Pir Haber Ajansi – PİRHA

Istranca’daki ağaç katliamı korkunç boyutta

22 Ağustos 2019 - 16:12 pirha.net
Istranca’daki ağaç katliamı korkunç boyutta
288 views
22 Ağustos 2019 - 16:12

Saray Doğayı Koruma Derneği, Kıyıköy de Kaz Dağları’ndan 10 kat daha fazla ağaç katliamına yol açan Türk Akımı Projesi’ne ilişkin ÇED olumlu kararının çok ivedi iptal edilmesi için Vize Güven Mahallesi Muhtarlığı’nın Cumhuriyet Savcılığı’na yaptığı suç duyurusuyla birlikte Kırklareli Valiliği’ne başvurdu.

Saray Doğayı Koruma Derneği adına Başkan Mustafa Kurtul Karabulutlar tarafından yapılan Türk Akımı Kara Kısmı Doğal Gaz Boru Hattı Projesi ile ilgili başvuruda ÇED Raporu’na aykırı olarak ruhsat alanı dışında ve ruhsat alanı içinde de taahhüt edilenden fazla ağaç kesimi yapıldığına dikkat çekildi.

İlk 27 km’si tamamı orman alanı olan güzergâh üzerinde ayrıca bölge içme suyunu karşılayan Pabuç Dere, Kazan Dere, Vize Dere ve Kuru Dere yer aldığı belirtilen başvuruda, “ÇED Raporuna aykırı bir biçimde dere yataklarına da ağır zararlar verildiği gözlemlenmektedir. Proje sahası içerisinde 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına göre de içme kullanma suyu mutlak, kısa, orta ve uzun mesafeli koruma alanları, Yer altı suları besleme alanları, Aşırı yer altı suyu çekim alanları bulunmaktadır. Bu durum aşağıda açıklandığı gibi, ulusal ve uluslararası mevzuata, ÇED Yönetmeliğine ve ÇED raporuna aykırıdır” denilerek ilgili mevzuat hatırlatıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının “Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması” başlıklı 56. maddesinde; “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir” hükmüne yer verilen açıklamanın sonuç ve istem bölümünde ise şunlar bulundu:

“Yukarıdaki açıklanan olgular ve hukuki nedenlerle; küresel iklim krizinin kendini apaçık gösterdiği; ülkemizin hızla su fakiri bir konuma doğru ilerlediği; yaşamın kaynağı suların açıkça tehlikede olduğu bir zamanda insan yaşamını, sağlığını, geleceğini tehlikeye atan ve doğayı tahrip eden bu projeye ÇED olumlu kararının 2872 sayılı Kanunun 15. maddesi uyarınca çok ivedi iptal edilmesini talep ederiz.”

© 2019 pirha