Alevi Haber Ajansi – PİRHA

DAD’ın 2. Olağan Genel Kurulu sonuç bildirgesi ve görev dağılımı açıklandı

10 Haziran 2018 - 22:42 pirha.net
DAD’ın 2. Olağan Genel Kurulu sonuç bildirgesi ve görev dağılımı açıklandı
14 views
10 Haziran 2018 - 22:42

PİRHA-Demokratik Alevi Dernekleri’nin (DAD) 2. Olağan Genel Kurulu sonuç bildirgesi ve yeni görev dağılımı açıklandı. 

Geçtiğimiz haftalarda 2. Olağan Genel Kurulu’nu yapan Demokratik Alevi Dernekleri (DAD) genel kurulun osnuç bildirgesini ve görev dağılımını açıkladı. DAD genel merkezinin yazılı olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“YOL ANA’DIR”

Genel kurulumuz Harde Dewreşteki tüm jiyar ve diyarlara, bu topraklarda kefensiz yatan canların anısına adanmıştır. Bu Genel Kurulumuzda da yolumuzun temel düsturları rehberimiz olmuştur. Bu bağlamda diyoruz ki;
Yol Ana’dır, Ana Mürşidi Kamillullahtır. Yola hizmet makamında olmak düsturu ile cümle anaların rehberliğinde ancak sorunlarımızı çözebiliriz.

“YOLUMUZUN ESASI İKRARLIK VE RIZALIKTIR”

Her kim cem u cıvat halindedir; Cem u cıvat, insan canının hak olanı bildiği ile yaşamasıdır. Kendini ifade etme ve yönetme biçimi yaşadığı toprağın halini bilenlerin hakkıdır. Tek merkezden yönetme ise nahakın işidir. Hak Yol Alevileri için Yetmiş İki Millete bir nazardan bakmak düsturu esastır. Tekçiliği kabul etmiyoruz. Kendi yolunu çizemeyen komlar (toplumsallıklar) başkası ile ikrarlaşamaz. Yolumuzun esası ikrarlık ve rızalık üzerinedir.
Diyanet (iktidar) işleri değil, inayet bağını (iyilik, paylaşım) kuralım. Diyanet İşleri kurumlaşması, bir iktidar aracı olarak geleneksel İslam’ın toplumcu değerlerini tüketmektedir. İnayet hattı kurularak inançlara, halklara, paylaşım değerlerine riayet edecek toplumsal ve inanç dinamiklerinin eşit, rızalı temsiliyeti ile Türkiye halklarına ve inanç kimliklerine, dünyaya örnek olacak bir yaklaşım ortaya çıkarılmalıdır. Çünkü bizler Anadolu’yuz, çünkü bizler Mezopotamya’yız.

“HER YOLUN, HER İŞİN BAŞI EDEPTİR”

Başta Ortadoğu olmak üzere, birçok coğrafyada ve ReyaHaq Alevi coğrafyasında zulüm katmerleşerek devam etmektedir. İktidara bulaşmayan, ikrarlık ve rızalıkla yaşayan tüm Aşirlerin, halkların, inançların, mezheplerin, komların, mazlumların, mağdurların, rızkını gayretle kazanıp hakça pay etmek isteyenlerin malını, canını ve Hakk kapısı olan Ana Kadını ganimet sayan Nemrudi bir zihniyetle karşı karşıyayız. Rızasız yolun günümüzdeki hali olan Kapitalist-Emperyalist hegomonya ve yerellerdeki piyonları iktidarlarını sürdürebilmek için yarattıkları boğazlaşmaları halkların, inançların, mezheplerin çatışmasıymış gibi yansıtmaları ise tam bir aldatmacadır. Hakk Yol, bu zulümattan çıkışın Rıza hali olarak anlaşılması gereken Ana Yolu ile mümkün olabileceğini öngörür. Her yolun, her işin başı edeptir. Edep ağızda küfür iken yol gidilmez. Bu gün kurnaz siyasetçiliğin geliştirdiği dil Ebu Leheb’in, Muaviye’nin dilidir. Hak Yol Alevileri olarak Hacı Bektaşı Veli’nin, FeqiyeTeyran’ın, Ebul Vefa’nın, Baba Tahir’in, Mevlana’nın dilini Şems donunda kendimize rehber biliriz. Sesini yükselterek, karşıtlık oluşturarak nahak küfre bulaşan muhalefeti de kabul etmiyoruz.

“TEK TİP İKTİDAR ALANI”

Cümle cana Ana ve mekan olan tabiat ana, küresel ölçekte rızasız yolun talan ve yıkımına maruz kalmakta, zulmedilmektedir. Ocaklarımızın, kutsallarımızın coğrafyasında “tek tip iktidar alanı” uğruna insansızlaştırma, barajlar, orman yakmaları, madencilik faaliyetleri, süreklilik arz eden bombardımanlarla sürdürülen yıkım ise vahşet boyutlarına vardırılmıştır.

“SUÇU YARATANLAR KENDİNİ MUKTEDİR SAYANLARDIR”

Yolumuz engin, çerağımız cümlesi ile ayandır. Bu mana ile bizleri fayda sağlama sığlığı ile azınlık olarak tanımlama akılsızlığını kabul etmediğimiz gibi, yaşadığımız yurtlar üzerinde hiçbir kavmin ya da inancın azınlık sayılması kabulümüz değildir. Ortak yurtlarda herkes eştir ve eşittir. Toprak mülkiyet değil, Hakk’ın göründüğü mekandır.
Zindan üretenler ancak zindan görürler. Toplumsal yaşamı ve tüm toplumu suçlu olarak gören anlayış, Nemrudi anlayıştır. Suç, suçlu olanın yarattığı bir durumdur. Hak Yolda birey suçlu değildir. Suçu görmeyen toplumdur. Hakk yasasında her can birbirinden sorumlu olup birbirine karşı ikrarlık ve rızalık üzerine bağlıdır. Suçu yaratanlar kendini muktedir sayanlardır. Bu nedenle zindana sığınırlar. Zindanı kabul etmiyoruz. Hükmedenlerin sözü hak edenlerin sözü değildir.

“İNSANA ZULÜM HAKK’A ZULÜMDÜR”

Hak Yolun aşkından, dilinden ve yüreğinden diyoruz ki; İnsanlar ve dilleri Hakk aynasıdır, insana zulüm Hakk’a zulümdür. Doğumdan Hakk’a yürüyene kadar rızaya dayalı bir yaşam cümle can için Haktır. Çar Anasır Hakkın varlığıdır, delilidir. Anasırlardan libasa bürünüp her bir Alemde görünen de Hakk’tır. Kâinat Hakkın Cemalidir. Varlığı mülk gören, cümle cana zulmedip türleri, nesilleri yok eden anlayış ve yaklaşım nefsin iktidarıdır, rızasız yoldur.

“ANA KADINA YÖNELTİLEN HER TÜRLÜ ŞİDDETİ REDDEDİYORUZ”

Ana kadını ganimet sayan, zulmeden anlayış zulümattır. Yolumuz Mürşidi Kamil’in yoludur, Mürşidi Kamillullah ise Ana’dır. Anaların inancı, direnci ve bilinciyle aydınlık geleceklere revan olunur. Hakk doğuş ile ispat olur. Doğum kapısı olan Ana kadına yöneltilen her türlü şiddet ve mülkleştirmeyi ret ediyoruz. Doğup gelen Hakk’tır, Hakk Masumu Paklardadır. Bu manada çocuklar Rıza Şehri’ni zahir kılan hakikatlerdir. Her çocuk, içine doğduğu ve Hakk aynası olan toplumsallığın hakikatiyle, diliyle yaşama, kemale erme hakkına sahiptir. Zulümat sürekleri pençelerini çocuklardan, geleceklerinden çekmelidir. Hakikatın yüzü birdir. Bütün mektubatlar Hakikate varmak içindir. Hakk diyen her yol hakikate götürür. Hakk diyen cümle aşk ehlini bir olup çerağ uyandırmaya, zulümatı dağıtmaya çağırıyoruz.

Yeni görev dağılımı ise şöyle:

Eş Genel Başkanlar: Selda Güneş, Musa Kulu
Genel Sekreter: Murat Işık
Genel İnanç ve Kültür Sekreteri: Ali Doğan
Genel Mali İşler Sekreteri: Hıdır Yılmaz
Genel Eğitim Sekreteri: Hüseyin Kugu
Genel Örgütlenme Sekreteri: Kemal Mutlu
Halkla İlişkiler Sekreteri: Mehmet Seyitalioğlu
Genel Basın Sekreteri : Bülent Felekoğlu
Genel Kadın Sekreteri: Rahime Kızılkan
Genel Hukuk Sekreteri: Dursun Demirtaş
Yönetim Kurulu Yedek: Songül Yıldırım, Mustafa Karabudak, Muharrem Özer, Saime Topçu, Mehmet Güzel, Zeynel Bozkurt, Menşure Doğan, Kibar Köse, Hıdır Balo, Hasan Altun, Hayri Şanlı
Denetim Kurulu Asil: Nesimi Genlik, Hüseyin Aral, Hüseyin İncesu
Denetim Kurulu Yedek: Hülya Bozkurt, Bülent Şahan, Celal Demirci (HABER MERKEZİ)

pirha ©2019