İzmir Tabip Odası: Dr. Şeyhmus Gökalp serbest bırakılmalıdır- VİDEO

PİRHA-İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çam, pandemi koşullarında bulaş riskine rağmen gözaltı ve tutuklamaların yaşanmasının kabul edilemez olduğunu ifade ederek, Dr. Şeyhmus Gökalp’in serbest bırakılmasını istedi.

İzmir Tabip Odası  (İTO), 23 Kasım’da tutuklanan Türk Tabipler Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp’in serbest bırakılmasını talep ederek açıklama yaptı.

Açıklamaya İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Çam, İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Nuri Sağyüksel, TTB üyesi Dr. Yıldıray Orhan ve yönetim kurulu üyesi Hakan Köse katıldı.

İzmir Tabip Odası’nda düzenlenen toplantıda konuşan İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çam, pandemi koşullarında bulaş riskine rağmen gözaltı ve tutuklamaların yaşanmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

“SOMUT DELİLLER OLMADAN TUTUKLANMIŞTIR”

Dr. Şeyhmus Gökalp’ın tutuklamasını gerektirecek hiçbir suçu, suç unsuru içeren somut bir eylemi olmamasına rağmen tutuklanmasının kabul edilemeyeceğini belirten Çam, “ Gözaltı gerekçesi hayatlarında hiç tanışmadıkları, hiç karşılaşmadıkları bir itirafçının ifadelerine dayandırılmıştır.  Bu kişi 26 Mart 2019’da   Dr. Şeyhmus Gökalp hakkında  asılsız suçlamalar içeren ifadede bulunmuştur. O tarihten sonra geçen  iki buçuk yıl boyunca Dr. Şeyhmus Gökalp ifadeye dahi çağırılmamıştır. Daha önce de benzerlerini sıkça gördüğümüz ve tutuklamasını gerektirecek hiçbir suçu, suç unsuru içeren somut bir eylemi olmamasına, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından bu tür beyanların kanıt değeri taşımadığına ilişkin kararları bulunmasına karşın, hukuk dışı bir şekilde soyut iftiralar kanıt sayılarak serbest bırakılması talebi reddedilmiştir. Bu tarihten beri  özgürlüğünden mahrum bırakılan Dr. Şeyhmus Gökalp, otuzaltı gündür  Diyarbakır D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

“ÇAĞRILAR GÖRMEZDEN GELİNEREK TUTUKLUĞA DEVAM EDİLİYOR”

Dünya Tabipler Birliği (WMA) ve Avrupa Hekimler Daimi Komitesi’nin (CPME), ülkedeki yöneticilere hitaben kaygılarını içeren ve Dr. Şeyhmus Gökalp’ın serbest bırakılmasını talep eden mektuplar  gönderdiğinin altını çizen Çam, bu çağrıların görmezlikten gelinerek hukuksuz tutukluluğa devam edildiğini belirtti.

Çam, şöyle devam etti:

“Covid-19 pandemisiyle  ilgili çok sıcak bir gündem varken, yeniden ve farklı bir gündem oluşturulmaya çalışılması ilgi çekicidir. Bu sürecin ülkemizdeki sağlık sistemi ve özellikle pandemi dönemindeki kamu yönetiminin yetersizliğini , yanlışlarını , eksiklerini ve başarısızlığını görünür hale getirmiş olan , hakikati ve şeffaflığı savunarak , yurttaşlarımızın gerçekleri görmesine gayret gösteren TTB ‘nin yıpratılmasına yönelik, önceden planlanmış bir süreç olduğu kanaatini taşımaktayız. Tüm bu saldırılara karşın  geçmişte olduğu gibi bugün de geri adım atmadan, halkın sağlık hakkını savunmaya ve gerçekleri dile getirmeye devam edeceğiz.”

“GÖKALP SERBEST BIRAKILMALIDIR”

Son dönemde tutuklu yargılamaların cezai bir yaptırıma dönüştüğünü ve süreklilik arz ettiğini sözlerine ekleyen Çam, adil yargılama talebinin dikkate alınmasını gerektiğine vurguda bulundu.

Çam, Gökalp’in serbest bırakılması çağrısında bulunarak, “Ülkemizde hüküm süren antidemokratik, haksız, hukuksuz uygulamaların bir örneği, meslek örgütümüzün en saygın kurullarından birinin değerli bir üyesi üzerinden uygulamaya geçirilmektedir TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Dr. Şeyhmuz Gökalp’in asılsız suçlamalara maruz bırakıldığına ve masum olduğuna inanmaktayız. Evrensel hukuk normlarına göre adil ve tutuksuz olarak yargılanması ön şarttır . Adil bir yargılama süreci gerçekleşmesi halinde suçsuz olduğu görülecektir. Adil yargılanma taleplerimiz dikkate alınmalı, Dr. Şeyhmus Gökalp serbest bırakılmalıdır” diye konuştu.

PİRHA/İZMİR