Alevi Haber Ajansi – PİRHA

Tahtacılarda Yas-I Matem Orucu geleneği

Tahtacılarda Yas-I Matem Orucu geleneği

Mehmet ŞAHİN İçinde bulunduğumuz muharrem ayı nedeniyle alevi inancına sahip canlarımızın tuttukları yas-ı matem oruçlarının haktan kabul ve makbul olmasını niyaz ederim. İslam aleminin Hicri takvime ...

Tarihi değiştiren 50 kadın

Tarihi değiştiren 50 kadın

Sappho – M.Ö 570 Cleopatra – M.Ö 69 -30 Mecdelli Meryem M.Ö 4 – M.S 40 Hristiyanlığı getiren peygamber İsa ondan ‘yoldaş’ım diye bahsetti ve Hristiyanlığın yayılmasında çok önemli ro...

Tarihte Kürt Kadınları

Tarihte Kürt Kadınları

Kürt kadınının sanat alanında da önemli etkinlikleri olmuştur. Kürt kadınları, tarih süreci içerisinde duygu ve düşüncelerini sanatsal açıdan ifade etme yoluna gitmiştir. Sanatı, kadının duygu dünyası...

OSMANLI ARŞİV BELGELERİNDEN TÜRKMEN-ALEVÎ VARLIĞINI TESPİT ETMENİN ZORLUKLARI ve İMKÂNLARI (DİYARBEKİR VİLAYETİ ÖRNEĞİ XVI. YÜZYIL)

OSMANLI ARŞİV BELGELERİNDEN TÜRKMEN-ALEVÎ VARLIĞINI TESPİT ETMENİN ZORLUKLARI ve İMKÂNLARI (DİYARBEKİR VİLAYETİ ÖRNEĞİ XVI. YÜZYIL)

The Difficulties and Possibilities of Determining the Turkmen Alevis’ Existence from the Ottoman Archive Records (The Example of Diyarbekir Province in XVI Century) Über Die Schwierigkeiten Und Möglic...

Muharrem matemi ve matem orucu

Muharrem matemi ve matem orucu

Mustafa Düzgün Dede Kerbela olayı(680) meydana geleli beri, 1323 yıldır tüm Şia-i Ali kolları, özellikle Aleviler, bitmek nedir bilmeyen, acısı dinmeyen bir yası sürdürmektedirler. Bu aynı zamanda ina...

Dersim ’38 hakikatini ağıtlardan dinlemek

Dersim ’38 hakikatini ağıtlardan dinlemek

Z Yapım ve Kalan Müzik tarafından yayımlanan ‘Tertele: Ağıtların Diliyle Dersim ’38’ başlıklı çalışma, Dersim’de yaşanan kıyım sırasında ve sonrasında yerel halkın yaktığı ağıtları ele alıyor. Toplumu...

Aleviliğin kadim merkezi Çorum

Aleviliğin kadim merkezi Çorum

Mehmet KABADAYI “Bir Toplum Gerçeklerden Ne Kadar Uzaklaşırsa, Gerçeği Söyleyenlerden O Kadar Nefret Eder” George Orwell. Kızılırmak yayının ortası Anadolu’da uygarlığın ortaya çıktığı coğrafyadır Çor...

ŞAH İSMAİL HATÂÎ’NİN ANNESİ ALEMŞAH BEGÜM: EFSANELER VE GERÇEKLER

ŞAH İSMAİL HATÂÎ’NİN ANNESİ ALEMŞAH BEGÜM: EFSANELER VE GERÇEKLER

Shah Ismail’s Mother Alamshah Begum: Legends and Realities Alemşah Begüm, Die Mutter Von Schah İsmail Hatâî: Legenden Und Wahrheit Über Sie Namiq Musali* * Doç. Dr., Kastamonu Üniversitesi Fen-Edebiya...

Şeyh Bedreddîn Hareketi’nin Toplumsal Tabanı

Şeyh Bedreddîn Hareketi’nin Toplumsal Tabanı

Her türlü ideolojik yaklaşımın tuzağına düşmeden hareketin mahiyetini doğru anlayabilmek, yalnızca Şeyh Bedreddin‘in nasıl biri olduğunu anlamakla çözülecek bir mesele değildir. Hareket’in sosyal taba...

Şeyh Bedreddin Astrabadlı Fazlullah’dan Ders Aldı mı?

Şeyh Bedreddin Astrabadlı Fazlullah’dan Ders Aldı mı?

Astrabadlı Fazlullah (1339/40-1393/94), Alevi ozanlarının deyiş ve nefeslerinde sık sık işlendiği gibi, Alevi tapınmalarının en önemli toplumsal ögesi olan Dar’da simgeleşmiştir. Alevilikte Fatıma Ana...

KUTSAL SÖZÜN BELLEĞİ OLARAK CÖNKLER: ALEVİ ERKÂNINA AİT BİR CÖNK ÜZERİNDE RİTÜELİK VE EDEBİ BİR İNCELEME

KUTSAL SÖZÜN BELLEĞİ OLARAK CÖNKLER: ALEVİ ERKÂNINA AİT BİR CÖNK ÜZERİNDE RİTÜELİK VE EDEBİ BİR İNCELEME

“Conks” as Memory of the Holy Word: A Ritual and Literary Analysis of a “Conk” Concerning Alevi Practice Die Anthologien (Cönk) als Speicher des heiligen Wortes: Eine rituelle und literarische Untersu...

Tahtacılar

Tahtacılar

Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgesindeki sahillere yakın dağlık bölgelerde bir toplum yaşar. Güleç yüzleri, dostça yaklaşımları, değişik giysileri ile farklı bir toplum. Elinde, evinde ne varsa konuğu içi...

pirha ©2019