Ana Sayfa ALEVİ HABER, TÜM HABERLER 4 Nisan 2018 579 Görüntüleme

FEDA Pirler Meclisi isyan etti: Dirimizi katledenler ölümüze dil uzatıyor

FEDA Pirler Meclisi isyan etti: Dirimizi katledenler ölümüze dil uzatıyor
Tarih: 4 Nisan 2018 - 16:46

PİRHA- Demokratik Alevi Federasyonu Pirler Meclisi, Alevileri asimile etmek isteyenlere, Alevi inancında Hakka yürüme erkanının nasıl yapıldığını hatırlattı. “Dirimizi katledenler ölümüze dil uzatır oldu” diyen Pirler Meclisi, “Alevilik inancında cenaze namazı yoktur, Hakka uğurlama erkanı vardır” dedi.  

Demokratik Alevi Federasyonu Pirler Meclisi, Çerkezköy Hacı Bektaş Veli Derneği Ehlibeyt Dergahı’nın Alevilere yönelik asimilasyon çalışmalarını sürdürmesine, bu dergaha bağlı dede oldukları iddia edilen kişiler tarafından ‘Alevi itikatında cenaze erkanı’ adlı kitapçık bastırılmasına ve “Tabut önünde saz çalanlara, tabut etrafında semah dönenlere, cenaze namazını yasaklayanlara, 12 İmam yolunu terk edip başka yol mezheplere uyanlara itirazımız var” ifadelerine tepki gösterdi.

“Dirimizi katledenler ölümüze dil uzatır oldu” diyen Demokratik Alevi Federasyonu Pirler Meclisi, Alevi Toplumuna yönelik asimilasyonun çok ileri boyutta sonuçlar almaya başladığına tanık olmak bizleri derin bir kedere sokmaktadır” vurgusunu yaptı.

“ALEVİ KİMLİĞİMİZDEN UZAKLAŞTIRILIYORUZ”

“İnançların, dinlerin temel varlık ögesi olan; doğum, yaşam ve ölüm gibi konularda biz Alevilerin geldiği nokta asimilasyonun derinliğini göstermektedir” denilen açıklamada şunlar dile getirildi:

“En-el hak” denilmekten vazgeçilmesi, Cemlerimizin öz’den/ hakikatinden arındırılarak tiyatral şekillere büründürülmesi, Hakka yürüyen canlarımızın yolumuza ait olmayan ritüellerle, İslam faşizminin aracı haline getirilen kuranla, namaz ve dualar ile yolcu edilmesi gibi birçok şey Alevi kimliğimizden ne kadar uzaklaştırıldığımızın kanıtı olmuş vaziyettedir.

Son yıllarda özellikle toplumumuza  yapılan eleştirilerin temelinde de Aleviliğin bu asimilasyonu yatmaktadır. Alevilerin imhasını ve inkârını esas alanların başarısının sonucu bugün gelinen noktada dirilerimizden öteye cenazelerimize dil uzatılmasıyla birlikte Aleviliğin inkarı ve imhasına dönüşmüş bulunmakta. Diyanet merkezli geliştirilen bu saldırılara karşı toplumumuz direncini geleneklerine sahip çıkarak, utanmayıp  yaşatarak na haklara karşı koymalıdırlar. İnancımızın ibadet biçimleri kimsenin keyfiyeti, bakış açısı ve niyetine uygun hale getirilemez. Değerli ve aslolan yolumuzun/inancımızın kendisidir. İnancımızın, taliplerimizin kimseye benzeme çabasından uzak kendisi olarak var olması ve yoluna devam etmesidir.

Biz Aleviler bugün, yıllarca maruz kaldığımız inkarcı, aşağılayıcı, baskıcı sistemlerin, yöntemlerin hakim olduğu uğurlamalara şahit oluyoruz. Bu durum artık hakaret boyutunu alarak bizleri rahatsız edecek boyuta varmıştır. Bu durum hemen her yerde sınırlarını aşarak sürdürülmektedir.

“SÖZDE CENZAZE ERKANLARININ YOLUMUZLA BAĞI BULUNMAMAKTADIR”

Birkaç gündür basında ve sosyal medyada dolaşan, Diyanet menşeyli dedelerin Hakka yürüme Erkânlarımıza yönelik haddini aşan söylemlerine karşın belirtmek isteriz ki; günümüzde hemen  her yerde şahit olmaya başladığımız sözde cenaze erkanlarının yolumuzla  bir bağı, ilişkisi kesinlikle bulunmamaktadır.

“YOLUMUZDA ÖLÜM YOKTUR, HAKKA YÜRÜME VARDIR”

Bu temelde; Yolumuzda ölüm yoktur, Hakk’a yürüme vardır, “Hakk’a yürüdü, Hakk’a kavuştu” tanımlarına ilaveten “don değiştirdi”, “ruhu revan” oldu ve “O Hak dünyasında biz nahak dünyasında kaldık” tanımlamalarını  kullanılırız. Toplumumuzda  Hakk’a yürüyen Canı uğurlamaya gelenlerden helallik alınır. Helallik rızalık alma, Hakk’a yürüyenden razı olmak anlamına da gelir. Rızalık ve helallik alımı canın Dar’dan indirilmesidir. Buna “Dar’dan indirme erkânı “denir.“Ölüm” Hakk’a yürüyen canın son dara durduğu andır. Son dar için en uygun yer olan evinin önünde başlar ilk tören, sonrasında cenaze töreninin yapılacağı yerde can dara alınır, helallik istenir. Buna “helallik töreni” ve “helallik meydanı” da denir.

“HELALLIK ALIMI CEMDİR”

Helallik alımı bir cemdir. Ve cem töreni havasında hizmetler yürütülür. Hakk’a yürüyen can, evinin önünde uygun yükseklikte bir yere konur. Pir, helallik isterken diğer canlar cemlerde olduğu gibi yarım ay biçiminde ayaklar mühürlenerek ve eller göğüste çapraz bir vaziyette dar duruşuna geçer. Dara durmak teslimiyettir. Canlar kendilerini Dar’a çekerek, uğurlamaya hazırlanırlar. Kendisi Dar’a durmazsa, rızalık veremez. Razı olmak için, razı olunmak gerekir. Bu da Pir huzurunda Dar’a durmakla ifade edilir.

“ALEVİ İNANCINDA CENAZE NAMAZI YOKTUR, UĞURLAMA TÖRENİ VARDIR”

Pirin gülbanklarına saz eşlik eder, deyiş eşlik eder, Duazimamlar eşlik eder. Hakka yürüyen canın sağlığında sevdiği, dinlediği veya vasiyet etiği bir iki deyişle rızalık bağlanır. Gülbankların, sazın, deyişin, ağıtın olmadığı Alevi cenazesi toprakla buluşmaz. Alevi don değiştirme töreninin asli unsuru budur. Bunun dikkate alınamadığı, yapılmadığı erkan, Alevi Cenaze Erkanı değildir. Ve tabi inancımızda cenaze namazı da yoktur, rızalık alma ve uğurlama töreni vardır.

“ERKANLARIMIZA DİL UZATANLAR NA HAK ZİHNİYETİN UŞAKLARIDIR”

Bölgesel farklılıklar gösterse de temelde, Cem ve Dar ile, sazın telindeki nefesler, deyişler ve duazimamlarla Hakka uğurlama vardır. Aksini iddia ederek toplumumuza, inancımıza ve erkânlarımıza dil uzatanlar na hak zihniyetin uşakları, nefis deryasında boğulmuş düşkünlerdir…

(HABER MERKEZİ)

pirha.net © 2018