Video bulunamadı...

Alevilikte Kirvelik kurumu Ayhan ve Erten aileleri arasında ikrara kavuştu-VİDEO

PİRHA- Aleviliğin toplumsal yapılarından biri olan Kirvelik, sınırlıda olsa yaşatılmaya devam ediliyor. Dersim’in Pertek ilçesinde yaşayan Ayhan ailesi ile Erten ailesi ikrar vererek Kirve oldular.

Toplumsallığın varoluşundan itibaren insanlar arasındaki akrabalık bağlarının yanında sosyal bağlara da her daim ihtiyaç duymuşlardır. Alevilikte ise Musahiplik ve Kirvelik kurumları ile toplumsal dayanışma sağlanmıştır. “İkrar verme” üzerine başlayan ilişki günümüze kadar kendi varlığını korumayı başarmıştır.

Ayhan ve Erten aileleri de ikrar vererek kirve oldular. Kirvelik erkanını yürüten Seyfullah Berk, Aleviler için ikrar vermenin çok önemli olduğunu vurgulayarak, “geçmişten günümüze ulaşan bu ritüelin sonucunda, insanlar arasında dostluklar kuruldu, düşmanlıklar son buldu. Paylaşım kültürü bugüne kadar getirildi. Aileler ikrar vererek, akraba oldular. Bundan sonra da ikrarında dönmesinler” dedi.

Kirvelik erkânının ardından lokmalar pay edildi.

ÖZETLE KİRVELİK NEDİR?

Alevilikte; kirvelik, müsahiplik oranında kutsaldır. Kirve seçilirken çok titiz davranılır. Aileler aralarında birbirlerinin ikrarını sürdürebileceklerinden emin olduktan sonra, ailelerin tamamının rızalığı alındıktan sonra kirvelik seçilir. Kirvelik küçük yaştaki erkek çocukların sünnetiyle bir merasim düzenlenerek başlar. Kirve olan aileler arasında da tıpkı müsahiplikteki gibi kirve çocukları kardeş olurlar. Bundan dolayı kirve çocukları arsında evlilikler olmaz.

Kirvelik kurumunun kökenine bakıldığında; kabileler ve aşiretler arasında düşmanlıklar sonlandırılsın, dostluklar geliştirilsin diye kirvelik kurumunun oluşturulduğu görülür. Akıllıca uygulanan kirvelik kurumu sayesinde kabileler ve aşiretler arasındaki çatışmalar önlenmiş, dostluklar gelişmiş, bu dostluklar nesilden nesile devam ettirilmiştir.

Diren Keser/MERSİN

pirha.net © 2018