Alevi Haber Ajansi – PİRHA

‘Nusayri’ faktörü ve bir ‘gizli belge’

‘Nusayri’ faktörü ve bir ‘gizli belge’

Şimdiki Türk yöneticileri, düne kadar gizli ya da açık işbirliği yaptıkları Baas yönetimini bu kez Nusayrilikle suçlayıp Sünni Arap ve Türklerin safında yer almaktadır. Yani şimdiki Cumhurbaşkanı’nın ...

Gomitas Vartabet’le 50 yıllık maceram

Gomitas Vartabet’le 50 yıllık maceram

Kürt müziği üzerine çalışırken Gomitas’ın 1899 yılında Berlin’de Kürt müziği üzerine doktora çalışması yaptığını belirlemiştim. Prof. Dr. Celilê Celil, bu tezi bulmamın Kürt müzikolojisine büyük bir k...

Tarihsel süreç içerisinde Kızılbaş toplumunun sınıfsallığı

Tarihsel süreç içerisinde Kızılbaş toplumunun sınıfsallığı

RIZA HÜSEYİN Tarihsel süreç içerisinde din toplumsal kontrol mekanizmalarından en önemlisidir. İlk günlerde insanların pratik dünyada anlamlandıramadığı olaylar karşısında örgütlenmenin sonucu olarak ...

ANKARALI BİR KÜRT BEYİ: Alişan Bey

ANKARALI BİR KÜRT BEYİ: Alişan Bey

Mehmet BAYRAK Alişan Ankaralı bir Kürt beyi. Şehir merkezine yerleşen ilk Kürtlerden… Oldukça da zengin. Şair Dertli’yi, Erzurumlu Aşık Emrah’ı korumuş, konağına almış ve sonuna kadar sahip çıkmış. He...

Musul-Kerkük kimin yurdu ?

Musul-Kerkük kimin yurdu ?

DAİŞ’in işgal ettiği Musul’u kurtarma operasyonu ikinci haftasına girdi. DAİŞ’ten sonra Musul kimin eline geçecek? Nasıl bölüşülecek? Statüsü ne olacak? konusunda Türkiye-Irak-İran ve büyük paylaşım m...

Toplumların söz ustaları destancılar ve destanlar

Toplumların söz ustaları destancılar ve destanlar

İnsanlar, tarih boyunca meramlarını anlatabilmek ve bir biçimde bilince çıkarabilmek için çeşitli anlatım yöntemlerine başvurmuşlardır. Mehmet Bayrak Anlatı şiirinden destana İnsanlar, tarih boyunca m...

Alevi Katliam Kronolojisi

Alevi Katliam Kronolojisi

922 Hallacı Mansur (Bağdat… Cemdeki 1. Dar Onun adınadır) 1238 Baba İlyas (Amasya Kalesi) 1239 Baba İshak (Malya Ovası/Kırşehir) 1393 /94(?) Fazlullah (Nahçıvan… Seyit Nesimi’nin Mürşidi, Cemdeki 2. D...

Alevilikte  semahın anlam ve içeriği;

Alevilikte  semahın anlam ve içeriği;

Asırlar boyunca gizli kalmış bir inanç, bu inancı yaşatmak uğruna can vermiş yüzbinlerin direngenliğinde, günümüzde karın altındaki kardelenler gibi başını göğe uzatıyor; yüzyıllardır üzerini örten ka...

Kızılbaş-Kürt soykırımının adı: Dersim

Kızılbaş-Kürt soykırımının adı: Dersim

Mehmet BAYRAK Dersim’e ilgim ve Dersim üzerinde çalışmam, bugünlerde gündeme gelmesinden çok eskilere, 30 yılı aşkın bir geçmişe dayanıyor. Daha 1980 başlarında Demokrat gazetesinde yayımlanan “Halk Ş...

Cumhuriyet – İttihatçı ve Kemalistlerin Alevi-Bektaşi politikaları

Cumhuriyet – İttihatçı ve Kemalistlerin Alevi-Bektaşi politikaları

Ayşe HÜR Hükümetin bilmem kaçıncı Alevi ‘açılımı’ vesilesiyle, teolojik tartışmalara girmeden, Kızılbaş-Alevi-Bektaşi tarihinde bir gezinti yapmaya ne dersiniz? II. Abdülhamit yönetiminin ...

Seyid Rıza’nın babası Seyid İbrahim’i tanır mısınız?

Seyid Rıza’nın babası Seyid İbrahim’i tanır mısınız?

Mehmet BAYRAK Dinsel ve siyasal lider kimliğiyle Seyid (SÍy) Rıza’yı tanımayan Alevi yok gibidir. Onun, darağacında söylediği şu son sözler, onun idamında bizzat bulunan İhsan Sabri Çağlayangil tarafı...

Çoban Dede öyküsü

Çoban Dede öyküsü

Günümüze kadar kuşaktan kuşağa aktarılan ve halkın hayal gücünden doğan olağanüstü nitelikteki Çoban Dede öyküsünü gelecek nesillere aktarmak için araştırıp yayınlamayı uygun gördük. K. Maraş’ın...

Sinemilliler ve Sinemil Adı, Kökenleri

Sinemilliler ve Sinemil Adı, Kökenleri

Başbakanlık Arşivi belgelerinde yararlanan Cevdet Türkay konuya ilişkin Sinemilli Aşiretinden söz eder. Sinemilli ve sinemil adlarıyla geçen aşretin, Maraş sancağı’nın merkez kazasıyla Elbistan kazası...

‘Dersim, Cumhuriyet tarihinin en vahşi travmasıydı’

‘Dersim, Cumhuriyet tarihinin en vahşi travmasıydı’

Üzerinden tam 78 yıl geçen ve tarih bilimi için kısa denebilecek bu süreçte yaşanan yıkımın birçok noktasıyla ele alındığı Dersim Katliamı geçtiğimiz hafta İstanbul'da yapılan panelde konuşuldu. ...

Kim kimin pîri, kim kimin rêberi? Alevi Örgütlenmeleri

Kim kimin pîri, kim kimin rêberi? Alevi Örgütlenmeleri

Araştırmacı yazarlar Erdal Gezik ile Mesut Özcan’ın hazırladığı ‘Alevi Ocakları ve Örgütlenmeleri’ kitabının birinci cildi Kalan Yayınları’ndan çıktı. Kitap, tam aydınlanmamış bir hakikatin izini sürm...

İki Bin Yıllık Kürtçe Avesta Bulundu

İki Bin Yıllık Kürtçe Avesta Bulundu

Kürdistan’da Zerdeştiler olarak da bilinen Bahdinilerden kalan ve Avesta’nın Gatalar bölümü olduğu sanılan iki bin yıllık bir kitabın bulunduğu açıklandı. Eski Avestaca olarak bilinen Kürdçe’nin Ahura...

Kürdistan’ı bölen gizli plan: SYKES-PICOT ANTLAŞMASI

Kürdistan’ı bölen gizli plan: SYKES-PICOT ANTLAŞMASI

Gizli Sykes-Picot Anlaşması ile başlayıp Lozan ile bağıtlanan ve Kürt halkını “ülkesi ve milletiyle” dörde bölen menfaat temelli bu uğursuz mutabakat, aynı zamanda her parçada bir Kürt sor...

Kürt şarkılarında Newroz

Kürt şarkılarında Newroz

Mehmet BAYRAK 14. yüzyıl şairlerinden Melayê Cizirî’den başlayarak, divanlara veya cönklere geçerek günümüze ulaşan çok sayıda Kürt şiiri bulunmasına rağmen, zamanında notaya geçirilememesinden dolayı...

Türkiye’de Konuşulan Diller

Türkiye’de Konuşulan Diller

Türkiye’de konuşulan diller Güvenilir kaynaklardan olan “Ethnologue”nin Türkiye’de konuşulan dillere ilişkin verdiği bilgilerin çoğunun 1965 genel nüfus sayımına ait olduğuna dikkati çeken Uzun, şöyle...

ZERiQÎLER

ZERiQÎLER

Asimilasyon mikrobunun 90 yıldır tüm Kürtlerin, özelikle de Qoçgıri’lilerin beyninde, yüreğinde, dilinde, kimliğinde yaratığı derin tahribatın etkisini kırmanın kolay bir iş olmadığının farkındayım. V...

Şeyh Bedreddin

Şeyh Bedreddin

Kadı İsrailoğlu Simavnalı Şeyh Bedreddin Dr. Hikmet KIVILCIMLI “Olup Mansur, bu yolda verdi bâşın “Hüdâ aşkında hiç çatmâdı kaaşın “Münafıklar atarlar tain taaşın “Bizim mürşid...

Dersim’de Hakikatçı Alevilik

Dersim’de Hakikatçı Alevilik

Mehmet BAYRAK İttihat Terakkinin tek tip toplum yaratma amacı, stratejisi çerçevesinde, “Aleviliğin ayrı bir din, ayrı bir inanç, ayrı bir kültür olmadığı; bunun Türk Müslümanlığı olduğu” şeklinde bir...

Hakikatçı Alevilik’te 19. Yüzyıl Dönemeci

Hakikatçı Alevilik’te 19. Yüzyıl Dönemeci

Mehmet BAYRAK Hakikatçı Alevilik’te birçok açıdan 19. yüzyıl bir dönemeç niteliği taşır. Bir kez, daha çok şehir ve kasaba çevrelerinde örgütlenen Bektaşi Babalarının, 1789 Fransız Burjuva Devrimi önc...

NAMUS CİNAYETLERİ

NAMUS CİNAYETLERİ

İkibinli Yıllara Dair Rakamları ve Değişimleri Yorumlamak ...

pirha ©2019