KESK, DİSK ve TMMOB’den TTB’ye destek- VİDEO

Sağlık Bakanlığı’nın TTB üyelerine baskı yapmasına KESK, DİSK ve TMMOB tepki gösterdi. 

Sağlık Bakanlığı’nın kendi bünyesinde çalışan Türk Tabipleri Birliği (TTB) MK üyelerine baskısı hekimlerin, “Savaş bir Halk Sağlığı Sorunudur” bildirisini yayınlamasından bu yana devam ediyor.

DİSK, KESK ve TMMOB, Bakanlığın tutumuna karşı TTB’nin yanında oldukları ifade ederek Sağlık Bakanlığı’nı sorumlu davranmaya davet etti.

Sağlık Bakanlığı tarafından TTB üyelerine yönelik baskılar ve idari soruşturmalara karşı DİSK, KESK, TMMOB, TTB ortak açıklama yaptı.

Ortak açıklamayı okuyan TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, “Toplumun yaşam hakkının savunulması, sağlıklı bir toplum için şart olan demokrasi, barış ve özgürlükler için mücadele TTB’nin olmazsa olmazıdır. TTB’nin yanındayız” dedi.

Koramaz soruşturmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

“Bu çerçevede TTB Genel Sekreteri Dr. Bülent Nazım Yılmaz memuriyetten atılma talebiyle Sağlık Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmiştir. TTB MK üyesi Dr. Selma Güngör’ün aile hekimliği sözleşmesi sonlandırılmış ve kendisinin 5 yıl aile hekimliği yapamamasına karar verilmiştir. Yine Sağlık Bakanlığı bünyesinde aile hekimliği yapan TTB MK üyesi Dr. Yaşar Ulutaş hakkında da benzer soruşturma sürdürülmektedir.”

Aynı dönemde Sağlık Bakanlığı tarafından TTB MK üyelerinin, merkez konsey üyeliklerinin düşürülmesi talebiyle açılan dava 29 Haziran 2018 tarihinde reddedildiğine de dikkat çeken Koramaz, tüm bu gerekçelere rağmen Sağlık Bakanlığı’nın baskı ve soruşturmalarının devam ettiğini söyledi. Koramaz, “Sağlık Bakanlığı kendi bünyesinde çalışan üç TTB MK üyesi hekimi cezalandırarak, işten atarak TTB faaliyetlerine müdahale etmek, TTB’yi etkisiz kılmak ve baskı altına almaya çalışmak istemektedir” diyerek Bakanlığın hekimliğin değerlerini engellemeye çalıştığını söyledi.

TTB’nin özekliğinin önemli olduğuna vurgu yapan Koramaz, “Bu müdahaleler sadece ilgili mesleklerin haklarına değil aynı zamanda tüm toplumun hak ve çıkarlarına yöneliktir” dedi.

“SAĞLIK BAKANLIĞI’NI İNSANLIĞIN BİRİKİMİNE SAYGI DUYMAYA DAVET EDİYORUZ”

Koramaz, TTB’nin savaş karşıtı ve barıştan yana olan tavrını destekledikleri gibi bu mücadelesinde TTB’nin yanında yer almalarını dünyaya ve topluma karşı olan bir sorumluluğumuz olarak değerlendirdi.

Birlikte mücadele edeceklerini söyleyen Koramaz, “Sağlık Bakanlığı’nı insanlığın ve hekimliğin birikimine saygı duymaya, insan haklarına uygun davranmaya ve görevini kötüye kullanmamaya çağırıyoruz. Aynı zamanda Sağlık Bakanlığı’nı TTB’ye yönelik demokratik olmayan tutumlardan vazgeçmeye, hukuku, diyaloğu ve demokrasiyi esas alan bir tutuma ve kendi kurumlarında çalışan TTB Merkez Konseyi üyeleri hakkında başlatılan soruşturmaları durdurmaya davet ediyoruz” dedi.

“HEKİMLER KAMUSAL SORUMLULUK DOĞRULTUSUNDA DAVRANDI”

TTB Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman, Sağlık Bakanlığı’na konu ilgili yaşananları aktarmak için bu güne kadar dört randevu talebinde bulunduklarını fakat hiç birine cevap alamadıklarını ifade etti.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çezkezoğlu, siyasi iktidarın sendikaları meslek odaları demokratik kurumları baskı altına almaya çalıştığını söyleyerek, “Bu ülkede sendikalar, meslek örgütleri olmadan demokrasini olması mümkün değildir. Bu ülkenin geleceğine, bağımsızlığına karşı uygulamaları kabul edemeyiz. TTB özelinde yaşanan baskıların sonuna kadar karşısındayız” dedi.

KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen de, “Ülkeyi anonim şirket olarak gören emekçilerin haklarına saldıran bir iktidar tabi ki demokrasiyi hedef alacaktır” diye konuştu Gezen, “TTB’ye yönelik saldırılar AKP’nin emek düşmanı politikalarına yönelik sesini yükselten örgütlere yapılan saldırının bir parçasıdır. Hekimler meslek etiği çerçevesince, kamusal sorumluluk doğrultusunda davrandı. Biz yine sermeye karşısında barış, demokrasi ve emeğin haklarını talep etmeye devam edeceğiz” dedi.