Alevi Haber Ajansi – PİRHA

Danıştay, ‘Öğrenci Andı’nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etti

18 Ekim 2018 - 22:07 pirha.net
Danıştay, ‘Öğrenci Andı’nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etti
9 views
18 Ekim 2018 - 22:07

Danıştay, okullarda okutulan öğrenci andını kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etti.

Türk Eğitim-Sen, 8 Ekim 2013’te kaldırılan öğrenci adının yeniden okutulması için aynı gün dava açmıştı.

Sendika, Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin ‘Öğrenci Andı’ başlıklı 12’nci maddesini yürürlükten kaldıran düzenlemenin iptalini istemişti.

Siyasi Haber’de yer alan habere göre Danıştay 8’inci Dairesi, söz konusu hükmün iptaline karar verdi.

“KALDIRILMA GEREKÇESİ BİLİMSEL TEMELE DAYANMALI”

Dairenin kararında ‘idarenin yerleşik ve istikrar kazanmış uygulamayı kaldırması’nın sahip olduğu serbestiyi düzenli idare ilkesine ve bu ilkenin bağlı olduğu eşitlik ilkesine aykırı kullanması anlamına geleceği bildirildi.

Öğrenci andının 1993’ten kaldırıldığı tarihe kadar uygulandığı dile getirilen kararda, metinde yer alan kavram ve ilkelerin anayasada da yer aldığı kaydedildi.

Kararda şöyle dendi: “İdari istikrar oluşturacak biçimde çok uzun zamandır bütün devlet okullarında ve hatta özel okullarda genç nesillerin anayasal vatandaşlık temelinde aidiyetini güçlendiren ve öğrencilerde değer oluşumuna katkı sunan ve her sabah ders başlamadan önce okutulması şeklinde uygulanan öğrenci andının kaldırılması, ancak bu değişikliği hukuka uygun kılacak bir bilimsel gerekçeye dayanması halinde olanaklıdır. Aksi tutum, idarenin sahip olduğu düzenleme yetkisini ve takdir hakkını hukuka uygun kullanmadığı anlamına gelecektir.”

“ANAYASADA DEĞİŞİKLİK YOK”

Kararda, dava konusu düzenlemeyle öğrenci andının kaldırılmasını gerekli kılacak idarece yaptırılmış eğitim biliminin gerekleri ve pedagojik formasyon ilkeleri bakımından değerlendirmeler içeren dava dosyasına sunulmuş araştırma, inceleme ve tespit bulunmadığı bildirildi.

Kararda, öğrenci andının uygulanmaya başlamasından itibaren dayanağını teşkil eden anayasal ve yasal kurallarda bir değişiklik olmadığı gibi bu kuralları şekillendiren ve metinde de yer alan toplumsal değer yargılarının ve ilkelerin değişmesinin de mümkün olmadığı aktarıdı.

HAVA KOŞULLARI SAVUNMASI KABUL GÖRMEMİŞ

Kararda şu ifadelere yer verildi: “Dava konusu kararı hukuki bir zemine oturtacak, idarenin takdir hakkını ve düzenleme yetkisini kamu yararı ve hizmet gerekleri uyarınca kullandığını ortaya koyacak yeterli bilimsel gerekçenin bulunmadığı, Türk Devletini ve milletini ebediyete kadar yaşatacak, çağdaş uygarlığın ve medeniyetin ortağı ve öncüsü yapacak, toplumun ve kişilerin refah, huzur ve mutluluğunu sağlayacak yeni nesillerin yetiştirilmesi olan milli eğitim sistemimizin temel amaçlarını gerçekleştirmesini içeriği itibarıyla sağlamaya yardımcı olabilecek nitelikteki öğrenci andının kaldırılmasına ilişkin değişikliğin haklı ve hukuksal temellere dayandırılmadığı anlaşıldığından dava konusu düzenlemede hukuka uyarlık görülmemiştir. Kaldı ki davalı idarenin savunma dilekçesinde dile getirdiği andın uygun olmayan hava koşulları ve fiziki koşullarda dahi söylenmesine ilişkin olarak ileri sürdüğü hususlar, öğrenci andının özüne ilişkin olmayıp icra ediliş şekline ilişkin olup, iddialar andın kaldırılmasını gerekli kılacak nitelikte görülmemiştir.”

AND YENİDEN OKUTULABİLİR

Kararı değerlendiren Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, andın yeniden okullarda okutulabileceğini söyledi.

Geylan, andın kaldırılmasını aynı gün yargıya taşıdıklarını belirterek şunları dile getirdi: “Danıştay 8’inci Dairesi Türk Eğitim-Sen’in öğrenci andıyla ilgili açtığı davayı görüştü ve öğrenci andını kaldıran işlemi hukuka aykırı buldu. Buna göre Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu kararı uygulaması ve okullarda yeniden öğrenci andını okutması gerekmektedir.”

pirha ©2019