Alevi Haber Ajansi – PİRHA

PSAKD Gençliği: İnancımız nedeniyle tehdit altında yaşıyoruz

PSAKD Gençliği: İnancımız nedeniyle tehdit altında yaşıyoruz
9 views
20 Şubat 2019 - 17:48

PİRHA – PSAKD gençliğinin “Söyleyecek sözümüz var” şiarıyla düzenlediği buluşmanın sonuç bildirgesi açıklandı. “Asimile edilmeye çalışılan Alevi kimliğini öğretmek için mücadele yürütülmelidir” denilen bildirgede gözaltı ve tutuklamalara da dikkat çekilerek “İnancımız nedeniyle tehdit altında yaşıyoruz. Bu baskı sürecine arkamızı dönerek gerçeklerden kaçamayız” denildi.

PSAKD gençliğinin, Ankara Batıkent Cemevi’nde 9-10 Şubat’ta yaptığı iki günlük toplantının sonuç bildirgesi açıklandı. Birçok ilden katılımın olduğu buluşmadaki gençler, yaşama dair sorunlarını masaya yatırarak, çözüm arayışları ve örgütlenme biçimi üzerine tartışmalar yaptı.

Sürece uygun gençlik yapılanmasını inşa etmek amacıyla bir araya geldiklerini ifade eden PSAKD gençliği, hazırlamış olduğu bildirgede, “Halkları kutuplaştıran politikaların uygulandığı bir dönem yaşanıyor” diyerek şunları aktardı:

“Dünya ülkelerinin tamamında yaşanan ekonomik ve toplumsal krizlerin her geçen gün büyüdüğü bir dönemden geçiyoruz. Savaşlara ve yoksulluğa bağlı göçlerin arttığını ve bununla birlikte birçok ülkede ırkçı, mezhepçi ve sağcı eğilimlerin büyüdüğünü görüyoruz. Halkların bir arada özgürce yaşayabileceği alanlar her geçen gün daraltılıyor. İçinde yaşadığımız Türkiye koşullarında ise baskı ve şiddet mekanizmalarının fazlaca kullanıldığı, ırkçı, dinci, mezhepçi ve halkları kutuplaştıran politikaların uygulandığı bir dönem yaşanıyor. Saldırıların ve baskıların arttığı böylesi gergin bir dönemde, kutuplaştırılan taraf ilan edilen Alevi gençliğinin her zamankinden daha fazla bir arada olmaya ihtiyacı var.”

“TEHDİT ALTINDA YAŞIYORUZ”

Gençliğin gündem maddeleri arasında süre giden gözaltı ve tutuklama operasyonları da yer aldı. “Dernek yöneticilerimiz, şube başkanlarımız ve üyelerimiz gözaltı, tutuklama ile baskılanmaya çalışılıyor” denilen bildirgede şu konulara dikkat çekildi:

“Üniversitelerde, eğitim alanlarının tamamında, mahallelerde ve iş yerlerimizde inancımız nedeniyle tehdit altında yaşıyoruz. Bu baskı sürecine arkamızı dönerek gerçeklerden kaçamayız. Gün Pir Sultan Abdal’ın dediği gibi ‘Bir olalım, iri olalım, diri olalım’ felsefesiyle birlikte duruşu sergileme günüdür. Tutuklu bulanan canlarımız özgürlüklerine kavuşana dek onların mücadelelerini bıraktıkları yerden gençlik olarak sahipleneceğiz.”

“KADIN TEMSİLİYETİNİ ÖNE ÇIKARMALIYIZ”

Gençlik örgütlenmesinin yerelden genele yapılması gerektiğine vurgu yapılan bildirgede kadın temsiliyetinin önemine de dikkat çekilerek, “Kadın arkadaşlarımızı örgütlenme mekanizmalarımızda ve temsiliyet düzeyinde öne çıkarmalı, toplumumuzun demokratik ve laik bakış açısını daha iyi bir biçimde göstermeli, kadın kimliğini ezen, yok sayan eğilimlerle hesaplaşmalıyız” denildi.

Gençlik örgütlerinin sonuç bildirgesinin devamında şu konular da yer aldı:

“Örgütlenme çalışmalarımızın sağlıklı bir biçimde ilerleyebilmesi amacıyla gençliğimizin olduğu her yerden faaliyet raporları gelmelidir. Bu raporlar üzerine gelişecek öneri ve planlama süreçleri ile gençliğin nabzı tutulmalı,  gençlik içerisinde yayılma, daha fazla gence ulaşma imkânları oluşturulmalıdır.

Gündelik sorunlar ile ilgili Pir Sultan Gençliği ortak bildiri yayınlayabilmeli, refleks geliştirilmelidir. Gençliğimiz anmalarda, miting vb. etkinliklerde örgütlü bir şekilde bir bayrak altında yürüyebilmelidir.

Gençliğin üniversite örgütlenmeleri sağlanmalı, bununla ilgili arayışa girilmelidir. Kulüp ve topluluklar üzerinden üniversitelerde çalışmalar yürütülmelidir.

Pir Sultan Gençliği; gençlerinin burs, yurt, işsizlik gibi yaşam sorunlarına çözüm üretmek amacıyla çaba sarf ederken aynı zamanda da akademik, ekonomik, teknolojik ve siyasi alanlarda Alevi toplumunun daha görünür ve diğer toplumlarca fark edilir olmasını sağlamalıdır.

“PSAKD GENÇLİĞİ ALEVİ ÖĞRETİSİNİ TEMEL ALMALI”

PSAKD Gençliği yaptığı çalışmaların felsefi ve inançsal anlamı üzerinde yoğunlaşmalı ve Alevi Öğretisini temel almalıdır. Devlet politikaları ve başkaca inanç yapıları altında asimile edilmeye çalışılan Alevi kimliğini örgütlü/örgütsüz Alevi Gençliğine öğretmek için eşzamanlı bir şekilde mücadele ve çalışma yürütmelidir.

“ALEVİLİK DERSLERİ BAŞLATILMALI”

Gençlik inancının kaynaklarından beslenmelidir. Ulu ozanlar, pirler ve inanç önderlerinin öğretilerini araştırarak veriler ortaya koymalı, bilgi aktarımı yapmalıdır. Şubelerinde araştırmacılardan, ana, dede, zakir gibi yol öğretecek kişilerle birlikte Alevilik derslerini başlatmalıdır.

PSAKD Gençliği, bünyesinde bulunmayan Alevi Gençlerini inanca, geleneğe, kültüre aynı zamanda da çağa uygun olarak yetiştirmeli bunun için konferans, seminer, panel gibi organizasyonları ve gençlik projelerini üretmelidir.

PSAKD demokratik bir kitle örgütüdür, çeşitli mecralarda demokratik muhalefet içerisinde bulunan yapılar ile dayanışma temelinde yan yana gelmelidir. Ancak PSAKD Gençliği herhangi bir siyasi parti veya yapının güdümünde değildir. Asla da olmayacaktır.

PSAKD Gençliği, kendi sözünü ve tavrını belirleyerek, siyasi parti ve STK’lar ile kendi ilkeleri doğrultusunda bir ilişki kurabilir. Demokratik muhalefetin değerlerini sahiplenebilir; ancak temelde kendi örgütlenme nedenleri ve amaçları doğrultusunda hareket etmeyi hedefler.”

PİRHA/ANKARA

 

pirha ©2019