Sağlıkçılar İstanbul’da grevde: Emeğimize, sağlık hakkına sahip çıktığımızı gösteren bir uyarıdır-VİDEO

PİRHA-Sağlık emekçileri bugün ülke genelinde olduğu gibi İstanbul’da da greve çıktı. Sağlıkçılar, “Bu g(ö)rev emeğimize, geleceğimize, halkın sağlık hakkına sahip çıktığımızı gösteren bir uyarıdır. İktidar bilmelidir ki hekimlerin, sağlık çalışanlarının, emekçilerin söyleyecek sözü, sağlık sistemini değiştirecek gücü vardır” dedi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Genel Sağlık-İş) ile Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası; hekimlerin ve diş hekimlerinin gelirleri ve özlük hakları ile ilgili düzenleme içeren ve TBMM’deki tüm partilerin oybirliğiyle getirilen yasa tasarısının Meclis içtüzüğüne aykırı biçimde geri çekilmesi üzerine bugün greve çıktı.

İstanbul’da çeşitli hastanelerde bir araya gelen sağlıkçılar açıklamalar yaptılar.

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’nde bir araya gelen sağlık emekçileri “Bu g(ö)rev emeğimize, geleceğimize, halkın sağlık hakkına sahip çıktığımızı gösteren bir uyarıdır. Artık toplumun, sağlık çalışanların çığlığına kulak verilmelidir. İktidar bilmelidir ki hekimlerin, sağlık çalışanlarının, emekçilerin söyleyecek sözü, sağlık sistemini değiştirecek gücü vardır” dedi.

“KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİNİ SAVUNMAK İÇİN GREVDEYİZ”

Sağlık emekçileri, greve çıkış nedenlerini ise şöyle sıraladı:

“Koruyucu sağlık hizmetlerini savunmak içindir. Emekliliğe de yansıyacak yaşanabilir temel ücret talebimiz içindir. Güvencesiz, gerçekdışı bahanelerle işimizden edildiğimiz ve köleliği dayatan çalışma koşullarına son verilmesi, güvenceli çalışabilme talebimiz içindir. Şiddete karşı etkili yasa, güvenli işyerleri, sağlıklı çalışma ortamları talebimiz içindir. Covid-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası çıkarılması içindir. Ağır ve tehlikeli işler kapsamında faaliyet yürüten tüm işkolu emekçileri için 3 yıla 1 yıl yıpranma payı verilmesi; ek göstergelerin 3600’den 7200’e kadar kademeli olarak yükseltilmesi içindir.”

“SÖYLEYECEK SÖZÜMÜZ, SİSTEMİ DEĞİŞTİRECEK GÜCÜMÜZ VARDIR”

Emekçiler, eğitim ve ekonomi gibi birçok alanda yürütülen yanlış politikaların sağlık alanına da yansıdığını belirtti.

Açıklamada, “Mevcut iktidar işçiye, emekçiye hiçbir yaşam hakkı tanımazken emekçilerin emeğine, yaşamına göz dikmiştir. Mücadelemiz yalnız kendimiz için değil, sağlığa erişim hakkı ve nitelikli sağlık hizmeti alabilmemiz içindir. Bu g(ö)rev emeğimize, geleceğimize, halkın sağlık hakkına sahip çıktığımızı gösteren bir uyarıdır. Artık toplumun, sağlık çalışanların çığlığına kulak verilmelidir. İktidar bilmelidir ki hekimlerin, sağlık çalışanlarının, emekçilerin söyleyecek sözü, sağlık sistemini değiştirecek gücü vardır” ifadeleri kullanıldı.

SAĞLIK EMEKÇİLERİ, İSTANBUL’UN BİRÇOK HASTANESİNDE GREVE ÇIKTI

İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi ile Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde de sağlık emekçileri grevdeydi.

Sağlık sistemindeki sorunların uzun süredir devam ettiğini belirten emekçiler, “Sağlık sistemini yönetenler bizlere kulaklarını tıkıyorlar. Halkın sağlığını tehlikeye atan bu sağlık sistemi değişmelidir” diye konuştu.

PİRHA / İSTANBUL

buy azithromycin online