İşçiler, Bakırköy Belediyesi’ne seslendi: Keyfi olarak işten attığınız işçiler işe geri alınsın!

PİRHA- DİSK Genel İş üyesi Bakırköy Belediyesi işçileri, bugün direnişlerinin 31. gününde bir basın açıklaması yaparak, belediyeden işten çıkartılan arkadaşlarının işe alınmasını ve toplu sözleşmelerin yapılmasını talep etti. 

Bakırköy Belediyesi’nde sendikal faaliyetleri nedeniyle işten çıkartıldığı belirtilen işçilerin işe dönmek için direnişleri sürüyor.

DİSK Genel İş’te örgütlenen işçiler haklarını alabilmek için bugün yine bir araya geldi.

DİSK Genel-İş Üyesi Bakırköy Belediyesi Direnişçileri, bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada, sendikal faaliyet ile işçilerin haklarını savunan ve kanunsuzca işten atılan işçi arkadaşlarımızın, işlerine iade edilmelerini istiyoruz” denildi.

İşçiler, Bakırköy Belediyesinde yaşananlara karşı her Çarşamba basın açıklaması ile birlikte hafta içi her gün 11.00 – 17.00 saatleri arasında Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda direniş çadırımızda olacaklarını duyurdu.

İşçilerin açıklaması şöyle:

“Bakırköy Belediye çalışanları olarak kurallı, güvenceli ve toplu özleşmeli çalışmak için 2018 yılından beri mücadele ediyoruz. Kanunların ve yasaların işçilere tanıdığı anayasal haklarımız olan insani haklarımızı istiyoruz. Anayasal hakkını kullanarak sendikal faaliyet ile işçilerin haklarını savunan ve kanunsuzca işten atılan işçi arkadaşlarımızın, işlerine iade edilmelerini istiyoruz.

Temmuz 2020 tarihinden itibaren zam alamayan Bakırköy Belediyesi şirket işçilerine, işten atılma ve ücretsiz izne gönderilme başta olmak üzere, maaşların düşürülmesi, yemek paralarının brüt 5 liraya indirilmesi, esnek, kuralsız ve güvencesiz çalıştırılma dayatılmaktadır. Bu olumsuzluklarla birlikte, sendikal baskı yapılmış ve zorla baskı ile hak kaybına sebep olan birçok farklı evraklar imzalatılmıştır. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği, 4857 sayılı iş kanunu, 6356 sayılı sendikalar ve toplu sözleşme kanunu yok sayılarak, kanunsuzluk, hukuksuzluk ve adaletsizlik Bakırköy Belediyesi’nde devam etmektedir. Ve bu hukuksuzluk ve baskı sendikamızın talep ettiği Çalışma Bakanlığı müfettişin raporu ile ortaya konmuştur.

“SENDİKAMIZ HER TÜRLÜ YASAL YOLLARI DENEYECEK”

Raporda geçen sonuç bölümü aynen şu şekildedir:

‘Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde çalışan işçilerin yoğun olarak 2021 Ocak ve Şubat aylarında Genel-İş Sendikası üyeliğinden çekildiklerinin anlaşıldığı, Genel-İş Sendikası üyeliğinden yapılan üyelik çekilmelerinin 2021 Ocak ayında işçilere imzalatıldığı anlaşılan, “DİSK Genel-İş Sendikası yönetiminin Toplu İş Sözleşmesi yapma yetkisi olmamasına rağmen, belediye çalışanlarına yönelik sendikal baskısını kabul etmiyoruz. Sendikadan istifa ediyorum.’ şeklindeki yazının tezahürü olarak belediye tarafından işçilerin bireysel sendika özgürlüğüne müdahalede bulunularak, kişilerin sendikaya üye olmama, üye oldukları sendikadan ayrılma, sendika faaliyetlerine katılmama haklarının ihlal edildiği kanaatine varıldığı, bu kapsamda 2021 Ocak ayında matbu yazılarla temizlik işlerinde görevli işçilerin, sendika üyeliğinden istifa ettirilmesine yönelik imzalarının iradeleri dışında alınması nedeniyle, 6356 sayılı sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanunu kapsamında işverenliğe gerekli idari bildirimlerin yapıldığı ve gereği için yargı organlarına başvuru yapabileceğimiz belirtilmiştir. Sendikamız her türlü yasal yolları deneyecektir.”

“BASKILAR SON BULSUN”

Bakırköy Belediyesi’ne seslenen işçiler, “Kuralsız, güvencesiz ve toplu sözleşmesiz çalışma yaparak, 3.100 lira maaş ile günlük brüt 5 lira yemek parası veren Bakırköy Belediye yönetimine buradan tekrar sesleniyoruz. Bakırköy Belediyesi işçilerinin istediği, anayasal ve demokratik haklarıdır. Taleplerimiz günün şartlarına göre en masum ve en basit taleplerdir. Kuralsız ve güvencesiz çalışmak istemiyoruz. Kanunsuzca işten atılan işçi arkadaşlarımız işlerine geri alınsın istiyoruz. İşçilerin toplu sözleşmesi yapılsın istiyoruz. İşçilerin demokratik ve anayasal talepleri yerine getirilsin istiyoruz. İşçilere yapılan zorlama ve baskılar son bulsun istiyoruz” dedi.

Talepler şöyle sıralandı:

*Keyfi olarak kanunsuzca işten attığınız işçiler geri alınsın!

*Bakırköy işçilerinin anayasal hakkı olan toplu sözleşmeleri yapılsın!

*Ücretlerinde kesinti yaptığınız işçilerin ücretleri eski haline getirilsin! İşçiler üzerinde yapılan baskılara ve tehditlere son verilsin!

*Sendikalı olma hakkımıza saygı gösterilsin!

PİRHA/ İSTANBUL