Ana Sayfa GÜNDEM - MANŞETLER, TÜM HABERLER 19 Eylül 2017 437 Görüntüleme

Eğitim-Sen Genel Merkez: ‘Sınav merkezli eğitim’ anlayışı derhal terk edilmelidir

Eğitim-Sen Genel Merkez: ‘Sınav merkezli eğitim’ anlayışı derhal terk edilmelidir
Tarih: 19 Eylül 2017 - 14:47

PİRHA – Eğitim – Sen Genel Merkez Yönetim kurulu TEOG sınavının kaldırılmasının çözüm olmadığını belirterek,  asıl sorunun sınav merkezli eğitim sisteminin olduğunu vurguladı. 

15 Eylül 2017 günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı bir televizyon programında TEOG’a karşı olduğunu açıklaması üzerine Eğitim – Sen Genel Merkez Yönetim kurulu da eğitim sistemine dair açıklamalarda bulundu.

 “SINAV MERKEZLİ EĞİTİME SON VERİLMELİDİR!”

Türkiye’de ki eğitim sisteminin ilkokuldan başlayarak üniversite sonrasına kadar sınav merkezli bir hale getirildiğine dikkat çeken Eğitim-Sen Genel Merkez, eğitim sisteminin öğrencileri eğitmek yerine öğrencileri merkezi sınavlara hazırlayan bir yapıya büründürüldüğünü ifade edildi.

Eğitim sisteminin her yönüyle sınavlara endekslendiği vurgulanan açıklamada kamu eğitiminin işlevsiz bırakılarak, eğitimin özel kurslar, özel ders ve özel okul alanına kaydırılmıştır denildi.

“ÖĞRENCİLER MAĞDUR EDİLMEKTE”

Siyasi iktidarın eğitimin bütün kademelerinde benimsemiş olduğu dayatmacı tutum ile eğitimde yaşanan sorunları daha da derinleştirmekte olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Velilerin ve öğrencilerin tercihlerine, öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda istedikleri okulda okuma koşullarını sağlamak yerine, sürekli sınav sistemini değiştirerek, attığı her adımda öğrenci ve velileri mağdur etmektedir” denildi.

“4+4+4 DAYATMASININ SONUCU TEOG SINAVLARI SONRASINDA ORTAYA ÇIKMIŞTIR” 

Eğitim -Sen Genel Merkez Yönetim kurulunun açıklamasının devamı ise şöyle:

“Eğitimde 4+4+4 dayatmasının kaçınılmaz bir sonucu olarak ortaöğretim kurumları (liseler), tıpkı ilkokul ve ortaokullar gibi mevcut sistemin ekonomik ve siyasal ihtiyaçları doğrultusunda yeniden yapılandırılırken, öğrencilerin çeşitli yollarla özel liselere, meslek liselerine, imam hatip liselerine yönlendirilmesi, TEOG sınavları sonrasında yaşanan yerleştirme süreçlerinde ortaya çıkmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı bugüne kadar benimsediği eğitim politikaları ile öğrenci ve velilerin kafasını karıştırmak, eğitim sistemini kendi ihtiyaçları doğrultusunda yap-boz tahtasına çevirmek dışında eğitimde somut ve çözüme dayalı politikalar geliştirmemiştir. Her yıl TEOG sonrası yerleştirmelerde yaşanan sorunlar, bakanlığın asıl amacının sağlıklı, herkesin memnun olacağı bir ortaöğretim sisteminin oluşturulması olmadığını göstermektedir.

“ASIL SORUN EĞİTİMİN SINAV MERKEZLİ OLMASI”

Bugüne kadar, çeşitli adlar altında yapılan sınavlarda ortaya çıkan sonuçlar, çocuklarımızın matematik bilmeyen, soyut düşünemeyen, doğadaki olayları algılamakta ve yorumlamakta bilimsel anlamda yetersiz kaldıklarını göstermiştir.

Sınavda yüksek puan almayı başarı gibi sunan ve eğitim hizmetinin niteliği ile farklılaşan değerlendirme ölçütleri, özellikle gelir ve eğitim düzeyi düşük ailelerin çocukları, kız çocukları, anadili Türkçe olmayan çocuklar, bedensel ve zihinsel engelliler, kırsal kesimde eğitim görenler ve diğer dezavantajlı kesimler açısından ciddi olumsuzluklar içermektedir. Siyasi iktidar, sorunun tek başına TEOG’u kaldırmak olmadığını, asıl sorunun sınav merkezli eğitim sistemi olduğunu anlamamakta ısrar etmektedir.

” ‘PİYASACI EĞİTİM’ SİSTEMİ DERHAL EDİLMELİ”

Sınavlara endekslenmiş bir eğitim sisteminin nitelikli olması nasıl mümkün değildir. İlköğretimden üniversiteye kadar yapılan sınavlarda çocuklarımız ve gençlerimiz resmen yarıştırılmakta, birbirleriyle rekabet etmeleri istenmektedir. Kapitalizmin dayattığı “piyasacı eğitim” anlayışının tipik bir örneği olan bu anlayış derhal terk edilmeli, öğrencileri birbiri ile rekabet eden değil, onları geliştiren, çok yönlü bilgi ve beceri kazandırıcı, nitelikli bir eğitim anlayışı benimsenmelidir. Bunun için öncelikli olarak yapılması gereken, öğrencilerimizi sınav cenderesinden kurtarmak olmalıdır.
Eğitimin hiçbir kademesinde öğrencilere ve dolayısıyla ailelerine dayatmada bulunmamalı, eğitim sisteminin öncelikli sorunu olan “sınav merkezli eğitim” anlayışı derhal terk edilmelidir. Her öğrencinin kendi ilgi ve becerisi doğrultusunda hangi alanda okuyacağını kendisinin belirleyeceği bir eğitim sistemi oluşturulmadan atılacak her adım, eğitimde yaşanan kaosu derinleştirmekten başka bir işe yaramayacaktır.”

Cebrail ARSLAN/ANKARA

pirha.net © 2018