Alevi Haber Ajansi – PİRHA

Öğretmen Şahin: Aleviliğin eril halini cemevlerinde görebiliyoruz-VİDEO

10 Ağustos 2018 - 12:27 pirha.net
Öğretmen Şahin: Aleviliğin eril halini cemevlerinde görebiliyoruz-VİDEO
17 views
10 Ağustos 2018 - 12:27

PİRHA – Alevi kurumlarında ve cemevlerinde erkek egemenliğin gün geçtikçe artmasına tepki gösteren Demokratik Alevi Dernekleri (DAD) üyesi, felsefe öğretmeni Aynur Şahin, “Genel sosyolojik asimilasyonun yanında devletin eğitim aracılığı ile yürüttüğü asimilasyon politikasının Aleviliğin o evrensel, eşitlikçi yanını eril bir hale dönüştürdüğünü görüyoruz” dedi.  

Aynur Şahin yaklaşık 15 yıl felsefe öğretmenliğinden sonra Mersin Akdeniz Belediyesi’ne Kadın Politikaları Müdürü olarak geçiş yaptı. Ancak burada 2 yıl çalıştıktan sonra KHK ile ihraç edilen DAD Üyesi Aynur Şahin, Alevi kurumlarında ve cemevlerinde kadınların neden yeterince yer bulamadığını ve erkek egemenliğin neden bu kadar arttığını değerlendirdi.

“ALEVİLİK ASİMİLASYONA MARUZ KALIYOR”

Alevilikte kadın ve erkeğin eşit olduğunu ve can olarak kabul edildiğini belirten Şahin, “Alevilik felsefesi tüm canlıları tüm varlıkları aynı değerde gören, 72 millete bir yaklaşan felsefeye ve bakış açısına sahip. Ancak son dönemlerde Aleviliğin asimilasyona maruz kaldığını görüyoruz” dedi.

“ALEVİLER ÖTEKİLEŞME DURUMUNDA” 

Geçmişte köylerden kentlere geliş ile birlikte kent yaşamının Alevileri birbirinden uzaklaştırdığını ortak yaşam alanları oluşturamadıklarını ve bu süreçte kendi inançlarını değerlerini koruyamadıklarına dikkat çeken Şahin şöyle devam etti:

“Cemevlerinin oluşturulmaya, kurulmaya başlamasından sonra Alevilerde örgütlenme olayı ortaya çıktı. Bir örgütlenme çalışmasının Alevi toplumunun birarada devam etmesi açısından önemli bir olgu olduğunu görüyoruz. Ancak Alevilerin bir taraftan örgütlenmeye organize olmaya çalışırken öbür taraftan devletin geçmişten günümüze gelen politikalarının bir sonucu olarak yeterli direnci oluşturamadıklarına şahit oluyoruz. Çünkü Aleviler yetersiz örgütlendiği ve yetersiz politika ürettiği için devlet Aleviliği bir inanç, bir yaşam biçimi bir felsefe olarak kabul etmiyor ve reddediyor. Aleviler bu anlamda bir ötekileşme durumunda da kalıyorlar. Devletin asimilasyon politikaları ile birlikte bir yabancılaşma ortaya çıkıyor. Bu asimilasyon ve yabancılaşmaya en iyi örneklerden bir tanesi bu son iki yılda tartışılan ve belki hayata da geçmiştir Alevi Bektaşi Anadolu Lisesi açma çalışmalarıdır. Bu liseden Alevi dedeleri yetiştirerek cemevlerine atayacaklar. Bu lisenin oluşturduğu müfredata baktığınızda daha çok İslami değerleri ve İslami bilgileri içeren dersler olduğunu görüyoruz. Aleviliğe ait çok fazla ders yok. Müfredatın ismi Hacı Bektaş’ı Veli ama elindeki müfredat farklı. Bu da buradaki çıkacak dedelerin de neye ve kime hizmet edeceğini ortaya çıkarıyor. Buna karşı Alevi kurumlarının bir tepkisi olmuştur.”

“ALEVİLİĞİN ERKEKLEŞTİRİLME DURUMUNA ŞAHİT OLUYORUZ”

Aynur Şahin, “Alevilikte sadece dedelik kurumu yok. Gündemde tutulan dede yetiştirme, posta oturan dede söylemleri üzerinden aslında Aleviliğin bir erkekleştirilme durumuna şahit oluyoruz. Genel sosyolojik asimilasyonun yanında aynı zamanda devlet eli ile eğitim aracılığı ile yürütülen asimilasyon politikaları Aleviliğin o evrensel, eşitlikçi yanının gittikçe eril bir hale dönüştürüldüğünü görüyoruz. Aleviliğin asimilasyona uğrayıp özünde uzaklaştırılmış o eril halini Alevi kurumlarında ve cemevlerinde de görebiliyoruz. Çünkü Alevi kurumlarının gerek merkez gerek ise şubelerindeki yöneticilerine baktığımızda büyük çoğunluğunun erkeklerden oluştuğunu görüyoruz. Ve kadınların bu hali ile yönetimlere dahil olamadıklarını, delege olamadıklarını veya orada söz ve karar mercilerinde yer alamadıklarını görüyoruz” diye konuştu.

“ZORUNLU DİN DERSLERİ İLE ALEVİLİĞİ ÖZÜNDEN UZAKLAŞTIRIYORLAR”

Şahin şunları ifade etti:

“Alevilerin yaşadığı en önemli sorunlardan bir tanesi zorunlu din derslerinin varlığıdır. Zorunlu din derslerinin aynı zamanda Aleviliğin cinsiyet açısından da asimilasyona yol açan en büyük etkenlerden biri olduğunu düşünüyorum. Çünkü zorunlu din derslerine baktığımız zaman daha çok İslami değerleri anlatan içeriğe sahip dersler söz konusu. AKP hükümeti de Kuran’dan HZ. Muhammedin hayatına kadar Alevilikle alakası olmayan, Aleviliği anlatmayan veya Aleviliği yeteri düzeyde anlatmayan zorunlu din dersleri koydular. Sayısını da giderek artırdılar.”

“İSLAMİYET EŞİTLİKÇİ BİR DİN DEĞİL”

İslamiyetin öyle çokta eşitlikçi bir din olmadığını belirten DAD Üyesi Aynur Şahin son olarak şunları kaydetti:

“İslamiyet eril ve iktidarcı tarafı çok olan, yayılmacı tarafı olan, bu anlamda egemenlik kurma noktasında da farklı kültür ve inançları asimile etme potansiyeli yüksek olan bir inanç. Bizlerin çocukları da okullarda maruz kaldıkları zorunlu din dersleri ile hem Alevilik açısından bir asimilasyona maruz kalıyorlar, hem de eril bir eğitimden geçerek kendi inançlarının erilleşmesine ve erkek egemen bir yapıya bürünmesine yol açıyorlar. Bizlerin bu anlamıyla hem açılmak istenen okullar hem de okullarda verilmek istenen zorunlu din derslerine çok ciddi karşı duruşlar sergilememiz gerekiyor. Hem inancımızın kendisine hem içeriğine hem de erkekleşmesine yönelik bir mücadele anlamına gelmektedir. Yine kadınlar olarak kendi kurumlarımız içerisindeki bu erkek egemen yapıyı kırmak adına daha örgütlü bir yerden çalışma yürütmemiz ve bunu değiştirmek için çaba harcamamız gerekiyor.”

İsmet SEFER/Sevim KAHRAMAN

pirha ©2019