Alevi Haber Ajansi – PİRHA

HDP Diyanet 2019 bütçesi için şerhini açıkladı: İnanç Hizmetleri Üst Kurulu’nu kuracağız

26 Aralık 2018 - 12:50 pirha.net
HDP Diyanet 2019 bütçesi için şerhini açıkladı: İnanç Hizmetleri Üst Kurulu’nu kuracağız
13 views
26 Aralık 2018 - 12:50

PİRHA – Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 Bütçesi Şerhi’ni açıkladı. Açıklamada, “HDP olarak özgürlükçü laiklik anlayışını ısrarla savunacağız. İnançların devletin tekeline alınmasına son vereceğiz. İnanç ve vicdan özgürlüğünü eşit yurttaşlık temelinde anayasal güvenceye kavuşturacağız” ifadeleri yer aldı. 

HDP, Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 Bütçesi Şerhi’ne ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

“Türkiye’de yurttaşların kimliklerinin güçlü bir öğesi olan inanç ve inanç hizmetleri 2019 bütçe kanununda Cumhurbaşkanlığına bağlanan Diyanet İşleri Başkanlığının (DİB) yetkisinde görülmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığının bütçesi yıllar içerisinde sürekli artmasına rağmen Türkiye’de inanç ve inanç hizmetlerine ilişkin sorunların çözümüne yönelik çalışmalar ve gerekli harcamalar yapılmamaktadır. Bu kapsamda 2017 Yılı Bütçesiyle Diyanet İşleri Başkanlığına 6.867.117.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içinde 323.344.334,54 TL ilave ödenek alınmış olup toplam ödeneğin 54.475.032,89 TL’si tenkis edildikten sonra geriye 7.134.986.301,65 TL ödenek kalmıştır. Bu tutar Merkezi Yönetim Bütçesinin % 1’ine tekabül etmektedir.  Başkanlıkça sunulan Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosuna göre DİB’in 2017 yılı bütçe giderleri 7.246.974.536,62 TL’dir. 111.988.234,97 TL ödenek üstü harcama geçici personelin maaş ve sosyal güvenlik pirimi ödemelerinden kaynaklanmakta olup, %93’ü Personel ve Sos. Güv. Prim Giderlerinden oluşmaktadır. DİB’e ayrılan bütçe her geçen yıl artmaktadır ve personel sayısının her yıl artmasından kaynaklı artan bir bütçedir. DİB’e 2019 yılı için 10.445.979.000 TL, 2020 yılı için 11.992.056.000 TL ve 2021 yılı için 13.148.337.000 TL bütçe teklifinde bulunmuştur. Görüldüğü üzere, DİB’e ayrılan kaynaklar artırılmasına rağmen Türkiye’de Aleviler başta olmak üzere Sünni Müslüman olmayan tüm inançlara yönelik sorunları görmezden gelme ve hatta sorunları derinleştirme yaklaşımı esas alınmaktadır.”

“DİYANET’İ ANLAMAK İÇİN CUMHURİYET’İN KURULUŞUNA GİTMEK GEREKİR”

Günümüzde Diyanet İşleri Başkanlığı çeperinde tartışılan inanç merkezli sorunları anlayabilmek için Cumhuriyetin kuruluşuna kadar gitmek gerekir. Sorunu var eden ve güçlendiren kurumun tarihinin analizi, kurumun üstlendiği misyon, fonksiyonları ve işlevlerinin daha iyi anlaşılmasını; bu anlaşılmanın gerçekleşmesi de Türkiye’de inançlarla ilişkin sorunların anlaşılması adına son derece yararlı olacaktır.”

“İNANÇLARIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ SAVUNUYORUZ”

“Bizler her yıl bütçesi artan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Aleviler başta olmak üzere Hristiyanları, Musevileri, Süryanileri, Keldanileri, Asurileri, Ezidileri ve diğer tüm inançları görmezden gelmesi ve yok saymasına karşıyız. 2019 bütçe kanun teklifiyle söz konusu tutumun derinleşeceğini görüyor ve buna itiraz ediyoruz. 2019 Bütçe kanun teklifine yansıyan bu anlayışa karşı inançların özgürlüğünü savunuyoruz. Daha önce de çok kere ifade ettiğimiz gibi Türkiye’de AKP dönemi kadar halkların ayrıştığı, inançların baskı altına alınarak özgürlüklerinin elinden alındığı başka bir dönem olmamıştır. AKP’nin inancı siyasete alet eden tavrı ve inançlar arasında ayrımcı yaklaşımı inanç özgürlüğünü engellemekte toplumsal ve inançsal yozlaşmaya sebep olmaktadır”

“İNANÇ HİZMETLERİ ÜST KURULU’NU KURACAĞIZ”

“Bu durumun değişmesi için HDP olarak özgürlükçü laiklik anlayışını ısrarla savunacağız. İnançların devletin tekeline alınmasına son vereceğiz. İnanç ve vicdan özgürlüğünü eşit yurttaşlık temelinde anayasal güvenceye kavuşturacağız. Bizler, din, mezhep, felsefi görüş ayrımı yapmaksızın, tüm halkların ve inançların kendilerini özgürce ifade etme hakkını savunacağız. Demokratik Anayasa ile din ve devlet ilişkilerini düzenleyen tüm yasal ve kurumsal ilişkileri yeniden organize ederek İnanç Hizmetleri Üst Kurulu’nu kuracağız. Bu kurulda her inançtan bir temsilci bulunacak. Başta Cemevleri olmak üzere, Alevilerin bütün ibadet mekânlarını “ibadethane” olarak tanıyacak ve kamu güvencesi altına alacağız. Her öğrencinin kendi inancı ile ilgili ders alma özgürlüğü olacak. Devlet tarafından el konulmuş vakıf malları ve taşınmazlar iade edilecek, benzer uygulamalara son verilecek ve devletin tasarrufundan doğan maddi zararları tazmin edilecek. Yurttaşların yaşam biçimi ve kıyafetine müdahale edilmesine asla izin verilmeyecek. Farklı inanç ve halkların kutsal değerlerini ve mekânlarını tehdit eden, kültürel yaşam alanlarını yok eden yapılaşmalara izin vermeyeceğiz.”

Açıklamanın tam metni için:

http://alikenanoglu.net/hdpnin-diyanet-isleri-baskanligi-2019-butcesi-serhi/3274

(HABER MERKEZİ)

pirha ©2019