Alevi Haber Ajansi – PİRHA

PSAKD’nin genç yöneticisi Onur Şahin’den Alevi gençlere çağrı var-VİDEO

PSAKD’nin genç yöneticisi Onur Şahin’den Alevi gençlere çağrı var-VİDEO
13 views
15 Ekim 2018 - 14:04

PİRHA- PSAKD Genel Sekreteri Onur Şahin, Ege Üniversitesi’nde felsefe doktora öğrencisi. Derneğin genç yöneticilerinden Şahin, Alevi örgütleri içinde nasıl yer aldığını ve gençlerin kurumlara gelmesi için neler yapılması gerektiğini PİRHA’ya anlattı. Şahin’e göre, gençler derneklerde çekişmeleri gördükçe hem derneklerden, hem özünden uzaklaşmaya başlıyor.   

Alevi kurumlarında gençlerin yeteri kadar yer almaması hem gençlerin hem de Alevi toplumunun eleştirilerine neden oluyor.

PSAKD Genel Sekreteri ve Yenimahalle Batıkent Cemevi Başkanı Onur Şahin, Alevi kurumlarının içinde bulunduğu durumu ve gençlerin Alevi kurumlarında yeteri kadar yer alamamasının nedenlerini PİRHA‘ya değerlendirdi

Şahin, gençlerin Alevi kurumlarına çok fazla rağbet etmemelerinin sebepleri olduğunu belirterek, “Bunun en önemlisi, örgütlerimizin örgütsel işleyişe dair yaşanan bir takım sıkıntılar” dedi.

Alevi örgütlerinin 30 yıldan bu yana ciddi bir atılım gösterdiklerini, eskiden insanların ‘Aleviyim’ demeye korktuklarını, kendi kimliklerini gizlediklerini hatırlatan Onur Şahin, “Alevi hareketi ve Alevi örgütlenmesi sayesinde bu insanlar taleplerini alanlarda, meydanlarda dillendirmeye başladılar. Tabi sürecin sonucunda onlarca, yüzlerce cemevi kuruldu. Ciddi bir hak mücadelesi verildi. Alevilerin sorunları Alevilerin talepleri bütün Türkiye’nin ve hatta dünya kamuoyunun gündemine taşındı. Bu anlamda Aleviler, Alevi örgütlenmesi nezdinde kendi seslerini buldular ve Alevi örgütlenmesi bu anlamda ciddi başarılar elde etti. 30 yıllık süre sonunda da geldiğimiz nokta biraz tıkanma noktası” diye konuştu.

“ALEVİLİK 500 YILDIR KIRSAL ÖRGÜTLENME YAPISINA SAHİP”

“Alevilik 500 yıldır neredeyse kırlarda yaşayan kırsal örgütlenme yapısına sahiptir. Biz buna ocak sistemi diyoruz. Ocak sistemi temelde pir-talip ilişkisine dayanan eşitlikçi, demokratik, ekolojik bir yapılanmadır” diyen Şahin şöyle devam etti:

“Kentlere gelince dayanışmacı, eşitlikçi, demokratik yapı kent kültürü olan bireyci yapı tarafından zedelenmeye başlandı. Böyle bir sıkıntımız ortaya çıktı. Maalesef bu Alevi toplumunu da diğer toplulukları da etkisi altına aldı. Çünkü kent kültürü liberal, bireyci bir kültürdür. Bunun ciddi bir aşınma yarattığını söylemek durumundayız.”

“DERNEKLERDE ÖRGÜTLÜLÜK KÜLTÜRÜRÜ OTURMADI” 

12 Eylül Askeri Darbenin Aleviler üzerinde ve sol kesim üzerinde de ciddi bir tahribat yarattığını vurgulayan Onur Şahin, “Bunun sonucunda da örgütlülük bilinci geriledi. Alevi hareketinin kurulduğu yıllar 80’li yıllar. Maalesef örgütlenme açısından böyle bir dezavantaj var. Bunun en önemli sonucu şu oldu: Derneklerde bir türlü örgütlülük kültürü, dernek kültürü oturmadı. Dayanışmanın, aynı dava bilinci ile biraraya gelmiş mücadele eden, birlikte davranabilme bilincine sahip örgütlerin yerine zaman zaman örgütleri ciddi bir şekilde etkisi altına alan bireysel, grupsal ve siyasal çekişmeler almaya başladı. Örgütlü, kararlı bir şekilde bilinci olmadığı zaman bu tür sonuçların ortaya çıkması son derece doğaldır” diye konuştu.

“GENÇLER ÇEKİŞMELERİ GÖRÜNCE UZAKLAŞIYOR”

PSAKD Genel Sekreteri ve Yenimahalle Batıkent Cemevi Başkanı Onur Şahin, gençlerin derneklerde bu tür çekişmeleri gördükçe derneklerden, özünden uzaklaşmaya başladıklarını belirterek, “Çünkü gençler belli amaçlar ve belli idealler için buralara geliyorlar. Bu anlamda bu tür karşılıkları bulamadıkları zaman deneklerimizden, cemevlerimizden soğumaya başladılar” ifadelerini kullandı.

Şahin, bazı kişilerin Alevilik adına hareket ederek inancı tahrip ettiğini belirterek gençleri derneklere çekmenin yollarını şöyle anlattı:

“Gençlerimizi çekmenin birinci yolu derneklerimizde, örgüt bilincini, dernek kültürünü hâkim kılmaktır. Bunu yaptığımız zaman gençlerimiz buralara geleceklerdir.

2-Bir sorun da Alevilerin kentlere gelmesiyle birlikte ocak sistemimiz işlevsiz hale gelmeye başladı. Aleviliğin geleneksel kurumları musahiplik gibi farklılaşmaya ve değişmeye ve aşınmaya başladı. Ocak sisteminin aşınması ile birlikte çok ciddi bir boşluk ortaya çıktı. Bu boşlukla birlikte Aleviler çok ciddi asimilasyon saldırılarına maruz kaldılar. Bunun 2 boyutu oldu. Birincisi milliyetçilik, ikincisi ise dincilik. Milliyetçilik boyutunda 72 millete tek nazarda bakmayı kendi felsefesi özü olarak benimsemiş Alevilerde şovenizm ciddi bir taban bulmaya başladı. İkinci boyutunda da siyasal İslam söylemlerinin Alevilerde karşılık bulmasıdır. Aleviliğin insan odaklı, insanı merkeze alan, hümanist, doğaya saygı gösteren eşitlikçi demokratik dayanışmacı değerleri aşınmaya uğradı. Aleviler, akla, bilime, rasyonalizme önem verirler. Ama karşımıza çıkan şu oldu: Bu boşluktan yararlanan bir takım kişilerin ve grupların Alevilik adına Aleviliğin tahrip edilmiş biçimini bize sunmaları oldu. Bir takım batıl itikatlar, çağdışı kalmış bir takım anlayışlar, Alevilik diye insanlara sunulmaya başlandı. Tabi gençlerimizin çoğu üniversite mezunu. Çoğu okumuş dünyaya açılmış, çoğu dil biliyor, vizyonları geniş, bu tür hurafelerle, batıl inançlarla çağdışı söylemlerle karşı karşıya kalınca Alevi örgütlenmesi de bir yana Alevilikten de soğumaya başladılar.”

Onur Şahin, Aleviliğin öz değerlerini, çağdaş söylemlerle insanların ve gençlerin anlayacağı şekilde özünü, Alevi Yolu’nun anlamını doğru bir şekilde ortaya koymak gerektiğini dile getirerek, “Çağa ayak uyduramayan bir Alevilik ebetteki ayakta kalamaz, asimilasyon sürecini engelleyemez. Onun için yapılması gereken öz değerlerimizin çağdaş söylemlerle buluşması ve gençlere de o dille hitap edilmesidir” dedi.

“BEN SİVAS ÇOCUK ŞEHİDİMİZ KORAY KAYA İLE AYNI YAŞTAYIM”

Şahin, 2 Temmuz 1993’te yapılan Sivas Katliamı’nda yaşamını yitiren Koray Kaya ile aynı yaşta olduğunu söyleyerek, kendisinin dernekte nasıl yer aldığına dair şunları ifade etti:

“Ben Koray Kaya ile yaşıtım. Koray Kaya Sivas çocuk şehidimizdir. Ben aynı yıl doğdum. Bu aslında çok önemli bir şeyin göstergesidir. Bu kuşak değişikliğinin göstergesi oluyor. 25 yılın sonunda bir genç kadro yetişmiş oldu. Ve bu gençler yer buldular. Kendimize nasıl yer bulduğumuz konusuna gelince her şey gibi burada da emek meselesi var. Emek vermek, çaba göstermek. Tabanla iyi bir diyalog kurmak…Bu tür şeyler çok önemlidir. Bütün örgütlerde böyledir. Davaya kararlı bir şekilde sahip çıkmak. Örgütün işleyişine dair, örgütün eksikliklerden ziyade bunlardan dolayı yılmamak, geri düşmemek, bunları düzeltecek bir şekilde katkıda bulunmak kararlı bir şekilde önemli şeylerdir.

“FELSEFE MEZUNUYUM, DOKTORAMI YAPIYORUM”

Bunun dışında kendimizce tabii okumaya, araştırmaya çalıştım. Okumanın en önemlisi de eleştirel okumadır. Eleştirel okuma belli bir bakış açısına dayanır. Belli bir bakış açısı hissettirmek için de yöntemli araştırma yapmak gerekir. Ben felsefe mezunuyum, aynı şekilde Ege üniversitesinde doktoram devam ediyor. Bunun bize kattığı avantajı oldu.

“YAŞAYAN ALEVİLİĞİN İÇİNDE OLMAK CEMLERE GİRMEKTİR” 

Bunun dışında gençler Alevilik konusunda çalışma yürütürken 2 konuda dikkat etmesi gerekir. Birincisi okumaktır. İkincisi de yaşayan Alevilikle temas kurmak. Yaşayan Aleviliğin içinde olan. Bu ne demektir? En basitinden cemlere girmektir. Zakirlerimizi, âşıklarımızı, ozanlarımızı dinlemektir. Onların söylediği nefesleri deyişlerin anlamlarını iyice düşünerek tahlil etmektir. Hatta onları hissedebilmektir.”

“ALEVİLİKLE İÇ İÇE OLMAK VE BİLGİLENMEK ÇOK ÖNEMLİ”

Şahin, “Yaşayan Alevilikle iç içe olmak yaşlılarımızla konuşmak, yaşlılardan alabildiğince bilgi alabilmektir. Bu konuda elimizden gelen çabayı gösterdik. Tabii eksikler çok olmuştur ama bu açıdan da çabanın kendisi değerlidir. Ben böyle düşünüyorum” dedi.

“ALEVİ KURUMLARI İÇİNDE 2010 YILINDA ÇALIŞMAYA BAŞLADIM”

Alevi kurumları içinde çalışmaya 2010 yılında başladığını belirten Şahin, o süreci şöyle aktardı:

“Ondan önce üniversite öğrenciliğimde sosyalist devrimci yapıların içinde yer aldım. Ankara Üniversitesi’nde öğrenci derneği başkanlığı yaptım. Öğrenci gençliğinin akademik, demokratik mücadelesi içinde yer aldım. Daha sonra okulu bitirip askerliğimi yaptım. 2010 yılında da PSAKD Yenimahalle Şubesi’ne üye oldum. Orada gençlik komisyonunda yer aldım. Genel Merkez gençlik örgütlenmesinde görev aldım. Daha sonra 2012-2014 yıllarında 2 kez çeşitli listelerden genel merkez yöneticiliğine aday oldum. Listeler kazanamadığı için seçilemedim. 2015 yılında PSAKD Yenimahalle Şubesi başkanlığına seçildim. 2018 Nisan ayında yapılan PSAKD Genel Kurulu’nda da genel sekreterlik görevine getirildim. Bugün hem PSAKD Genel Sekreteri hem de Yeni Mahalle Şubesi Cemevi Başkanı olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

“ALEVİ GENÇLERİ OLARAK CEMEVLERİMİZE SAHİP ÇIKMALIYIZ”

Onur Şahin, Alevi kurumlarını ve cemevlerini sahiplenmeleri için gençlere çağrıda bulundu:

“Alevi gençlerine Alevi kurumlarını ve cemevlerini sahiplenme çağrısı yapıyorum. Evet, bir takım eksiklikler olabilir, yanlışlar olabilir, ama gençler bunlardan yılmaz. Bütün eksikliklerine rağmen asimilasyonun önündeki en büyük engel bugün Alevi örgütleridir. Alevi örtülerini sahiplenmek zorundalar. Gençlerimizin örgütlerine gelmesi ve örgütlerine sahiplenmesi lazım. Şimdi gençlerimizin gelmemesi, durumu daha iyiye götürmez daha kötüye götürür. Yani olduğundan daha kötü bir hale getirirse gençlerimize düşen, eksikliklerden, yanlışlıktan yılmayarak bunun doğrusunu yapmak için çaba göstererek, kararlı bir şekilde derneklerimize sahip çıkmak. Derneklerimiz ancak böyle iyi bir noktaya varabilir. Eğer gençler gelmezse bir noktadan sonra derneklerimiz yıpranmaya, işlevsiz hale gelmeye başlar. Bu noktadan sonra asimilasyon daha hızlı bir şekilde devreye girer.”

“GENÇLERE TARİHİ GÖREV DÜŞÜYOR” 

Gençlere tarihi görevler düştüğünü söyleyen Şahin, “Gençlerimiz Alevi kurumlarını sahiplensinler, buralara gelsinler, buralarda çaba göstersinler. Ancak bu şekilde Alevi halkı olarak geleceğe dönük Aleviliği ayakta tutabiliriz, gelecek kuşaklara taşıyabiliriz. Buradan da en büyük sorumluluk Alevi gençlerimize düşmektedir” diye konuştu.

Cebrail ARSLAN/ANKARA

pirha ©2019