İzmir’deki demokratik kitle örgütlerinden kayyım tasarısına tepki- VİDEO

PİRHA- ‘Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi’ne tepki gösteren  İzmir’deki çok sayıda kurum teklifin geri çekilmesini istedi. Yapılan açıklamada, başta Anayasa olmak üzere  uluslararası insan hakları sözleşmelerine ve ifade ve örgütlenme özgürlüğüne  tümüyle aykırı olduğu belirtildi. 

İzmir’de, Aktif Engelliler Derneği, Alevi Bektaşi Federasyonu, Buca Evka1 Kadın Kültür Dayanışma Evi, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), Demokratik Alevi Derneği (İ-DAD) ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın da aralarında olduğu çok sayıda kurum, Meclis’te görüşülen “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine Kanun Teklifi”nde sivil toplum örgütlerine kayyım atamalarını içeren tasarıya ilişkin ortak basın açıklaması yaptı.

Konak ilçesinde bulunan Eski Sümerbank önünde yapılan açıklamaya STK temsilcileri katıldı. “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi anayasaya, ifade ve örgütleme özgürlüğüne aykırıdır! Sivil Toplum susturulamaz” pankartı taşındı.

Hazırlanan ortak basın metini TİHV Genel Sekreteri Coşkun Üsterci okudu.

Üsterci, 19 Aralık tarihinde TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşülerek TBMM Genel Kurulu’na sevk edilen ve 6 kanunda değişiklik öngören 43 maddelik “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi”nin başta Anayasa olmak üzere bağlı olduğumuz uluslararası insan hakları sözleşmelerine ve ifade ve örgütlenme özgürlüğüne  tümüyle aykırı olduğunu belirtti.

“DERNEK YÖNETİMLERİNE EL KONULMASI SÖZ KONUSU”

Yasa teklifinin, amacının ve ismi ile hiç ilgisi olmadığını dile getiren Üsterci, “Yardım Toplama ve Dernekler Kanunlarında yapılan değişiklikler ile mevcut dernek ve vakıfların yardım toplama faaliyetleri ve örgütlenme özgürlüğü, dolayısıyla da ifade özgürlüğünü ciddi şekilde kısıtlanmakta ve İçişleri Bakanlığı’nın dernekler üzerindeki siyasi vesayetini sağlayacak yeni düzenlemeler içermektedir. İlk bakışta sorunsuz ve BM Güvenlik Konseyi kararları kapsamında gibi görülen bu yasa teklifi, aslında çok ciddi insan hakları ihlallerine yol açma potansiyelini taşımaktadır. Teklif içeriği, uluslararası antlaşmalar yanında 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu (TMK) kapsamında terör suçu olarak kabul edilen fiilleri de kapsamaktadır. Yasalaşması durumunda TMK uyarınca hakkında soruşturma açılan bir kişi nedeniyle bir derneğin yönetimine el konulması söz konusu olabilecektir” diye belirtti.

“DEMOKRATİK TOPLUMUN TEMELLERİ TÜMDEN YOK EDİLİYOR”

“Yasa teklifine göre gerek görüldüğü hallerde dernek veya vakıfların mal varlığının dondurulmasına Cumhurbaşkanı karar verebilecektir” diyen Üsterci, şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile bu karar resmi gazetede yayınlanır yayınlanmaz gecikmeksizin uygulanacaktır. Hiçbir yargısal denetime tabi olmaksızın dernek faaliyetinin bu şekilde engellenebilmesi, örgütlenme özgürlüğü ile mülkiyet hakları bakımından anayasal ve uluslararası sözleşmelerde düzenlenen güvencelerin yok edilmesi anlamına gelecektir. Mevcut uygulamalarda kimi zaman aylarca süren denetimlerin olduğu düşünüldüğünde genişletilen bu denetim yetkisi, her bakımdan kaygı vericidir. Söz konusu tekliften dernekler, vakıflar ve yardım toplama ile ilgili maddeler derhal geri çekilmelidir. Sivil toplumun ifade ve örgütlenme özgürlüğü hakkında, bizzat sivil toplumun görüşleri alınmadan bu tarz yasa tekliflerin yapılması demokratik toplumun temellerinin tümüyle yok edilmesinden başka bir şey değildir.”

Ortak açıklamada imzası olan kurumlar şöyle:

Aktif Engelliler Derneği, Alevi Bektaşi Federasyonu, Buca Evka1 Kadın Kültür Dayanışma Evi, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), Demokrasi Dostluk Dayanışma Derneği, Demokratik Alevi Derneği (İ-DAD), Ege Çevre ve Kültür Derneği, Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP), Ege Mahallesi Selanikliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Ege TUHAY-DER, Emek ve Onur Derneği, Engelliler Meclisi, Eşit Yaşam Derneği, Genç LGBTİ+ Derneği, Güzeltepe Kültür Evi Derneği, Hak İnisiyatifi Derneği, Halklar Arası Dayanışma Köprüsü Derneği, İmece Dostluk ve Dayanışma Derneği, İnsan Hakları Derneği (İHD), İnsan Hakları Gündemi Derneği, İzmir Dayanışma ve Bilimsel Araştırma Derneği (İDA), Dersim Kültür ve Dayanışma Derneği, İzmir Kadın Dayanışma Derneği, İzmir Kent Konseyi, Müzisyen ve Sahne Sanatçıları Derneği, Müzisyenler Derneği, Suruçlular Kültür ve Dayanışma Derneği, İzmir Yenişehir Romanları Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği,  Karabağlar Kent Konseyi, Konak Kent Konseyi, Mülkiyeliler Birliği, Mülteci-Der, Narlıdere Ağrılılar Derneği, Narlıdere Çağdaş Erzincanlılar Eğitim Kültür Derneği, Narlıdere Çorumlular Derneği, Narlıdere Diyarbakırlılar Derneği, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD), Roman Kültürü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Sivas Yıldızeli İslim Köylüleri Derneği, Tevgera Jinên Azad (TJA), Tüm Emekli Sen Narlıdere Temsilciliği ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı,

PİRHA/İZMİR