Dede Akbaba: Hakka yürüme erkanlarımızı dört kapı esasına göre yapıyoruz-VİDEO

PİRHA- Hakka uğurlama erkanına dair konuşan Üryan Hızır Ocağı’ndan Kenan Akbaba, Hakka uğurlama erkanlarını dört kapı esasına göre yaptıklarını belirterek, “Şeriat kapısı yıka bedenini kirli varılmaz erenler can yıkanır, meydana gelir, tarikat kapısı helallik alınır, helallik verilir. Marifet kapısı Hakk ile Hakk olunur, hakikat kapısı ise can toprağa sırlanır ve toprağa turab olur” dedi.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’na (HBVAKV) bağlı Antalya Cemevi’nde hizmet yürütün Üryan Hızır Ocağı’ndan Kenan Akbaba, Hakka uğurlama erkanına dair sorularımızı yanıtladı.

“HAKKA UĞURLAMA ERKANLARIMIZ ALEVİ RİTÜELLERİNE GÖRE YÜRÜTÜLÜYOR”

PİRHA- Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı (HBVAKV) Antalya Şubesi olarak  hakka yürüme erkanları ile ilgili çalışmalarınız hakkında bilgi verebilir misiniz? Hakka uğurlama erkânları Alevi ritüellerine göre yerine getiriliyor mu?

Alevi canların son dönemlerde Hakka yürüme erkanları tamamen Alevi ritüellerine göre yapılıyor. Zaten çok eskiden de biz Anadolu’nun Erzincan Erzurum bölgelerinde 70’lerden bugüne hemen hemen büyük bir bölümü Hakka yürüme erkanlarının Türkçe yapıldığını biliyoruz. Burada da elimizden geldiğince ekranlarımızı Türkçe yapıyoruz. Çünkü bizler çok yozlaştırılmışız.

Aleviler kendi ibadetlerini yaparken sanki böyle  şeriatın içindeymiş gibi yapılıyor. Oysaki Alevilik bir kadim inançtır.  Sırdan geldiği söylenen Ali’yi sembol, Ehlibeyti rehber edinmiş, Gülfi Naci’yi olgunlar meclisine girme çabasında olan bir toplumun, yolunun ismidir.

Yolumuz rıza yoludur, yediğimiz hak lokmasıdır, içtiğimiz vahdet şarabı, bilgi demimiz döndüğümüz semahla hakka ulaşmak için bir çırpınmadır.

İşte onun için erkanlarımızı da sürekli Türkçe yapmaya çalışıyoruz. Dört kapı esasına göre yapıyoruz.  Birinci kapı şeriat kapısı, ikinci tarikat kapısı, üçüncüsü hakikat kapısı, dördüncüsü marifet kapısıdır.

Şeriat kapısı yıka bedenini kirli varılmaz erenler can yıkanır, meydana gelir, tarikat kapısı helallik alınır, helallik verilir. Marifet kapısı Hakk ile Hakk olunur, hakikat kapısı ise can toprağa sırlanır ve toprağa turab olur.

İşte bizler bu dört kapı esasına göre cenaze erkenlarımızı yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Elimizden geldikçe toplumumuzu bu eski Arap kültüründen uzaklaştırıp tamamen Türkçeye yönlendirmek için elimizden gelen çabayı yapacağız.

“SÜNNİ VATANDAŞLARDAN DA CENAZELERİNİN ALEVİ RİTÜELLERİNE GÖRE YAPILMASINI İSTEYENLER VAR”

Antalya bölgesinde Hakka yürüyen  Alevi canlarımız Hakka uğurlama erkanları genellikle nereden kaldırılıyor?

Genellikle %95’i Alevi cemevlerinden kaldırılıyor ve bu yola uyuyorlar. Çok azı kendisini daha Sünni iştiha tından ayıramamış bölgeler var. Bunlar henüz fazla bu yolun içerisine giremediler, kurumlarımızın çalışmalarıyla, derneklerimizin var olmasıyla yavaş yavaş onları da buraya getirmeye çalışacağız.

Bırakın Alevileri Sünni canlardan bile cenaze erkanımızın cemevinde yapılmasıyla ilgili vaat edenler var.  Yani Antalya yöresinde o kadar beğeni kazanıyoruz ki gerek Ali Baba gerek ben, Gazi Metin dede,  Servan Ana bu yolda Antalya’da gereken hizmetleri vermeye devam ediyoruz, vereceğiz de. İyi gidiyoruz, toplumumuzu ikrar verdiği bu yola tabi etmeye çalışıyoruz.

Cebrail ARSLAN/ANTALYA