Pir Haber Ajansi – PİRHA

İstanbul’da ‘Demokrasi İçin Birlik Forumu’ düzenleniyor

18 Ekim 2017 - 17:58 pirha.net
İstanbul’da ‘Demokrasi İçin Birlik Forumu’ düzenleniyor
116 views
18 Ekim 2017 - 17:58

İstanbul’da 22 Ekim Pazar günü saat 15.00’te Şişli Kent Kültür Merkezi’nden “Demokrasi İçin Birlik Forumu” düzenleniyor.

DİB Forumu Hazırlık Komisyonu tarafından yapılan ve “Ortak düşünce ve duygularımızla güçlü bir dalga yaratma zamanı geldi. Demokrasinin canlanışıyla, Türkiye’nin geleceği birlik içinde kurulacak” diye başlayan davet metninde şöyle denildi:

“Bir yıI önce, darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL rejimi altında ülkemizin demokratik muhalefet güçlerinin en geniş temsil edildiği bir ortamda, tek adamın hukuksuzluğuna karşı birlikte hareket etmek üzere toplanmıştık. Geçen zaman içinde keyfiliğin, yasakların, hukuksuzluğun karşısında demokrasi mücadelemiz ve hak arama çalışmalarımız sürdü. Adalet, vicdan, barış ve özgürlük taleplerimiz yankı buldu. Toplumsal direnç ve demokratik muhalefet, otoriter rejimin bütün saldırganlığına rağmen ezilmedi, tek adamın başkanlık rejimi halka benimsetilemedi.

Bu kez daha geniş ve yeni katılımlarla, bu konuyu konuşmak, yol bulmak, Demokrasi İçin Birlik hareketimizi büyütmek, demokratik muhalefet mücadele potansiyelimizi etkinleştirmek üzere sizleri görüş, önerilerinizle Demokrasi İçin Birlik forumuna katılmaya davet ediyoruz.

Beraberce yeni, birlikte hareket etme olanakları aramalıyız.

Foruma; ülkemizin siyasi parti ve oluşumları, emek örgütleri, demokratik kitle örgütleri, halk inisiyatif ve platformları, inanç grupları, kent hareketleri, işçi direnişlerinin temsilcileri, kadın hareketleri, yerellerde oluşmuş ortak platform temsilcileri, akademi, kültür sanat, sivil toplum alanından katılım bekliyoruz.

Hayatın birçok alanında; basın, eğitim, yargı, çevre, kadın, emek, inanç konularında mücadeleler sürse de, parlamentonun işlevsizleştirildiği, siyasetin meclis dışına taşınması gereken bu dönemde; demokratik muhalefetin halen parçalı bir yapı ve geçicilik pratiğinde, kolektif eylem kapasitesini ve etkisini yansıtmadığını görüyoruz.

En önemli, acil ihtiyaçlarımızın; demokrasi ortak paydasında buluşmuş bütün güçlerin, birbirlerinin yürüttüğü mücadeleyi desteklemesi ve ortak mücadele zeminini güçlendirmesi olduğu kanısındayız. Yerellerde biraraya gelişleri de teşvik edip örgütlü mücadele dinamiğine katarak, bir demokrasi hareketi oluşturmanın hayati olduğunu düşünüyoruz.

Baskı rejiminin yeni bir evreye girdiği dönemde, yeni bir siyaset biçimi arıyoruz.

Meclis, iç tüzük, son çıkarılan 693 ve 694 sayılı KHK’lar ve bekleyen uyum yasalarıyla, OHAL hukuksuzluğunun bütün muhalefeti terörize ettiği bir döneme başladı. Tek adam rejimine onay vermeyenleri, politikalarına karşı çıkan, kendisi gibi düşünmeyen herkesi sindirme ve muhalefeti susturma çabaları dorukta.

Hiç şüphesiz bu dönem, referandum sürecinde olduğu gibi, iktidar tarafından demokratik ortak değerlerin “temizlenmesi” için değerlendirilecektir. Çok açık bir düşmanlaştırma ve savaş siyaseti yürütülmesi, bu siyasetin mali ve toplumsal külfetinin yoksul halka yüklenmesi, bugünün gerçeğidir.

Kadınların yıllardır mücadeleyle elde ettiği hakları gasp eden, müftülere nikah yetkisi veren düzenlemelerle, kamusal alanın din kurallarına göre düzenlenmek istenmesi ve eğitim alanının bu yönetim biçimine itiraz etmeyecek bir kuşağın yetiştirilmesine dönük biçimlendirilmesi, yıpranmış bir kadronun keyfilik içinde “kurtarıcı” bir lider eliyle revize edilip parti devleti inşasının sürmesi … Tüm bunlar, yaşayacaklarımızın ip uçlarını vermektedir.

Siyasi yaşamın önemli gündemi yerel ve genel seçimlerin güvenliği, OHAL koşullarında ve 16 Nisan referandumunda gayrımeşru bir şekilde sandıktan ‘Evet’ çıkartan YSK görevde durduğu sürece, herkes için büyük bir soru işaretidir. Böylesi zorluklarla dolu bir süreçten geçen bizlere mücadele tarihimizin öğrettigi, ancak birleşik bir halk mücadelesinin demokratik bir geleceği sağlayacağıdır.

Dileğimiz toplumsal, sosyal demokratik muhalefetin en geniş iletişim ağını ve mücadele potansiyelini oluşturmaktır. Demokrasi İçin Birlik Forumu’nda, geniş bir katılımla bir araya gelmek umuduyla…”

 ‘DEMOKRASİ İÇİN BİRLİK’ HAKKINDA

Demokrasi İçin Birlik (DİB), geniş katılımlı, herhangi bir siyasi görüşün ya da partinin şemsiyesi altıda olmayan, bağımsız bir demokrasi platformu. DİB bileşenleri, ilk olarak, 28 Haziran 2016’da, eski büyükelçi, milletvekili ve AİHM yargıcı Rıza Türmen’in çağrıcısı olduğu toplantıda bir araya geldiler. 100’ü aşkın örgüt, platform, inisiyatif, kurum ve ayrıca demokrasiden yana bireyler bir Başlangıç Bildirgesi üzerinde uzlaşarak yola çıktı. 23 Ekim 2016’da bine yakın kişinin katıldığı Demokrasi Kurultayı ile de ilk çalışmalar başladı. Bu kurultayda, OHAL ve KHK’lar, Başkanlık Sistemi, İnanç Özgürlüğü ve Barış başlıkları altında dört temel mücadele alanı belirlendi.

Olağanüstü Hal’in uzatılmasına karşı gerçekleştirilen “Uzatma” kampanyasının ardından, Anayasa Referandumu’nun gündeme gelmesiyle birlikte, DİB bütün bileşenleriyle, her türlü platformda, kapsamlı bir “#Hayır Biz Varız” kampanyasına başladı. Birçok ilde, ilçede ve semtlerde kurulan “Hayır Meclisleri”yle sahada yoğun çalışmalar sürerken hukuk ve siyaset alanında da bilgilendirme amacıyla toplantılar, forumlar gerçekleştirildi.

Demokrasi İçin Birlik; herkesin farklı kimliği ile eşit yurttaşlık haklarına sahip olması… Din ve vicdan özgürlüğünü güvenceye altına alan bir laiklik anlayışı… İnsanca çalışma ve yaşama koşullarının garanti altına alınması gibi temel değerler üzerine kurulu gerçek bir demokrasi için mücadele ediyor. Demokrasi İçin Birlik, tüm toplum kesimlerini kucaklayacak, yeni bir umut ve mücadele alanı olarak yoluna devam ediyor.

© 2019 pirha