Tunç, “Yeniden yapılandırılacak olan ‘Türk İslam Devleti’nin bundan sonra izlemeyi tasarladığı politikayı tek cümleyle ifade etmek gerekirse, “İçeride Faşizm, Dışarıda Savaş” demek yeterli olacaktır” dedi.

 

“RTE’NİN FANTEZİYİ GERÇEKLEŞTİRMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR”

“Böylesine faşist politik programlar, “büyük” “ulu” ve ‘halifelik’ gibi kutsanmış, padişahlık gibi sınırsız yetkilerle donanmış tek adamlar gerektiren hesaplar, hedeflerdir” diyen Tunç  ” RTE “güçlü”, “dokunulmaz” ve tek adam haline getirilmiş ve herkesin kendisine biat etmesi sağlanmıştır. Şu an yapılan ise onu “halife” olarak kutsamak ve “padişah” olarak sınırsız yetkilerle donatmaktan ibarettir” dedi.

“RTE`nin bu fanteziyi gerçekleştirmesi kesinlikle mümkün değildir” diyen Tunç “İçeride faşizme, dışarıda savaşa karsı sürdürülen direniş, RTE’nin kaybetmesini sağlayacak yegane gerçekliktir. Bu gerçekliği, yani ‘umut, direniş ve zafer’ gerçekliği, sadece başka bir yazının konusu değil, günlük hayatın değişmez olgusu olarak yaşanmaktadır” dedi.

Yazının tamamını okumak için alevinet’ten “http://www.alevinet.com/anayasa-degisikligi-rtenin-fantezisi-olarak-turk-islam-devleti-tesis-edilirken/” adresinden  okuyabilirsiniz.

 

pirha ©2019