Bekaroğlu’ndan kanun teklifi: Cemevi, kilise ve havraların giderlerini devlet karşılasın

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, cemevleri başta olmak üzere Türkiye’de bulunan 85 bin 260 ibadethanenin giderlerinin devlet tarafından karşılanması için kanun teklifi verdi.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, cami, cemevi, kilise ve havraların aydınlatma, ısıtma, soğutma, ses sisteminden kaynaklı elektrik giderlerinin genel bütçeden karşılanmasını öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.

Türkiye’de bulunan 85 bin 260 ibadethaneden kilise ve havraların aydınlatma giderlerinin genel bütçeden, su ve temizlik giderlerinin çoğunlukla belediyelerden, ısıtma, soğutma, ses sistemi ve diğer elektrik giderlerinin ise cemaatlerden toplanan paralarla ödendiğini belirten Bekaroğlu, kırsal kesimlerdeki ibadethanelerin ısıtma giderlerinin ise din görevlilerinin sırtına yüklendiğini söyledi.

Cemevlerinin ibadethane olarak kabul edilmemesi nedeniyle aydınlatma giderlerinin dahi karşılanmadığını belirten Bekaroğlu, Alevilik ve Alevilerle ilgili sorunların Türkiye’de ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) yargılama konusu olduğunu kaydetti.

Bekaroğlu, bu yargılama konusuyla ilgili AİHM’nin İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşmenin 9 ve 14. maddelerini ihlal ettiğine hükmeden emsal kararları bulunduğunu söyledi.

“CEMEVLERİ DE İBADETHANE STATÜSÜNDEDİR”

Cemevlerinin statüsünün diğer ibadethaneler gibi kabul edilmesi gerektiğini ifade eden Bekaroğlu, “Anayasa’nın 10. maddesinde yer alan eşitlik ilkesine göre cemevlerinin aydınlatma, ısıtma ve soğutma vb. elektrik giderlerinin devlet tarafından karşılanması gerekmektedir” dedi.

İbadethanelerin giderlerinin karşılanmasının anayasal zorunluluk olduğunu kaydeden Bekaroğlu, “Cami, cemevi, kilise ve havralar gibi ülkemizde bulunan bütün ibadethanelerin giderlerinin karşılanması, din ve vicdan hürriyetinin teminat altına alındığı Anayasal bir zorunluluktur. Tüm ibadethanelerin aydınlatma, ısıtma-soğutma giderleri ile ses sistemi ve diğer tüm elektrik kullanımından kaynaklanan giderlerinin Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa konulacak ödenekten karşılanması gerekiyor” dedi.

TÜRKİYE’DE 85 BİN 260 İBADETHANE VAR

Türkiye’de 84 bin 684 cami, 948 cemevi, 398 kilise ve 41 sinagog olmak üzere toplam 85 bin 260 ibadethane bulunuyor.