Alevi Haber Ajansi – PİRHA

Ankara Tabip Odası: 14 Mart’ta sağlıkçıların hak taleplerini yineliyoruz

14 Mart 2018 - 18:44 pirha.net
Ankara Tabip Odası: 14 Mart’ta sağlıkçıların hak taleplerini yineliyoruz
9 views
14 Mart 2018 - 18:44

PİRHA – Bugün saat 12.30 da Ankara Numune Hastanesi önünde basın açıklaması yapmak isteyen sağlıkçılara yönelik güvenlik güçlerinin plastik mermi ve gaz kullanılması ve gözaltına alınanlara ters kelepçe ile sert müdahalesine karşı Ankara Tabip Odası’nda saat 14.30’da basın toplantısı gerçekleştirildi. 

Bugün saat 12.30 da Ankara Numune hasta hanesi önünde Türk Hemşireler Derneği, Ankara Diş Hekimleri Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şubesi, Devrimci Sağlık İş, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Ankara Tabip Odası ve sağlık örgütlerinin ortak yapmak istedikleri basın açıklamasına yönelik güvenlik güçlerinin plastik mermi ve gaz kullanılması ve gözaltına alınanlara ters kelepçe ile sert müdahalesine karşı ATO’da saat 14.30  da yapılan basın toplantısına  TTB konsey üyesi, KESK Eş Genel Başkanı ve Ses Genel Eş Başkanı, KESK Ankara Şubeler Platformu dönem sözcüsü katıldı.

“SAĞLIKÇILARIN HAK TALEPLERİNİ YİNELİYORUZ”

Basın metnini okuyan Ankara Tabip Odası Başkanı  Dr. Vedat Bulut yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

“1919 yılı 14 Mart’ında İngilizlerin işgali altındaki İstanbul’da, tıbbiye 3.sınıf öğrencisi Hikmet Boran’ın önderliğinde işgalcilere karşı protesto gerçekleşmiştir.  O günden bu yana, neredeyse yüzyıldır, 14 Mart Tıp Bayramı olarak kutlanmaktadır. Her yıl bu bayram gününde sevinçlerimizle birlikte sorunlarımızı da halkımızla ve yetkililerle paylaşıyoruz.

Bu yıl 14 Mart Tıp Bayramı’nda 4 talebimizi basınımız aracılığı ile halkımızla paylaşacağız.

2014 yılından bu yana sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Sağlık Bakanı ve Müsteşar düzeyinde söz verildiği şekilde fiili hizmet zammının ve 5 yıla bir yıl olacak şekilde yıpranma payının yasalaşmasını beklemekteyiz.  Bu yasa değişikliği bekletilmeden TBMM’de görüşülsün ve haklarımız verilsin. Dört yıldır bekletilen bu düzenlemeyi daha ne kadar bekleyeceğiz? “Fiili Hizmet Zammı Yasa Tasarısı” ve sağlık çalışanlarının bekletilen haklarının verilmesi yönündeki taleplerimizi yineliyoruz.”

“SAĞLIKLI HİZMET ÜRETİMİNİN EN TEMEL KOŞULU ÇALIŞMA KOŞULLARIDIR”

Bulut, “Nitelikli bir sağlık hizmeti üretmenin en temel bileşenlerinden biri çalışma koşullarıdır” diyerek şunları kaydetti:

“İnsanca çalışma koşulları ve  emeğimizin karşılığı olan ücret, bir birinden ayrı düşünülemez. Sağlık çalışanlarının ücretleri ve emeklilik aylıkları insanca yaşamaya izin verecek şekilde düzenlenmelidir. Yıllarca sağlığının risk altında olduğu ortamlarda çalışan sağlık emekçilerinin emekliliklerini gelir kaygısından uzak, insanca geçirmek istemeleri en doğal haklarıdır.”

“SAĞLIK ORTAMINDA ŞİDDET HER GEÇEN GÜN ARTIYOR”

Bulut, “Türkiye sağlık ortamında şiddet her geçen gün etkisini artırıyor. Sağlık ortamındaki şiddet, bizzat çalışanlar arasında görüldüğü gibi, özellikle son yıllarda sıklıkla hasta ya da hasta yakınlarından sağlık çalışanlarına yönelmiştir. Aslında burada hedefin ya da nedenin sağlık sistemi olduğu açık olarak görülebiliyor. Bu nedenle, uygulanmakta olan sağlık politikalarını ele almaksızın çözüme yönelik herhangi bir yaklaşım, şiddeti ortadan kaldıramayacaktır” diye konuşan Bulut sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu temel yaklaşımın yanı sıra, yapılacak olan bir yasal düzenleme ile sağlık çalışanlarına yönelik şiddete asla hoşgörü gösterilmeyeceği, aksine şiddet suçlarının mutlaka cezalandırılacağına vurgu yapılmalıdır. Beyaz kod uygulamasında sağlık çalışanlarına yönelik günlük şiddet 5 adettir. Kayıtlara girmeyen yüzlerce sözel şiddete maruz kalan sağlık emekçileri ‘’Sağlıkta şiddeti önleyecek yasa tasarısını’’ beklemektedir. Sadece yasalarla çözülemeyecek olan şiddet olgusunu sona erdirmenin yolu eğitimden geçmektedir. Şiddetle mücadele, basın organlarının katkısıyla,hem yaygın eğitime dahil edilerek yetişkinlere ulaşılmalı, hem de örgün eğitimde müfredata dahil edilerek küçük yaştan itibaren bu bilincin oluşması sağlanmalıdır.”

“14 MART’IN, İŞ BARIŞININ OLDUĞU DÖNEMİN İLK GÜNÜ OLMASINI DİLİYORUZ”

Bulut, “14 Mart’ta öncelikli taleplerimizden bir diğeri ise, emeğin, demokrasinin, hukukun, adaletin, toplumsal barışın ve iyi hekimlik/ bakım değerlerinin savunucusu olan sağlık çalışanlarının görevlerine başlamaları için güvenlik soruşturmalarının bir an önce tamamlanarak mağduriyetlerin giderilmesidir. 14 Mart’ın, sağlık çalışanlarının tüm mağduriyetlerinin giderildiği, şiddetten uzak, iyilik, dostluk, dayanışma  ve iş barışının  hakim olacağı yepyeni bir dönemin ilk günü olmasını diliyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Cebrail ARSLAN/ANKARA

pirha ©2019