Mahkeme, Poliporoilen Tesisi’nin ÇED olumlu raporunu iptal etti

PİRHA- Mersin’in Akdeniz ilçesinde kurulmak istenen Tekfen Poliporoilen Üretim Tesisi Yatırım Projesi ile ilgili alınan ÇED olumlu raporu, Mersin 2. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Mersin’in Akdeniz ilçesine bağlı Karaduvar Mahallesi’nde tarım alanında kurulmak istenen ve insan sağlığını olumsuz etkileyecek Tekfen Polipropilen Üretim Tesisi Yatırım Projesi ile ilgili alınan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararına karşı Mersin 2’nci İdare Mahkemesi kararını verdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Barosu, Çevre Mühendisleri Odası Mersin Şubesi ve Halkların Demokratik Partisi’nin de (HDP) aralarında bulunduğu çeşitli sivil toplum örgütü ve siyasi parti yürütmenin iptali için Mersin İdare Mahkemesi’ne başvuruda bulundu.

Mersin 2’nci İdare Mahkemesi açılan davada, kararını açıklayarak, ÇED olumlu raporunu iptal etti.

Mahkeme tarafından açıklanan kararda, “…ÇED raporunda uygulanacağı belirtilen fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma uygulanacağı ve gerekli mühendislik hizmetinin alınacağı şeklinde taahhütlerinin somut ve denetime elverişli olmadığı, dolayısıyla söz konusu eksiklikler nedeniyle bilirkişilere projenin çevre üzerindeki olası olumsuz etkilerinin, alınacak önlemler sonucu ilgili mevzuat ve bilimsel esaslara göre kabul edilebilir düzeylerde olup olmadığının saptanabilmesi için değerlendirme yapılabilme olanağı bırakılmadığı, bu kapsamda bilirkişi raporunda yer verilen tespitler bağlamında, belirtilen korunmasına yönelik somut çözümler ve gerekçeler üretmekten uzak ve yetersiz şekilde hazırlandığı anlaşılan ÇED raporuna dayalı olarak verilen davaya konu ‘ÇED olumlu’ kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır” denildi.

PİRHA/MERSİN