‘Dr. Şeyhmus Gökalp’in yargılanması meslek örgütü özerkliğine müdahaledir’

PİRHA- Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ile İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu, Dr. Şeyhmus Gökalp’in 15 Ekim’de görülecek davasına ilişkin açıklama yaptı. Söz konusu dava dosyasının itirafçı iddiaları doğrultusunda yürütülemeyeceğine dikkat çekilerek, “Somut hiçbir delile dayanmayan yargılamanın bir an önce son bulmasını talep ediyoruz” denildi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve İstanbul Tabip Odası (İTO), TTB Yüksek Onur Kurulu ve 2014-2018 dönemi Merkez Konseyi üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp’in 15 Ekim 2021’de Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek dava öncesinde açıklama yaptı.

İTO Cağaloğlu binasında düzenlenen basın toplantısının açılış konuşmasını İTO Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu yaptı. Doktor Şeyhmus Gökalp’in yargı sürecine ilişkin bilgi veren Küçükosmanoğlu, yargılamanın bir an önce sonlandırılması gerektiğini belirtti.

“HEKİMLİK DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKANLARIN YANINDAYIZ”

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, yargının itirafçı iddialarını esas almaması gerektiğini vurgulayarak “Hukukun üstünlüğünün ortadan kalktığı, yargının tümüyle bağımlı hale getirildiği koşullarda bu uygulamaların topluma bir tehdit olarak kullanıldığı hepimizin malumu” dedi.

TTB önceki dönem Merkez Konseyi başkanlarından Dr. Selim Ölçer’in Sarmaşık Derneği faaliyetleri gerekçe gösterilerek 2 yıl 1 ay ertelemesiz hapis cezası aldığını hatırlatan Korur Fincancı, “iyi hekimlik değerlerine sahip çıkan Dr. Selim Ölçer ve Dr. Şeyhmus Gökalp’in yanındayız” dedi.
TTB önceki dönem Merkez Konseyi başkanlarından Prof. Dr. Raşit Tükel de emekten, demokrasiden, barıştan, iyi hekimlik değerlerinden yana olanlara dönük bir baskı ve yıldırma politikası yürütüldüğünü kaydetti. Dr. Şeyhmus Gökalp’e dönük saldırının, aynı zamanda TTB’nin mesleki özerkliğine dönük bir saldırı olduğunu da vurgulayan Tükel, 15 Ekim’deki duruşmada beraat kararı çıkmasını beklediklerini dile getirdi.

“DELİLSİZ SUÇLAMANIN SONLANDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ”

TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi Prof. Dr. Taner Gören tarafından okunan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“2014-2018 döneminde Merkez Konseyi üyesi olan ve sonrasında Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu üyeliğine seçilen Dr. Şeyhmus Gökalp, bir soruşturma kapsamında 20 Kasım 2020’de gözaltına alınmış ve hukuk normlarına uyarlık göstermeyen bir şekilde tutuklanmış, üç aylık tutukluluk süreci sonunda 10 Şubat 2021’de Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmasında tahliye edilmişti.

Dr. Şeyhmus Gökalp’in yargılamasına iki gerekçe gösterilmiştir.

2016 yılında teslim olan bir itirafçının yalancı tanıklığı 25 Haziran 2021 tarihinde yapılan duruşmada ortaya çıkmış ve tanık eski ifadelerini değiştirmiştir. Bu durumun ifşa olmasıyla birlikte Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi yalancı tanığın çalışma belgelerini de dosyaya koymak için ilgili kuruma yazmıştır. Dr. Şeyhmus Gökalp ve sahte tanığın belirtilen tarihlerde ve herhangi bir yerde birlikte çalışmadıkları anlaşılmıştır. Sahte tanık ifadelerini ‘Ben öyle duymuştum’ şeklinde mahkeme heyetine SEGBİS uygulamasıyla verdiği ifadeler tutarsızlıkları bir daha gözler önüne sermiştir.
Daha önce de benzerlerini sıkça gördüğümüz ve yargılanması gerektirecek hiçbir suçu, suç unsuru içeren somut eylemi olmamasına, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde bu tür beyanların kanıt değeri taşımadığına ilişkin kararları bulunmasına karşın hukuk dışı bir şekilde soyut iftiralar kanıt sayılarak yargılama konusu yapılmış, istisnai bir durum olması gerekirken Dr. Şeyhmus Gökalp üç aya yakın özgürlüğünden, mesleğini yapmaktan, hastalarından ve sevdiklerinden alıkonulmuştu.
TTB’nin en saygın kurullarından birinde görev alan Dr. Şeyhmus Gökalp’in yargılanması meslek örgütü özerkliğine müdahale ve COVID-19 pandemisinde gerçekleri dile getirdiği için hedef alınan TTB’ye ve son dönemde emek-meslek örgütlerine ardı ardına yapılan saldırıların bir parçası niteliğindedir.
Yargının siyasallaştığı, hukukun araçsallaştığı bir dönemde yargılanan Yüksek Onur Kurulu üyemiz Dr. Şeyhmus Gökalp’ın haklı mücadelesinde yanındayız. Suçsuz olduğunu biliyoruz. Toplumun yaşam ve sağlık hakkına, emek, demokrasi ve hekimlik değerlerinin savunusuna adanmış geçmişine tanığız. Somut hiçbir delile dayanmayan yargılamanın bir an önce son bulmasını, 15 Ekim 2021 Cuma günü saat 10.00’da Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davada adil bir yargılanmanın gerçekleştirilmesini talep ediyoruz ve yaşamı boyunca mesleğimizin onuruna ve etik ilkelerine bağlı kalarak görev yapan Dr. Şeyhmus Gökalp’ın beraat kararını bekliyoruz.”

PİRHA/İSTANBUL