İzmir Barosu ve odalardan açıklama: İnsanların ihtiyaçları aksatılmadan sağlanmalı-VİDEO

PİRHA- TMMOB İzmir il Koordinasyon Kurulu’na bağlı Meslek Odaları, İzmir Barosu ve İzmir Tabip Odası, İzmir depremine ilişkin ortak açıklama yaptılar. Açıklamada, “Yurttaşlarımızın yaşam hakkı vazgeçilmez önceliğimizdir. Bununla birlikte barınma, sağlık, güvenlik gibi insani taleplerinin güvence altında olmasının takipçisiyiz” denildi.

TMMOB İzmir il Koordinasyon Kurulu’na bağlı Meslek Odaları, İzmir Barosu ve İzmir Tabip Odası, İzmir depremine ilişkin ortak basın açıklaması yaptı.

30 Ekim Cuma günü meydana gelen depremin İzmir’de önemli miktarda can ve mal kaybına yol açtının belirtildiği açıklamada, “Acımız büyüktür, ancak ilgili kurumlar, gönüllüler ve tüm yurttaşlarla birlikte yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Bugün önceliğimiz, alanda arama – kurtarma çalışmalarının sağlıklı yürütülmesi ve depremden zarar görenlere yönelik destek çalışmalarının düzenli olarak yapılması için tüm ilgili kurumlar ile birlikte işbirliği ve dayanışma içerisinde olmaktır. Bu felaketin sorumluları ile ilgili gereğinin yapılacağını, sürecin takipçisi olacağımızı bir kez daha belirtiyoruz” denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“TMMOB İzmir II Koordinasyon Kurulu’na bağlı Meslek Odaları, İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası, destek veren belediyeler ve tüm kurumsal birimler ile gönüllü kuruluşlar felaketin yaşandığı andan itibaren sahada arama — kurtarma ve yardım çalışmalarını yürütmektedir. Yaşadığımız süreçte yurttaşlarımızın yaşam hakkı vazgeçilmez önceliğimizdir. Bununla birlikte barınma, sağlık, güvenlik gibi insani taleplerinin güvence altında olmasının takipçisiyiz.

“TABİP ODASI’NIN İŞBİRLİĞİ KABUL EDİLMEMEKTEDİR”

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kentimize yönelik envanter çalışmasının TMMOB İle birlikte yürütüleceğinin belirtilmesi olumludur. Açtığımız dayanışma masasına yapılan yoğun İlgi halkımızın talebinin de bu yönde olduğunu göstermiştir.
Salgın koşullarında sağlığın temel koşullarını olumsuz etkileyen olağandışı durum deprem olgusu ortaya çıkmıştır. Bilim kurulu ile afetlerde görev almış deneyimli ekibiyle, kadroları ile bilgi ve birikimini İl Hıfzısıhha Kurulu’nda aktarmaya, müzakere etmeye, aksaklıkların tespiti ve çözümünde sahada da görev almaya hazır Tabip Odası’nın işbirliği kabul edilmemektedir.

“BARONUN BİRİKİMİNDEN FAYDANILMALIDIR”

Binlerce avukatın ofisi altüst olmasına rağmen karşılıksız hukuki destek sunacağım açıklayan Baro’nun birikiminden adaletin tahsisi için faydalanılmalıdır
Sahada yaptığımız tespitlere göre; ihtiyaçların giderilmesine ve sorunların çözümüne yönelik yapılacak çalışmalarda ilgili kurumlarla dayanışma ve işbirliği içinde olacağımızı deklere ediyoruz,
Arama – Kurtarma ve yardım çalışmaları ile diğer kamu hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için mevcut personelinin güvenli koşulda görevini yerine getirebilmeleri sağlanmalıdır. Bu amaçla öncelikle zorunlu hizmetleri yürüten kamu binalarının güvenliği sağlanmalıdır. Acil olmayan hizmetler durdurulmalı ve iş önceliği afet yönetim çalışmalarına verilmelidir.

“İNSANLARIN İHTİYAÇLARI AKSATILMADAN SAĞLANMALI”

• Halkımız bilgiye doğru, güncel ve şeffaf biçimde ulaşmalı, kendisiyle ilgili alınacak kararlara kurumsal, siyasi, örgütsel her düzeyde temsilcileriyle katılabilmelidir.
• Deprem bölgesi ve çevresindeki etrafında trafik akışı şu an olduğundan farklı ve etkin bir biçimde örgütlenmelidir, düzenlenmelidir.
• Enkaz ve çadır alanlarında bilgi iletişim ve dayanışma masaları kurularak insanların soruları ve sorunları olabildiğince cevaplanmalı ve insanların çaresizlik duygusu artırılmamalıdır.
• Depremin başlangıcından bu yana deprem bölgesinde arama – kurtarma çalışmaları yürütülürken aynı zamanda ilgili kurumlar ve gönüllü kuruluşların desteği ile depremden zarar görenlerin ihtiyaçları giderilmesi için çalışma yürütülmektedir. Deprem sonrası geçici barınmadan kalıcı barınmaya geçişin uzaması ve yaklaşan kış koşulları dikkate alındığında yürütülen çalışmaların doğru yönetilmesi ve planlanması önem kazanmaktadır. Mevcut durumda yardım çalışmalarının düzensizliği, yardımların gerçek hak sahiplerine adil olarak dağıtılması, gönüllülerin organize bir şekilde sevk ve idaresinde aksaklıklar görülmektedir.
• Geçici barınma alanlarının yerleri bir an önce belirlenmeli, önümüzdeki kış koşulları da dikkate alınarak bu alanlar sağlıklı ve güvenli yaşam için gerekli alt yapıya kavuşturulmalıdır.
• Yaşadığımız pandemi koşulları dikkate alınarak alanda çalışan görevli personel ve yurttaşlarımızın sağlık güvenliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
• Depremden etkilenen yurttaşlarımızın daimi barınma yerlerine geçinceye kadar sağlıklı ve güvenilir gıda ile temiz suya ulaşması gibi insani ihtiyaçları aksatılmadan sağlanmalıdır.

PİRHA/ İZMİR

buy azithromycin online