Ana Sayfa EMEK-EKONOMİ, GÜNDEM - MANŞETLER, TÜM HABERLER 28 Kasım 2018 296 Görüntüleme

Erdal Yavaş: Krize karşı emeğimize, mesleğimize ve haklarımıza sahip çıkacağız

Erdal Yavaş: Krize karşı emeğimize, mesleğimize ve haklarımıza sahip çıkacağız
Tarih: 28 Kasım 2018 - 19:32

PİRHA- Ülkede devam eden ekonomik sıkıntılar nedeni ile TMMOB Malatya İl Koordinasyon kurulu basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan  İl Koordinasyon kurulu sekreteri Erdal Yavaş, “Bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgelerin değil, halkın hizmetine sunmak için çabalayan mühendis, mimar, şehir plancılarının örgütü TMMOB İl Koordinasyon Kurulu olarak kriz koşullarında haklarımıza, mesleğimize ve örgütümüze sahip çıkacağımızı bir kez daha dile getiriyoruz” dedi.

Ülkede devam eden ekonomik sıkıntılar nedeni ile “Krize karşı emeğimize, mesleğimize ve haklarımıza sahip çıkacağız” şiarıyla TMMOB Malatya İl Koordinasyon kurulu basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen basın toplantısında basın metnini TMMOB Malatya İl Koordinasyon kurulu sekreteri Erdal Yavaş okudu.

“EKONOMİK KRİZ HER GEÇEN GÜN HAYATIMIZI DAHA FAZLA ETKİLİYOR”

“Ülkemizde uzun süreden beri derin bir ekonomik kriz yaşanıyor. Halkın alım gücünü düşüren, iş yerlerinin kapanmasına neden olan, işsizliği ve yoksulluğu artıran ekonomik kriz her geçen gün hayatımızı daha fazla etkiliyor” ifadelerini kullanan Erdal Yavaş şunları ifade etti:

“Yaşanan ekonomik krizden en fazla etkilenen kesimler arasında Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları da yer almaktadır. Gerek kamuda, gerek özel sektörde her türlü mühendislik, mimarlık ve şehir planlama hizmetlerini, planlama, projelendirme, uygulama ve denetleme işlerini yürüten tüm meslektaşlarımız krizden olumsuz biçimde etkilenmektedir. Meslektaşlarımız, ülkemizdeki kriz ortamının yarattığı pahalılık, geçim sıkıntısı ve borçlanma gibi ortak sorunlardan etkilendiği gibi, mesleğimize özgü sorunlarla da boğuşmak zorunda kalmaktadır.

“İŞ RİSKİ GİDEREK BÜYÜMEKTEDİR”

Kamuda çalışan arkadaşlarımız siyasi baskı ve sürgün tehdidi altında, düşük ücret, kadro sorunu, özlük haklarının ihlal edilmesi, düşük ek göstergeler gibi birçok sorun ile yüz yüzedir. Güvencesiz sözleşmeli istihdam modellerine yönelme, atamalarda liyakatin ortadan kalkması ve nihayet hukuksuz, keyfi ihraçlar gibi nedenlerle kamudaki teknik personelin iş yükü artarken, iş riski de giderek büyümektedir. Özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın tamamına yakını yatırımların durması, projelerin iptal edilmesi, reel sektörün tıkanması gibi sorunlardan etkilenmiştir. İşsizlik, esnek çalışma, güvencesizlik, sağlıksız çalışma koşulları ve reel ücret kaybı gibi sorunlar özel sektörde çalışan tüm meslektaşlarımızı tehdit etmektedir.

TMMOB, ülkemizde bulunan mühendis, mimar ve şehir plancılarının mesleki-demokratik kitle örgütüdür. Meslektaşlarımızın ortak ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki etkinliklerini kolaylaştırmak ve mesleki çıkarlarımızı ülke çıkarları doğrultusunda koruyup geliştirmek örgütümüzün kuruluş amaçları arasında yer almaktadır. TMMOB örgütlülüğü olarak bizler, Anayasa’nın bizlere verdiği özel sorumluluk ve yetkilerin bilinciyle, kriz karşısında emeğimize, mesleğimize ve haklarımıza sahip çıkacağız. Meslektaşlarımızın ekonomik kriz altında ezilmesine izin vermeyeceğiz.

“MESLEĞİMİZE VE ÖRGÜTÜMÜZE SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Kamuda çalışan meslektaşlarımızın ücret, atama, özlük hakları ve düşük ek gösterge sorunlarının ortadan kaldırılarak insanca yaşanabilir bir ücret ve çalışma yaşamının sağlanmasını istiyoruz. Birliğimiz ve Sosyal Güvenlik Kurumu arasında 2012 yılında imzalanan ve SGK tarafından keyfi biçimde iptal edilen Asgari Ücret Protokolünün tekrar uygulamaya konularak, ücretli çalışan meslektaşlarımızın ücretlerinin yükseltilmesini ve sigorta primlerinin gerçek gelir üzerinden yatırılmasını istiyoruz. OHAL döneminde hukuksuz biçimde ihraç edilen meslektaşlarımızın bütün hakları ile birlikte işlerine iade edilmesini istiyoruz. TMMOB Örgütlülüğünü hedef alan baskıların ve yasal düzenleme girişimlerinin ortadan kaldırılmasını istiyoruz,Teknik emeği değersizleştiren ve işsizliğe mahkum eden neoliberal politikalar karşısında mesleki haklarımızın ve emeğin çıkarlarının korunmasını istiyoruz.

Bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgelerin değil, halkın hizmetine sunmak için çabalayan mühendis, mimar, şehir plancılarının örgütü TMMOB İl Koordinasyon Kurulu olarak kriz koşullarında haklarımıza, mesleğimize ve örgütümüze sahip çıkacağımızı bir kez daha dile getiriyoruz.Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü, Yaşasın Mücadelemiz” ifadelerine yer verildi.

MALATYA – PİRHA

İlginizi çekebilir

1 MAYIS 2017 PAZARTESİ-GÜNDEM

1 MAYIS 2017 PAZARTESİ-GÜNDEM

pirha.net © 2018