Pir Haber Ajansi – PİRHA

KESK, Cumhur ittifakına oy vermeme gerekçelerini açıkladı

28 Mayıs 2018 - 17:38 pirha.net
KESK, Cumhur ittifakına oy vermeme gerekçelerini açıkladı
10 views
28 Mayıs 2018 - 17:38

PİRHA- 24 Haziran seçimlerine ilişkin tutumlarını açıklayan kamu emekçileri, Cumhur İttifakına oy vermeyeceklerini kaydettiler. 

Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu (KESK) bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında 24 Haziran seçimlerine ilişkin tutum belgesini açıkladı. Toplantıda konuşan KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, eşit, özgür, demokratik ve laik bir Türkiye’de halkların kardeşçe bir arada yaşamasını esas alan siyasal programları destekleyeceklerini dile getirdi.

24 Haziran’da ya yasama-yürütme-yargıdaki kuvvetler ayrılığı ilkesinin iktidar lehine ortadan kaldırıldığı, parlamentonun etkisiz ve göstermelik olarak varlığını koruyacağını söyleyen Bozgeyik, padişahlık yetkileriyle donatılmış bir başkanlık sistemi ya da eşit, özgür, barış içinde ve laik bir düzenin kurucu zemini olacak bir seçim yaşanacağını söyledi.

CUMHUR İTTİFAKINA OY VERMEME GEREKÇELERİ

24 Haziran genel seçimlerinin kamu emekçilerini de yakından ilgilendirdiğini ifade eden Bozgeyik, Cumhur ittifakına oy vermeme gerekçelerini şöyle belirtti:

“Parlamentoyu işlevsiz hale getirip, anayasayı askıya aldılar. Hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti ilkelerini yerle bir ettiler. KHK’ler ile 116 bin kamu emekçisini hiçbir soruşturma ve mahkeme süreci olmadan sorgusuz, sualsiz işinden, ekmeğinden ettiler. Uluslararası sözleşme ve anlaşmalarla güvence altına alınmış sendikal hak ve özgürlüklerimizi, örgütlenme hakkımızı kullanmamızı ‘suç’ saydılar.Yandaş sendika ile işbirliği yaparak fişleme, suçlama ve ihbarcılık sistemini esas alarak bağlı sendikalarımız üyesi 4 bin 218 kamu emekçisini işinden, ekmeğinden ettiler. Polis devleti uygulamaları giderek sıradanlaştırılmış, darbe dönemlerinde görmeye alışık olduğumuz toplu tutuklamalar yaygınlaştı. Kürt sorununa güvenlikçi yaklaşım, imha ve inkar siyaseti farklı biçimlerde devam ettirilmiş, sorunun demokratik yöntemlerle ve diyalogla kalıcı barışçıl çözümü günlük siyasal çıkarlara heba edilmiştir.

Siyasette, ekonomide ve yaşamın her alanında gerilim, kutuplaşma ve şiddet giderek tırmandırılmıştır. AKP iktidarında kadın sadece aile kavramı içinde tanımlandı. Gençlik de AKP baskılarından nasibini aldı.”

DESTEKLENECEK SİYASAL PROGRAMLAR

Bozgeyik, destekleyecekleri siyasal programlarını da şöyle dile getirdi:

Eğitim, Sağlık ve Sosyal Güvenlik başta olmak üzere herkese eşit, ücretsiz, ulaşılabilir ve anadilinde kamu hizmeti,

İnsanca yaşanacak bir ücret,

Herkesin gelirine göre vergilendirileceği vergi adaleti,

ILO sözleşmeleri başta olmak üzere uluslararası standartlar çerçevesinde demokratik, katılımcı ve özgür TİS gerçekleştirilmesini, grev hakkının engellenmesinden vazgeçilmesini,

Çalışanların ortak örgütlenmesini içeren yasa düzenlemesini,

Kurallı çalışma, iş güvenceli ve kadrolu istihdamın sağlanmasını,

Taşeron çalışmanın yasaklanmasını,

Kadına yönelik her türlü şiddeti, tahakkümü ve ayrımcılığı ortadan kaldıracak politikaları kadınlarla birlikte üreten ve hayata geçiren, cinsiyet eşitlikçi ve özgürlükçü programların oluşturulmasını,

Varlık Fonu’nun lağvedilerek bu fona devredilen kurumların herkes tarafından ulaşılabilir, eşit kamusal hizmet vermesinin sağlanmasını,

Ek ödemelerin emekliliğe yansıtılmasını,

>Kadrolaşmayı hedef alan, iş barışını bozan, emek karşıtı performans sisteminin geri çekilmesini,

Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı’na konan çekincelerin kaldırılmasını,

>Bireysel Emeklilik Sistemi’in kaldırılmasını,

Kamu-Özel İşbirliği ile yapılan Şehir Hastaneleri Projesi’nden Vazgeçilmesini,

Üniversiteleri Bölme uygulamasının derhal durdurulmasını,

Gerici eğitim politikaları, ataerkil tahakküm, toplumsal ilişkilerin dinsel referanslarla yeniden dizayn edilmesi, “dindar ve kindar” nesil yetiştirme hedeflerinin sonuçlarından biri olarak ortaya çıkan çocuk istismarlarının engellenmesine yönelik kapsamlı politikalar geliştirilmesini,

Siyasal Partiler ve Seçim Yasalarının değiştirilmesini, seçim barajının kaldırılmasını esas alan siyasal programları destekleyeceğiz.”

Cebrail ARSLAN/ANKARA

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

© 2019 pirha