Kılavuz: İnancımızın törpülenen değerlerini ortaya çıkaracağız-VİDEO

PİRHA – Alevi Bektaşi Federasyonu İnanç Kurulu Başkanı Hasan Kılavuz, İnanç Kurulu’na dair yapılacakları çalışmalara ilişkin konuştu. Kılavuz, “İnancımızın özüne hizmet vermek, o özde durmak, Alevi pirlerini cesaretlendirerek başka bir inancın değerleriyle Aleviliği anlatmaktan uzak, kendi özüne dönmesi konusunda çalışmaları önümüze koyduk” dedi.  

Çok sayıda Alevi örgütünün bir araya gelerek Ankara’da oluşturduğu İnanç Kurulu’na yönelik olumlu tepkiler sürüyor. İnanç Kurulu Başkanı Hasan Kılavuz, oluşan birliktelikten kaynaklı memnuniyetlerini dile getirerek “Şüphesiz ki Alevi kurumlarımızda yapılan her iyiye, doğruya, güzele yönelen çalışma heyecan uyandırır” dedi.

“30 YILLIK ALEVİ ÖRGÜTLENMESİNDE BİR İLK”

Aynı zamanda Mersin Cemevi başkanlığını da yürüten Kılavuz, çok sayıda kurum ve dedenin bir araya gelmesinin 30 yıllık Alevi örgütlenmesinde ilk olduğunu belirterek şunları aktardı:

Türkiye’deki bütün Alevi kurumları ile dedeleri Ankara’da toplandı ve seçime gidildi. Eğer bir inanç örgütlenmesi varsa o zaman inanç kurulunun da olması gerekir. Bu sebeple bütün ocak zadeler, ocak pirleri, seyitleri toplanıp yönetim oluşturduk” dedi.

“İNANCIMIZIN TÖRPÜLENEN DEĞERLERİNİ ORTAYA ÇIKARACAĞIZ” 

İnanç Kurulu’nun yapacakları çalışmalara dair de konuşan Kılavuz, “İnanç ve ibadetimizin törpülenen değerlerini ortaya çıkarmak, inancımızın özüne hizmet vermek ve o özde durmak öncelikli amacımız. Alevi seyitlerini ve pirlerini cesaretlendirerek başka bir inancın değerleriyle Aleviliği anlatmaktan uzak, kendi özüne dönmesi konusunda çalışmaları önümüze koymuşuz. İnanıyorum ki önümüzdeki günlerde bunları peyderpey başlayacağız” dedi.

Alevi toplumunun kent sorunlarına da dikkat çeken Hasan Kılavuz, İnanç Kurulu’nun yapması gerekenleri şöyle sıraladı:

“Değerlerimiz köyden kente göç ile unutulmuş. Çocuklarımız metropellere gelince o değerleri yaşayamıyor. Köylerimizde cemevleri varsa da kapıları kilitli ve anahtarı da muhtarın elinde. Ama kentler öyle değil. Kentlerdeki cemevlerimize şimdi yoğun bir yönelim var. İşte bunların kendi inanç değerlerini yaşaması için cemdir, cenazedir, lokmadır, duadır, nikâhtır, akla gelen bütün kuralları İnanç Kurulundaki dedelerin cesaretli bir şekilde yapması gerekir.”

İNANÇSAL SORUNLARIMIZ MEVCUT”

“Alevi çocuklarını cesaretlendirip bilgilendirerek hizmet alanlarına çekmek temel amacımızdır” diyen Hasan Kılavuz, Türkiye’deki Alevlerin inançsal boyutta birçok sorun yaşadığını da vurguladı. Kılavuz şöyle devam etti:

“İnançsal sorunlarla birlikte bir de sosyal ve toplumsal yönden sorunlar mevcut. Her ikisine de inanç kurulu yetebildiği kadarıyla yaklaşması ve yardım etmesi lazım. Mesela ‘Perşembe Cemi’ tartışması var. ‘Perşembe Cemi’ diye bir cem uyduruktur. İnancımızın için sokulmuştur. Aleviler bulundukları mekânlarında, ocaklarında, pir evlerinde, cemevlerinde Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece cem yaparlar. Ama bu her Perşembe değildir. Alevi inanç ve ibadetin özünde kadimden beri her talip senede bir sefer cem yapar, pirini çağırır. Ama birden fazla yapmaz mı diye soru gelirse evet; birden fazla da yapabilir. Ama bir müşkül varsa, bir sıkıntı varsa o zaman da yapılır. Aksi takdirde yılda bir seferdir. Her Alevi, senede bir sefer pirini, mürşidini çağırır, cemini yapar. Taliplerden rızalık alınır, yeniden yaşama başlar bir sonraki yıla kadar.”

Cebrail ARSLAN-Eren GÜVEN/ANKARA