Ana Sayfa GÜNDEM - MANŞETLER, TÜM HABERLER 16 Ocak 2019 241 Görüntüleme

BES: Danışmanların her yıl sözleşmelerinin yenilenmesi çalışma hakkını ihlal ediyor

BES: Danışmanların her yıl sözleşmelerinin yenilenmesi çalışma hakkını ihlal ediyor
Tarih: 16 Ocak 2019 - 20:19

PİRHA – Büro Emekçiler Sendikası(BES), yaptığı açıklamada milletvekillerine, en yüksek memur maaşını alırken danışmanın maaşına el konmasının insani bir izahatı var mıdır? diye sordu. Açıklamada, danışmanlara kıdem tazminatının ödenmemesi için sözleşmelerin her yıl yenilendiğinin bununda çalışma hakkını ihlal ettiğini vurgulandı. 

Büro Emekçiler Sendikası(BES), TBMM’de milletvekilleri danışmanlarının iş yaşamında sözleşmeli personel olarak çalışmaları ve buna bağlı olarak yaşadıkları sorunlara ilişkin basın açıklaması yaptı. Açıklamada, her bir milletvekilline üç danışmanın tayin edildiğini ancak bazı milletvekillerinin yasama faaliyetlerinde yardımcı olmak üzere danışmanlık yapanlara iş tanımı dışında dayatmalarda bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Bazı milletvekillerinin danışmanın maaşına kendi belirlediği oranda el koyma, çocuklarının özel bakımı ya da okul taksitini ödetme gibi kaba ve yaralayıcı, aşağılayıcı davranışlarda bulunma gibi çalışma ahlakına ve etiğine uygun olmayan pratiklerin sergilendiği kamuoyuna yansıdığı belirtildi.

“İŞ SONU TAZMİNATLARI YOK”

Milletvekillerine, en yüksek memur maaşını alırken danışmanın maaşına el konmasının insani bir izahatı var mıdır? diye sorulan açıklamada,  çalışma ahlakı ve etiği ile uyuşmayan bu tür keyfi uygulamalardan vazgeçilmesi çağrısında bulunuldu.

Danışmanların iş yükünün ve mesai süresinin belirsiz olduğu vurgulanan açıklamada,  TBMM Devlet Memurları Kanunu hükümlerine aykırı bir düzenleme ile aylık ödenen maaş dışında başka haklardan yoksun bırakılan danışmanların, iş sonu tazminatından dahi mahrum edildiği bununda Anayasa’ya, ILO sözleşmesine, yasal mevzuata ve uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunun altı çizildi.

“TAZMİNAT VERMEMEK İÇİN HER YIL SÖZLEŞME YENİLENİYOR”

BES’in yapmış olduğu açıklamada şu şekilde:

İş yasalarının yapıldığı bir kurum olan TBMM’de danışmanlara sırf kıdem tazminatı ödememek için sözleşmelerinin her yıl 31 Aralık’ta sonlandırılıp, 2 Ocak’ta yeniden başlatılması çalışma hakkının açıkça ihlalidir. Bir yasama dönemi 5 yılı kapsıyorken bu sözleşmelerin yıllık yapılması alenen hak gasbıdır. Yıllarca bu alanda çalışmış olan bir danışmanın iş akdinin siyasi parti grubunun yahut milletvekilinin parlamentodaki varlığına bağlı biçimde sonlandırılma riskine karşın çalışmasının karşılığı olan iş sonu tazminatı alamamasının hiçbir izahı bulunmamaktadır.

Diğer yandan, sözleşmeli statüde çalıştırılan personelin iş güvencesinin sağlanması ve haksız fesih riskine karşı korunmasının sağlanması da önem arz etmektedir. Bu konuda TBMM’nin bünyesinde çalıştırılan sözleşmeli personelin iş akdinin haksız olarak feshedildiği durumlar için bir güvence mekanizması oluşturulması da gerekmektedir. Ayrıca bu konuda TBMM Başkanlığı da sözleşmelerin haksız feshine olanak tanınmaması için kıstaslar belirlemelidir.
Tüm bu gereklilikleri yapmak üzere TBMM idari teşkilat yapısını ve emeğin haklarını savunan siyasi partileri ve milletvekillerini göreve çağırıyoruz.

BES, son olarak TBMM’ne bağlı diğer kuruluşlara birlikte mücadele çağrısında bulundu.

Cebrail ASLAN/ANKARA

pirha.net © 2018