İzmir Kadın Platformu’ndan istismar affı tepkisi: Mücadelemiz sürecek-VİDEO

PİRHA- İzmir Kadın Platformu, çocuk istismarına karşı Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada, çocuk istismarının affının olamayacağı belirtildi.  

Haberin videosu

İzmir’de Kadın Platformu, çocuk istismarına karşı Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, iktidarın, küçük yaştaki kız çocuklarıyla evlenen erkeklerin istismar suçundan affedilmesine yönelik hazırladığı tasarıya tepki gösterildi.

Açıklamada şunlar dile getirildi:

“Son çıkan haberlere göre AKP tarafından 15 yaş farkının bir kriter olarak benimsenmiş olduğu ve çocuk istismarını meşrulaştıracak bu affın bütçe görüşmeleri tamamlandıktan sonra, Ocak 2020 gibi meclise getirileceği söylenmekte. AKP 2016 yılından beri sistematik olarak çocuk yaşta, zorla ve erken evlendirmelerin önünü açacak, çocuk istismarını meşrulaştıracak bu af da dahil, birtakım yasa değişiklikleri ve uygulamaları gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Bu çerçevede, kadın örgütlerinin tüm itirazlarına rağmen 2016 yılında Torba Kanun ile çocukların cinsel istismarına ilişkin cezayı düzenleyen TCK 103. maddesinin 1. ve 2. fıkralarına 12 yaş ayrımı getirilmiş, 12 yaş altındaki cinsel istismar suçlarına ağırlaştırılmış cezalar getirilmiş, 12 yaş sınırının neye göre belirlendiği ise kamuoyuyla paylaşılmamıştır. Şu anda getirilmek istenen af, 15 yaş altı kız çocuklarına karşı işlenen cinsel istismar suçundan hüküm giyen failleri de kapsayacaktır. Ayrıca böyle bir af, 2005 yılında kanundan çıkarılan “tecavüzcü ile evlilik durumunda cezasızlık sağlayan” maddenin geri getirilmeye çalışıldığını göstermektedir.

“‘BİR KEREDEN BİR BİR ŞEY OLMAZ ZİHNİYETİ’ DEVAM EDİYOR”

İstismar suçunu evlenme koşullu bir düzenleme ile aklamak çocukların tekrar istismara maruz bırakılması ve şiddet dolu hayatlara mahkûm edilmesi anlamına gelmektedir. AKP’nin “Affı bir defaya mahsus yapacağız” açıklaması, “Bir kereden bir şey olmaz” zihniyetinin devam ettiğini göstermektedir. Bu düzenlemeyi yapma gerekçesi olarak, küçük yaşta istismar edilmiş ve evlendirilmiş kız çocuklarının, suç olan bu eylemi gerçekleştiren erkeklerin hapse girmesi sonucunda çocuklarıyla birlikte ortada kalmaları ve mağdur olmaları gösterilmektedir. Çocukları korumakla yükümlü devletin veri dahi paylaşmadan böyle bir gerekçeyle çocukların cinsel istismarını meşrulaştırmaya çalışmasını akıl ve vicdan dışı buluyoruz. Ülkemizin taraf olduğu Çocuk Haklarına Dair Sözleşme der ki; ‘Taraf devletler çocuğu her türlü cinsel sömürüye ve cinsel suistimale karşı koruma güvencesi verirler. ‘Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın ilgili mevzuatının belirtiği gibi bakanlığın temel görevi çocukların her türlü ihmal ve istismardan korunmasıdır. Bütün bunlar çocukları her türlü istismara karşı koruma görevi öncelikle devletin ve kurumlarının sorumluluğundadır.

“İSTİSMARA GÖZ YUMANLAR CEZALANDIRILMALI”

Evlenme ehliyeti olmayan çocuklara imam nikahını kıyan din görevlilerinin, kız çocuklarını çocuk yaşta evlendiren ailelerin ve ihbar yükümlülüğünü yerine getirmeyerek buna göz yuman kişi ve resmi otoritelerin cezalandırılması, Türk Ceza Kanunu’nda 15 yaş altı çocukların cinsel davranışa rızasının söz konusu olamayacağının açıkça belirtilmesi, erken yaşta ve zorla evlendirmenin suç olarak düzenlenmesi, evlilik yaşının her koşulda 18’e çıkartılması ve bunların hiçbir boşluk ve yorum farkına yer bırakmayacak şekilde yasalara dahil edilmesi gerekmektedir.

VEKİLLERE, KADINLARA, BASINA ÇAĞRI

Tüm milletvekillerini tasarının yasalaşmaması için gerekeni yapmaya, başta tüm kadınlar olmak üzere basın ve medya kuruluşlarını ve kamuoyunu bu konunun takipçisi olmaya çağırıyoruz! Çocuklara karşı işlenen istismar suçu affedilemez, cezasız bırakılamaz. Bu, suça ortak olmak, çocuklara karşı işlenecek yeni suçlara zemin hazırlamaktır. Cezasız bırakılan her suç istismarı meşru kılmakta ve erkek yargı suçluyu cesaretlendirmektedir. Çocuğa yönelik istismarın üzerinde yükseldiği başta erkek egemenlik, dinsel gericilik ve çocuğu nesneleştiren, istismara açık hale getiren her tür yaklaşıma karşı mücadele edeceğiz.

PİRHA/İZMİR

buy azithromycin online