Alevi Haber Ajansi – PİRHA

KESK, TİS sürecine hazır: Kabustan uyanmak hepimizin elinde-VİDEO

23 Temmuz 2019 - 14:54 pirha.net
KESK, TİS sürecine hazır: Kabustan uyanmak hepimizin elinde-VİDEO
65 views
23 Temmuz 2019 - 14:54

PİRHA – KESK, 2020-2021 Toplu İş Sözleşmesi (TİS) taleplerini kamuoyu ile paylaştı. Yapılan açıklamada “Talebimiz; İnsanca yaşam, güvenceli iş ve güvenli gelecektir” denildi.

Üye sayısı en çok olan üç konfederasyonun toplu sözleşme tekliflerini en geç yarın mesai bitimine kadar Devlet Personel Başkanlığı’na (DPB) vermesi gerekiyor.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), MYK üyelerinin katılımıyla Ankara’da yaptığı basın toplantısında 2020-2021 TİS taleplerini kamuoyu ile paylaştı.

KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, “2020 -2021 V. dönem toplu sözleşme taleplerimizin başında insanca yaşam, güvenceli iş, güvenli gelecek bulunuyor” dedi.

“İNSANCA YAŞAMAYA YETECEK ÜCRET İSTİYORUZ”

Gezen, 3 milyon kamu emekçisini ve 2 milyon kamu emekçisi emeklisini yakından ilgilendiren TİS sürecine dair “Ne yazık ki 5 milyon kamu emekçisi ve emeklisi 1 Ağustos’ta başlayacak toplu sözleşme görüşmelerini artan sorunlarla karşılıyor” diyerek şunları aktardı:

“Bugüne kadar dört defa kurulan masadan, insanca yaşamaya yetecek bir ücretten güvencesiz, sözleşmeli istihdama son verilmesine, gelir vergisi adaletsizliğinin ve ek gösterge adaletsizliğinin ortadan kaldırılmasından ek ödemelerin emekli aylıklarına yansıtılmasına kadar hiçbir temel sorunumuz çözülmemiştir. Üstelik iki yıllık OHAL dönemi ve yaklaşık bir yıldır daha da görünür hale gelen ekonomik kriz mevcut sorunlarımızı daha da ağırlaştırmıştır.”

“İNSANCA YAŞAM, GÜVENCELİ İŞ VE GÜVENLİ GELECEK”

Gezen, kamu emekçilerinin taleplerinin aslında iki temel başlıkta toplandığını belirterek “Kamu emekçileri ve emeklileri öncelikle bugüne kadar ellerinden alınanları geri istiyor. Bugüne kadar hep ertelenen, fazlası ile hak ettikleri insanca yaşam, güvenceli iş ve güvenli gelecek için haklarının garanti altına alınmasını istiyor” dedi.

Gezen, tekliflerinin beş ana başlıktan oluştuğunu söyleyerek şu talepleri sıraladı:

-Halktan yana bir kamu hizmeti

-Güvenceli istihdam, güvenli gelecek

-Demokratik, adil bir çalışma yaşamı

-İnsanca yaşamaya yetecek bir ücret

-Gerçek bir toplu pazarlık hakkı

“OHAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU OYALAMA ARACINA DÖNÜŞTÜ”

Kamu emekçileri olarak yaşadıkları en temel sorunlardan birisinin de ‘iş güvencesinin OHAL süreci ile birlikte kullanılamaz hale getirilmesi’ olduğunu söyleyen Gezen şunları dile getirdi:

“Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın yönetici ve üyesi toplam 4 bin 570 kamu emekçisi sorgusuz-sualsiz,  hukuksuz ve keyfi olarak işinden ekmeğinden edilmiştir. OHAL’in ilanından yaklaşık altı ay sonra kurulan, çalışmalarına ise OHAL ilanından yaklaşık bir yıl sonra başlayabilen ‘OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’ bir oyalama aracına dönüşmüştür.

Biz KESK olarak, güvenceli istihdam, güvenli gelecek için

 • Hukuksuz ve keyfi olarak OHAL-KHK’leri ile işinden, ekmeğinden edilen kamu emekçilerinin görevlerine iade edilmesini,
 • İş güvencemizi fiilen kullanılamaz hale getiren tüm düzenlemelerin kaldırılmasını,
 • Sözleşmeli, taşeron, ücretli, vekil gibi hür türlü güvencesiz istihdama son verilmesini, tüm kamu emekçilerinin güvenceli-kadrolu istihdam edilmesini,
 • Performans, esnek çalışma gibi kamu hizmetlerinde niteliği düşüren, kamu emekçilerini birbirinin rakibi haline getiren uygulamalara son verilmesini,
 • Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin öğrenim durumlarına göre diğer hizmet sınıflarına sınavsız atanmalarını,
 • Ayrımsız tüm çalışanları kapsayan, meslek hastalıklarının tanımlandığı yeni bir İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yasasının hayata geçirilmesini,
 • 0-6 yaş grubundaki çocuklarımız için tüm kamu kurumlarında bir an önce ücretsiz kreşlerin açılmasını istiyoruz.

Arıca;

 • Tüm kamu emekçilerine Türkiye genelinde kamu ulaşım araçlarından faydalanacağı ücretsiz aylık abonman kartı verilmesini,
 • Tüm kamu emekçilerine yılda iki kez brüt asgari ücret tutarında ikramiye verilmesini,
 • Göreve ilk başlayan kamu emekçilerine iki maaş tutarında ‘Hoş Geldin İkramiyesi’ verilmesini,
 • Ücretsiz kamu kreşleri açılıncaya kadar 0-6 yaş arasındaki her çocuk için 750 TL tutarında kreş yardımı verilmesini,
 • Bugün mevcut bütçe cetveli uyarınca kamu emekçilerine çalıştıkları her fazla saat için 2,13 TL tutarında fazla çalışma ücreti (fazla mesai ücreti) ödenmektedir. Eve dönüş minibüs parasını bile karşılamaya yetmeyen söz konusu tutarın kamu emekçisinin maaşının aylık çalışma saati olan 140’a bölünmesi sureti ile bulunan tutara çıkarılmasını,
 • Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını, maaşlarımızın asgari ücret tutarını aşan kısmı için gelir vergisinin ilk dilim oranın uygulanmasını,
 • Lisans ve ön lisans mezunu tüm kamu emekçilerinin ek göstergesinin 3600’e çıkarılmasını, bunun dışında kalan tüm kamu emekçilerinin mevcut ek göstergelerinin 800’er puan artırılmasını,
 • Ek gösterge konusunda en mağdur kesim olan Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin ek gösterge cetveline dahil edilmesini,
 • Tüm ek ödemelerin emekliliğe yansıtılmasını,
 • Zorunlu BES kesintisinin kaldırmasını,
 • Mevcut emekli maaşlarının artırılmasını,
 • EYT haksızlığına son verilmesini,
 • Kadın çalışanların 20 hizmet yılı, erkek çalışanların 25 hizmet yılı dolduğunda yazılı talepleri halinde emekli olma hakkı kazanmasını,
 • Kademeli geçişle ilgili yaş hadleri uygulanmamasını, 5510 sayılı kanunda kademeli geçiş süresinin sonundan itibaren öngörülen yaş hadleri yerine kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaşın dikkate alınmasını,
 • Ek ödeme adaletsizliğinin ortadan kaldırılmasını, farklı kamu kurumlarında aynı ünvanda çalışan tüm kamu emekçileri arasında ücret eşitliğinin sağlanmasını,
 • 4/C den 4/B ye geçen personelin mevcutta %20 olan ek ödeme tutarının kademeleri temel alınarak %70 ile %105 bandına çekilmesini talep ediyoruz.

KESK olarak yıllardır verdiğimiz mücadele sonucunda kurulan masanın kamu emekçilerinin ve emeklilerinin haklarının değil, ‘yetkili’ olarak oturanların şahsi çıkarlarını temel alan bir zemine dönüştürülmesine seyirci kalmayacağız.

 • Beş milyon kamu emekçisinin ve kamu emeklisinin ortak ekonomik, sosyal, demokratik, özlük ve mesleki hak ve çıkarlarını temel alan,
 • İktidarın hem işveren olarak tarafı hem hakemi olmadığı,
 • Her sendikanın, konfederasyonun kendi üyeleri adına masaya oturabildiği,
 • Kadın kamu emekçilerinin kendi talepleri ile masada temsil edildiği,
 • Başta ILO sözleşmeleri olmak üzere uluslararası sözleşmelerle, evrensel sendikal hak ve özgürlüklerle uyumlu,
 • Grev hakkı ile tamamlanmış gerçek bir toplu sözleşme talebimiz bu dönemde temel talebimiz olmaya devam edecektir.

Ancak bu endişelerden kurtulmak, yıllardır süren bu kabustan uyanmak sizin, bizim, hepimizin elinde. Yeter ki hangi sendikanın üyesi olursak olalım hep birlikte haklarımız için omuz omuza verelim.”

PİRHA/ANKARA

pirha ©2019