Alevi Haber Ajansi – PİRHA

‘Onlar bize Ana Fatma’nın, Düzgün Baba’nın emanetidir’

Nesli tükenme tehlikesi altında olan dağ keçilerine yönelik avlanmanın artış göstermesi üzerine Dersim Barosu harekete geçti. Baro Başkanı Barış Yıldırım, yasadışı avlanma faaliyetlerin durdurulması ve gerekli önlemlerin alınması için Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na başvuru yaptı.

02 Ocak 2017 - 10:32 pirha.net
‘Onlar bize Ana Fatma’nın, Düzgün Baba’nın emanetidir’
37 views
02 Ocak 2017 - 10:32
Dersim Alevileri için kutsal olan Dağ Keçileri’ne yönelik yasadışı avlanma faaliyetlerinin engellenmesi için Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na başvuru yapıldı. Nesli tükenme tehlikesi altında olan dağ keçilerine yönelik avlanmanın  artış göstermesi üzerine Dersim Barosu harekete geçti. Baro Başkanı Barış Yıldırım, yasadışı avlanma faaliyetlerin durdurulması ve gerekli önlemlerin alınması için Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na başvuru yaptı.
“ONLAR KUTSİYET TAŞIYAN CANLILARIMIZ”
Başvuru dilekçesinde “Dersim’de son dönemlerde Dağ Keçisi türlerine yönelik olarak yasadışı avlanma faaliyetlerinin arttığına dikkat çekilerek,“Avlanma faaliyetlerinin özellikle 2873 sayılı Millî Parklar Kanunu hükümlerine tabi Munzur Vadisi’nde ve Pülümür Vadisi’nde karayolu kenarlarında kolayca yapıldığı bilinmektedir. Bilindiği üzere Kara Avcılığı Kanunu, Merkez Av Komisyonu Kararı ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Dağ Keçilerinin her türünün avlanması yasak olup aksi eylemler cezaî ve hukukî mesuliyete tabidir.

dersim-barosundan-dag-kecisi-icin-basvuru-(4).jpg

Belirtmek gerekir ki Dağ Keçileri yöre mitolojisinde önemli yer tutan ve kutsiyet taşıyan canlılardır. Yöre mitolojisinde Dağ Keçileri’ne dair pek çok söylence bulunmaktadır. Dağ Keçileri yörede Alevilik açısından son derece önemli inanç alanları olan Ana Fatma ve Düzgün Baba’nın kutsiyet taşıyan canlıları olarak bilinir.”denildi.

PERSONEL YETERSİZLİĞİ GEREKÇESİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Dağ keçileri’nin bir kısım türünün nesli tükenme tehlikesi altında olduğunu hatırlatan dilekçede, “Ülkemizin faunastik zenginliğinin, biyolojik çeşitliliğinin korunması mevzuatın amir hükümlerindendir. Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca koruma altında bulunan fauna türlerinin korunması için gerekli işlem ve eylemlerin icrası Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın görevi dahilindedir. Buna mukabil yasadışı avlanma faaliyetlerinin engellenmesi hususunda ciddi sorunlar mevcuttur. Şöyle ki Tunceli İli’nin genelinde yayılış gösteren Dağ Keçileri’ne yönelik avlanma faaliyeti personel azlığı gerekçesiyle denetimlerin yetersizliği sebebiyle büyük oranda engellenememektedir.” ifade edildi.

Avcılık faaliyetlerinin  engellenmesinde yeterli personelin olmasının büyük  önem taşıdığına dikkat çekilen dilekçede son olarak şunlara dikkat çekildi, “Yukarıda izah edilen sebeplerle Tunceli İli’nde Dağ Keçileri’ne yönelik olarak yasadışı avlanma faaliyetlerinin engellenmesi için gerekli işlem ve eylemlerin icrası bu kapsamda bilhassa Orman ve Su işleri Bakanlığı’na bağlı Tunceli Şube Müdürlüğü’nün personel sayısının ihtiyaca yetecek düzeyde arttırılarak denetimlerin sıklaştırılması ve yasadışı avlanma faaliyeti hakkında farkındalık üretecek çalışmalar yapılması maksadıyla Avukatlık Kanunu’nun 76. ve 95. maddeleri ile Anayasa’nın 56. maddesi ve Çevre Kanunu’nun 1. , 3., 30. maddeleri hükümleri çerçevesinde 29.12.2016 tarihinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na başvuru yapılmışır.”

(T.K)

pirha ©2019