Ana Sayfa GÜNDEM - MANŞETLER, TÜM HABERLER 10 Mayıs 2018 452 Görüntüleme

Bakanlar Kurulu Meclis’e gerek kalmadan KHK çıkarabilecek!

Bakanlar Kurulu Meclis’e gerek kalmadan KHK çıkarabilecek!
Tarih: 10 Mayıs 2018 - 23:22

Bakanlar Kurulu’na “Erdoğan’ın tek adam yönetimine uyum” çerçevesinde KHK çıkarma yetkisi veren düzenleme Meclis’ten geçti. Artık hükümet, Meclis’e gerek kalmadan kanun niteliğinde işlem yapabilecek.

Bakanlar Kurulu’na kanun hükmünde kararname (KHK) çıkarma yetkisi veren düzenleme Meclis Genel Kurulu’ndan geçerek yasalaştı.

Böylece Bakanlar Kurulu; kanun ve KHK’lerde yer alan bağlı-ilgili-ilişkili kuruluşların hükümleri değiştirebilme, bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları kurup kaldırabilme, bu kurumların görevlerini, yetkilerini, personel ve teşkilat yapılarını değiştirebilme, üst kademe yöneticilerini atayıp görevlerini sonlandırabilme ve bu hususları içeren düzenlemeleri yeni bir kanun çıkarmaya gerek kalmadan, KHK’ler ile yapabilecek.

Cumhurbaşkanı ant içene kadar

Düzenlemelerin yapılabilmesi için Bakanlar Kurulu’na, TBMM ve cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda cumhurbaşkanının yemin ederek göreve başladığı tarihe kadar geçerli olacak şekilde KHK çıkarma yetkisi verildi.

Bakanlar Kurulu, yetki süresi içinde birden fazla KHK çıkarabilecek.

Bakanlar Kurulu’nun KHK çıkarabileceği konular şöyle:

Kamu kurum ve kuruluşlarının kuruluş, teşkilat, görev ve yetkilerinin düzenlenmesi,
Kanunlar ve KHK’lerde yer alan tüzük, Bakanlar Kurulu, İcra Vekilleri Heyeti, İcra Vekilleri Heyeti Kararı, Bakanlar Kurulu Kararı, Bakanlar Kurulu Yönetmeliği, Hükümet, Başbakan, Başvekil, Başbakanlık, Başvekalet, sıkıyönetim, nizamname, kanun tasarısı gibi bazı ibarelerin değiştirilmesi, yürürlükten kaldırılması veya bu çerçevede kanunlar ve KHK’lerde yer alan ilgili hükümlerin yeniden düzenlenmesi,
Mevcut bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların bağlılık ve ilgilerinin yeniden belirlenmesi,
Uygulama imkanı kalmayan kanun ve KHK’lerin yürürlükten kaldırılması,
Kanun ve KHK’lerde yer alan bakanlıkların, kamu kurum ve kuruluşlarının kurulması, kaldırılması, görevleri, yetkileri, personeli ve teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması, üst kademe kamu yöneticilerinin atanmaları ile görevlerine son verilmesine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesinin sağlanması, cumhurbaşkanının yürütme yetkisine ilişkin hususlara dair hükümlerin düzenlenmesi ile bu bent kapsamındaki ilgili hükümlerin değiştirilmesi veya yürürlükten kaldırılması.
Bu düzenlemeye göre çıkarılacak KHK’ler, aşağıdaki kanunlar ile diğer kanun ve KHK’lerin, bu düzenlemede belirtilen hususlara ilişkin hükümlerinde yapılacak değişiklik, yürürlükten kaldırma ve yeni düzenlemeleri kapsayacak:

Kanunların ve Nizamnamelerin Sureti Neşir ve İlanı ve Meriyet Tarihi Hakkında Kanun, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Kanunu, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Kuruluşu Hakkında Kanun, Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında KHK, Genel Kadro ve Usulü Hakkında KHK, Resmi Gazete’de Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanun, Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 174 Sayılı KHK ile 13 Aralık 1983 Gün ve 174 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında KHK’nin Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 202 Sayılı KHK’nin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, Başbakanlık Teşkilatı Hakkında KHK’nin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK’nin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatı Kanunu, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu.

 

pirha.net © 2018