AVF: İnanç önderleri Alevi Lisesi’nde değil cemevlerine yetiştirilmeli

PİRHA – Alevi Vakıflar Federasyonu Genel Başkanı Remzi Akbulut, yaptığı yazılı açıklamayla Alevi İmam Hatip Lisesi’ne tepki gösterdi. Akbulut, Alevi kurumlarının ortak akıl yürüterek karar alma uygulamasının sekteye uğratıldığını belirterek, “İçinde cemevi bulunan bir eğitim kurumunun laik eğitimin altına gizlice yerleştirilen bir dinamit olduğunu düşünmekteyiz” dedi. 

İstanbul Halkalı’da  açılacak olan Özel statülü Hacı Bektaşi Veli Anadolu Proje Lisesi yeni eğitim öğretim yılında eğitime hazır. Alevi Vakıflar Federasyonu Genel Başkanı Remzi Akbulut, yaptığı yazılı açıklama ile Alevi İmam Hatip Lisesi’nin laik eğitim sistemine aykırı olduğunun altını çizdi.

Alevi toplumunun geleneksel Alevilikten modern veya kent Aleviliğine geçme aşamasındaki sancılı sürecin Alevi tarihinde önemli bir kırılma noktası olduğu belirtilen açıklamada, bu tarihsel dönemin gerek Aleviler gerekse Devlet tarafından yanlış yönetildiği kaydedildi.

“AHİM KARARLARI İŞLETİLSİN”

Aleviliği sürdürme iddiasındaki Alevi kurumları arasında ortak bir akıl etrafında düşünüp, karar alıp uygulama kültürü birileri tarafından hep sekteye uğratıldığına dikkat çekilen açıklamada, her kurumun ayrı Alevilik mücadelesi vermeye çalıştığı belirtildi.

Halkalı’da açılacak olan Özel statülü Hacı Bektaşi Veli Anadolu Proje Lisesi’nin kimi çevrelerce bir kazanım kimi çevrelerce asimilasyon aracı olarak değerlendirildiği belirtilen açıklamada,  AİHM kararları çerçevesince Alevi toplumunun ayrımcılığa uğratılarak verilmeyen haklarının devlet tarafından bir an önce verilmesi istedi.

AHİM’in kararları hatırlatılan açıklamada, Alevi kurum ve inanç önderlerini hiçe sayarak Devlet kurumları ile Alevi inanç sistemini kökten değiştirmeye yönelik her türlü çabanın amacına ulaşamadığı belirtildi.

Yüzyıllardır her türlü baskıya ve katliamlara rağmen Aleviliği günümüze taşıyan Alevi İnanç önderlerinin olduğu kaydedilen açıklamada, “Bu geniş mutabakat olmadan yapılan ve içinde cemevi bulunan bir lise bizim ne laiklik anlayışımıza ne ulaşmaya çalıştığımız ilim yoluna ne de tarihimize bakış açımıza hiç bir şekilde uymamaktadır” denildi.

“İÇİNDE İBADETHANE OLAN BİR PROJE DESTEKLEMİYORUZ”

Açıklamada, içinde cemevi ve cami olan bir okulun laik eğitim sistemine ters olduğu belirtilerek şöyle devam edildi;

“Kamu kurumlarında başlayan ve okullara kadar inmesi planlanan ibadet yeri adı altında açılan mescitlere laik bir dünya görüşüyle karşı çıkıp içinde ibadethane olan bir proje lisesini desteklemek mümkün değildir. Alevi İnanç önderlerinin yetişmesini üstlenmek adı altında İnanç sistemimize kasıtta bulunmak her şeyden önce AİHM kararlarını uygulamak zorunda olan hükümetin samimiyetsizliğidir.

Biz bugün ne kadar içinde cami olan bir eğitim kurumunun laik eğitim açısından yanlış olduğunu düşünüyorsak içinde cemevi bulunan bir eğitim kurumunun laik eğitimin altına gizlice yerleştirilen bir dinamit olduğunu düşünmekteyiz.

Geleneksel Alevilik nasıl yüzyıllar boyu kendi inanç önderlerini yetiştirip bugünlere getirmişse bu süreçte modern kent Aleviliği de bu süreci yönetecektir ama kesinlikle Alevi liseleri açarak değil sayısı beş binlere ulaşan cemevlerini daha işler, yoğun çalışan ilim yuvaları haline getirip canlandırmakla olacaktır.”  (HABER MERKEZİ)