Berlin Cemevi: Hıdırellez bütün insanlara sevgi, sağlık, huzur ve barış getirsin

PİRHA Berlin Cemevi İnanç Kurulu , Hıdırellez’in tüm topluma sağlık, huzur ve bereket getirmesini dileyerek, “İçinde bulunduğumuz günler bizler açısından kutsal kabul edilen Hıdırellez günleridir. Hıdırellez günü bütün canlı varlıkların yeni bir hayata kavuşacağına inanılır” dedi.

Berlin Cemevi Yönetimi ve İnanç Kurulu, Hıdırellez’e ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Hızır, Anadolu’dan Orta Asya topluluklarına, Mezopotamya’ya ve Balkanlara kadar dünyada farklı coğrafyalarda farklı motiflerle anıldığına değinilen açıklamada Hızır’ın tabiata can veren bereketin simgesi, baharın müjdecisi manevi bir güç olarak kabul edildiği ifade edildi.

“HIDIRELLEZ GÜNÜ YENİ BİR HAYATA KAVUŞULACAĞINA İNANILIR”

Açıklamada şunlar belirtildi:

“Değerli canlar, toplumlar değerleriyle, gelenek ve görenekleriyle ayakta kalırlar ve kendilerini geleceğe taşıyarak varlıklarını sürdürürler. Her inancın kendine özgü kutsal günleri vardır. İçinde bulunduğumuz günler de bizler açısından işte böyle kutsal kabul edilen Hıdırellez günleridir. Hıdırellez günü bütün canlı varlıkların yeni bir hayata kavuşacağına inanılır.

Hızır, Anadolu’dan Orta Asya topluluklarına, Mezopotamya’ya ve Balkanlara kadar dünyada farklı coğrafyalarda farklı motiflerle anılmıştır. Hızır, çağrıldığında zor durumda olanların, dara düşenlerin yardımına koşan, diyar diyar dolaşarak insanları koruyan, kollayan ve doğru yolu gösteren ölümsüz bir Veli, bir Nebi veya Ulu bir evliya olarak tanımlanır. Ayrıca tabiata can veren bereketin simgesi, baharın müjdecisi manevi bir güç olarak kabul edilir.”

“HIDIRELLEZ BÜTÜN İNSANLARA SAĞLIK VE BARIŞ GETİRSİN”

“Alevi inancında çok yönlü ve köklü bir yere sahip olan Hızır, Hakk’ın yeryüzündeki tezahürüdür. Hakk’ın yeryüzünde insan sıfatına bürünmüş halidir. Hakk’ın insan sıfatında kendini yansıtmasıdır. Hızır, inancımızda Şah-ı Merdan Ali ile özdeşleştirilmiştir. Erenler ve evliyalar ile gelip insanlara doğru yolu göstererek umut kaynağı olmuştur. Hızır ölümsüzlüğün sırrına ermiş insan-ı kamildir.

İnanca göre Hızır ile İlyas birlikte abu hayat suyunu aramaya çıkar. Hızır ve İlyas bu suyun kaynağını bulup içip ölümsüzlüğe ererler. Hızır karada, İlyas denizlerde, yardıma muhtaç olanlara zor durumda olanlara yardım ederler. Yetiş ya Hızır diyenlerin carına yetişirler. Hızır ve İlyas yılda bir kez 5 – 6 Mayıs Hıdırellez günü bir gül ağacının altında buluşurlar ve tekrar insanların yardımına koşmak için ayrılırlar. 5-6 Mayıs Hıdırellez günlerinin bütün insanlara sevgi, sağlık, huzur ve barış getirmesini dileriz”

(HABER MERKEZİ)