Alevi Haber Ajansi – PİRHA

BES: İş güvencesizliğine karşı eylemliklerimize devam edeceğiz-VİDEO

01 Kasım 2018 - 14:41 pirha.net
BES: İş güvencesizliğine karşı eylemliklerimize devam edeceğiz-VİDEO
10 views
01 Kasım 2018 - 14:41

PİRHA – Türkiye’de yaşanan ekonomik ve siyasi krizin faturasının emekçilere kesilmeye çalışıldığını belirten Büro Emekçileri Sendikası Başkanı Serpil Akpınar, kamusal emeklilik sisteminin tasfiyesine, esnek çalışma ve iş güvencesine yönelik saldırılara karşı eylem ve etkinliklerini devam ettireceklerini söyledi. 

Büro Emekçileri Sendikası olarak  “Krizin Bedelini Ödemeyeceğiz” şiarıyla Genel Merkez Binasında basın toplantısı gerçekleştirdi. Basın açıklaması metnini BES MYK adına Genel Başkan Serpil Akpınar okundu.

Akpınar, 24 Haziran seçim sonuçlarının ardından yeni sistemle ilgili olarak çıkarılan son OHAL KHK’leri ve Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri (CBK) ile ‘parlamenter sistem’ döneminden kalan tüm yasalar, yönetmelikler ve diğer mevzuatlar baştan aşağı değiştirilerek, “Tek Adam” sistemine uygun hale getirildiğini söyledi.

Yeni sistemin adının ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ olarak ifade edildiğini ancak ortada ne bir hükümet, ne de bir sistemden bahsetmek mümkün olmadığını vurgulayan Akpınar, “Ülke yönetimiyle ilgili bütün yetkilerin tek bir kişide toplandığı, denetimden yoksun tipik bir ‘otoriter rejim’ ile karşı karşıya olduğumuz açıktır. Yeni sistem açısından net olan tek şey, ülke yönetiminde doğrudan ya da dolaylı olarak rol alan ne kadar kurum, kuruluş, kurul vb varsa, neredeyse tamamının tek bir kişiye bağlı hale getirilmiş olmasıdır” dedi.

Siyasi iktidarın 2018 küresel krizi için “ülkemizi teğet geçti” diyerek gerçeklerin üstünü örtmeye çalıştığını belirten Serpil Akpınar, yaşanan ekonomik kriz açıkça ifade edilmediğini, “Yeni Ekonomi Program” adı altında açıklanan Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Program ve 2019 Bütçesi küresel finans kuruluşları ve IMF’nin önerileri doğrultusunda hazırlanan kriz dönemine ilişkin planlamalar olduğunu kaydetti.

Yaşanan ekonomik ve siyasi krizin faturasının emekçilere kesilmeye çalışıldığını belirten Akpınar, “IMF’nin nisan ayında yayınladığı Türkiye raporunda yer alan öneriler doğrudan YEP’te yerini bulurken, kamusal emekliliğin tasfiyesi, esnek çalışma, kıdem tazminatının tasfiyesi, enflasyon farklarının gaspı gibi kazanılmış haklarımıza yönelik topyekun saldırılar ile karşı karşıya olduğumuz bu dönemde, emekçileri zorlu bir süreç beklemektedir” şeklinde konuştu.

Akpınar, 2019 bütçe sürecinde yapacakları eylem ve etkinlikleri şöyle sıraladı:

– 2019 yılı bütçesinin harcama kalemlerine bakıldığında kamu yatırımları, sosyal güvenlik ve sosyal yardımlarda tasarrufa gidildiği bütçeden aslan payını daha önceki yıllarda olduğu gibi Milli Savunma ve İç İşleri Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığının aldığı görülecektir.

-Bütçenin gelir kalemleri incelendiğinde ise 2019 yılında vergi gelirlerinin en az yüzde 20 oranında artırılması öngörülürken, vergi gelirlerinin büyüklüğü sıralamasında KDV (237 milyar lira), Gelir Vergisi (172 milyar lira), ÖTV (163 milyar lira) ve Kurumlar Vergisi (74 milyar lira) ilk dörtte yer almaktadır. Böylece halktan daha fazla KDV ve ÖTV adı altında vergi toplanırken ve ücretlilerden daha fazla Gelir Vergisi alınırken, sermayeden alınacak Kurumlar Vergisinin sınırlı tutulacağı anlaşılmaktadır.

-Emekçilerden toplanan vergilerin sermayeye, savaşa kaynak olarak aktarılmaması kamu yararına kullanılması için sendikamız mücadele etmeye devam edecektir.

-Bütçeye ilişkin planlamamızda, kadın erkek eşitsizliklerini yeniden üreten cinsiyet körü kamu politikalarına karşı, kadınların iktisadi kaynaklara, kamusal alana erişimini kolaylaştıran, toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe hakkı özellikle vurgulanacaktır.

Akpınar, enflasyon farkının zam olmadığını, aksine açıklanan enflasyon farklarının gerçek enflasyonu yansıtmamakta olduğunu belirterek, kamu emekçilerine enflasyon farkları ve ek zammın yapılması çağrısında bulundu.

Bütçeye ilişkin ise, ek zam, enflasyon farkının ödenmesi ve vergi dilimlerinin yeniden düzenlenmesi taleplerine öncelik vereceklerini belirten Akpınar, bütçe döneminde kampanyaların düzenlenmesi emek ve meslek örgütlerine çağrıda bulunarak işçi ve kamu emekçilerinin taleplerinin ortaklaştırılması ve mümkün olan en geniş çevreyle eylemin ortak yapılması planlandığını belirtti.

“İŞE İADE EDİLMESİ İÇİN ETKİN FAALİYET YÜRÜTÜLECEK”

Akpınar, ihraç edilen üyelere ilişkin de biran evvel göreve iade edilmesi için kamuoyu oluşturma ve mücadele yöntemleri ortaya koyma konusunda sendikanın etkin faaliyet yürütmeye devam edeceklerini vurguladı.

“KRİZ VE GÜVENCESİZLİK KADINLARI DAHA ÇOK ETKİLİYOR!”

Emeğin, sermaye çıkarlarına uygun biçimlendirilmesine dayanan, kuralsız, esnek, güvencesiz ve örgütsüz çalışmanın öncelikle kadınlar üzerinden yapıldığını kaydeden Serpil Akpınar, “Ucuz ve güvencesiz iş gücü olarak sermayenin her daim sarıldığı kadın emeği, ancak iş ve aile yaşamını uyumlaştırma anlayışıyla, istihdamda kendine yer bulabiliyor. Özellikle yarı zamanlı çalışma, toplumda var olan cinsiyete dayalı iş bölümünden dolayı, en çok kadın çalışanları zorda bırakacaktır. Kadınlara evin yolunu gösteren yarı zamanlı çalışma, mali ve sosyal hakların, emeklilik süresi hesabının yarıya inmesi demektir. Diğer yandan, kamusal hizmet olması gereken çocuk ve yaşlı bakım sorumluluğu her daim kadınların omzuna yüklenmektedir.  Bir yandan da, milliyetçi, tekçi, dinci muhafazakâr politikalar, cinsiyet ayrımcılığını pekiştirmekte, kadın cinayetlerini, kadına yönelik şiddeti, tacizi ve mobbingi arttırmaktadır. Krizler, kadınların günlük yaşamını iyiden iyiye esir almış, her zaman olduğu gibi kadınlar ekonomik krizin en yakıcı sonuçlarını yaşamaktadır.”

Kamusal emeklilik sisteminin tasfiyesine, esnek çalışma ve iş güvencesine yönelik saldırılara karşı eylem ve etkinliklerini devam ettireceklerini söyleyen Akpınar, “İş güvencemizin gasp edilmesine karşı, vergide ve ücrette adalet sağlanması, dolaylı vergilerin kaldırılması, ücretlerimizdeki gelir vergisi oranının düşürülerek, vergi dilimi artışından etkilenmeyecek şekilde düzenlenmesi, aynı masalarda aynı işi yapanlar arasındaki ücret farklılıklarının kaldırılması, taleplerimiz için mücadelemiz devam edecektir” dedi.

Cebrail ARSLAN/ANKARA

 

pirha ©2019