Ana Sayfa GÜNDEM - MANŞETLER, TÜM HABERLER 14 Mayıs 2018 449 Görüntüleme

Barış Vakfı Çatışma Çözümleri ve STK’lar Çalıştayı’nın raporunu yayımladı

Barış Vakfı Çatışma Çözümleri ve STK’lar Çalıştayı’nın raporunu yayımladı
Tarih: 14 Mayıs 2018 - 16:23
PİRHA- Barış Vakfı, İstanbul’da 5 Mayıs Cumartesi günü “Çatışma Çözümleri ve STK’lar Çalıştayı” düzenledi. Ankara, Diyarbakır, Van ve İstanbul’dan 35’in üzerinde farklı sivil toplum örgütü temsilcinin katıldığı çalıştayın sonuç raporu vakfın internet sitesinden paylaşıldı.

“Her zaman her yerde barış” başlığıyla yayınlanan raporda, toplumda genel kabul gören barış ve çözüm arayışlarına “dönemin elverişsizliği” gibi nedenlerle ara vermenin yanlış olduğu vurgulandı.

Barış Vakfı çalıştaya yönelik sitede şunları belirtti:

“HER ZAMAN HER YERDE BARIŞ”

“Çalıştayda, toplumda genel kabul gören barış ve çözüm arayışlarının  “dönemin elverişsizliği” gibi nedenlerle ara vermenin yanlışlığı bir kez daha teyit edildi. Tam tersine, bizim gibi kuruluşlara en çok ihtiyaç olan dönemlerin, barışın zora girdiği dönemler olduğu ve bu dönemlerde çabaları yoğunlaştırmak gerektiği güçlü bir biçimde vurgulandı. Barış için, toplumumuza ve dünyaya nesnel gözlerle bakıp neler yapmamız gerektiğini araştırarak yol almanın gerekliliğine vurgu yapıldı.

Raporda yer alan sivil toplum kuruluşlarının genel olarak zayıf ve gettolaşmış, içe kapalı,  tarafı belli, etki alanı sınırlı ve  aralarındaki işbirliği oranı oldukça düşük ve ciddi kurumsal kapasite sorunları olduğu gibi tespitler genel kabul gördü.

STK’ların, Çözüm Süreci’ni görünür kılma, lobicilik gibi sınırlı çalışmalar yürüttükleri, müzakereyi normatif olarak algılama eğilimlerinin güçlü olduğu gibi fikirler öne çıktı.

Yapılanlardan daha çok yapılmayanlar veya yapılamayanlar öne çıktı. Bunlardan bazıları şunlar: STK’lar arası işbirliği, dayanışma, bilgi paylaşımı yok. Türkiye’de barış arşivi yok.  Süreci izleyen raporlama çalışmaları yetersiz. Çocuklara ve gençlere yönelik çalışmalar  sınırlı. Barış çalışması, mahallelere ve yerellere ulaşmış değil. Sınırlı akademik çalışmaların dahi STK’larla bağı yok denecek kadar az.

Birçok konuşmacının, sivil toplum örgütlerinin Kürt sorununa artık sadece Türkiye içinde yaşanan gelişmeler sınırıyla yaklaşarak çalışma planlamanın mümkün olmadığını, Suriye ve bölgedeki gelişmeleri dikkate alan, kapsayan bir çalışma yürütülmesine dikkat çekmesi oldukça önemli.

Bu noktada Barış Vakfı, sorunumuzun çözümünün sınırlarımızın ötesindeki gelişmelerle iç içe geçtiğini görerek hızlı, etkili ve kapsamlı çalışmalar yapmanın gereğine inanmaktadır.

“BARIŞIN TOPLUMSAL ZEMİNLERİNİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN”

Barış çalışmalarının toplumsallaşması bakımından bazı konuşmacıların Barış Süreci’nin neden tehdit olarak algılandığı üzerine düşünmeye, anlamaya çağırması önemliydi.

Türkiye’nin uluslararası deneyimlerden yararlanarak kendi çözüm yolunu oluşturmasına ilişkin öneriler kadar, yerli bir deneyim olarak Akil İnsanlar Heyet deneyiminden de yararlanması ve bu konuda bellek oluşturulması önerisi önümüzdeki dönem çalışmalarının planlanmasında önemli olacaktır. Çözüm Süreci hafızasının oluşturulması gereksinimi böylece vurgulanmaktadır.

Aynı biçimde sendikaların, üniversitelerin çatışma çözümü konusunda çalışmalarına dönük teşvik edici çalışmalar planlanması barışın toplumsal inşasında ve yeni ilişkilerin geliştirilmesinde köprü işlevi görebileceğine ilişkin öneriyle birlikte, Türkiye’de sayıları 130 bini aşan sivil toplum kurumlarının özellikle de  yöre derneklerinin barışa ilgisini artıran çalışmalar yapılması titizlikle ele alınması gereken bir öneridir.

Yine barışın toplumsallaşması çalışmaları bakımından Türkiye’de barış hareketinin Kürt hareketinin hegemonyasında geliştiği iddiasının, tezinin veya oluşan algıyı kayda almanın elzem olduğu ortadadır. Barış kelimesine dahi  önyargıyla yaklaşılmasını, suçlama, yargı konusu yapılmasını ortadan kaldıran çalışmalar yürütülmesi bugünkü ağır ve zor koşullarda özel bir önem arz etmektedir.

Bütün bunların ışığında aynı zamanda, barışa yeni bir yol bulma veya yeni bir yol  açma arayışı olarak yürütülecek  çalışmalar, çatışma çözümü üzerinde çalışan sivil toplum kurumları, akademisyenler, akitivistler arasında işbirliğini, bilgi paylaşımını, dayanışmayı geliştiren, çok yönlü ve belli konularda yetkinleşmeyi amaçlayan ve özendiren  tarzda,  bir tür güçlü barış ağı oluşturma, zemini yaratma perspektifiyle olmasının gereği berrak bir biçimde açığa çıktı.

Barış Vakfı olarak böylesine bir çabanın, tarafları barış ve çözüm yoluna girmeleri konusunda teşvik edici ve zorlayıcı olacağından hiç kuşkumuz yok.

Bu vesileyle, raporu hazırlayan Cuma Çiçek’e, saha araştırmasını yapan Reha Ruhavioğlu ve Veysi Altıntaş’a, danışmanlar Alev Erkilet, Bekir Ağırdır ve Etyen Mahçupyan’a çok teşekkür ederiz.

Zor ve ağır koşullarda raporun hazırlanması için kapılarını açan STK temsilcilerine ve Çalıştay’a katılarak görüş ve önerileriyle çalışmamızı zenginleştiren herkese minnettarız.

Ayrıca İstanbul çalıştay ı öncesi aynı konuyla ilgili Malatya ve Mersin’deki toplantılarımıza katılanların, İzmir, Van ve Diyarbakır’da toplantı yapan DİTAM yöneticilerinin çabalarını da kayda geçirmeliyiz. ”

(HABER MERKEZİ)

pirha.net © 2018