Sağlıkçıların güvenceli iş talebine biber gazlı müdahale – VİDEO

PİRHA- Sağlık emekçilerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle Ankara’da yapmak istediği basın açıklamasına polis müdahale etti. SES Eş Başkanı İbrahim Kara ile Dev Sağlık-İş üyesi Furkan Bircan darp edilerek gözaltına alındı.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ‘Sağlıkta Dönüşüm Programı’ başta olmak üzere, çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle Ankara’da basın açıklaması yapmak istedi.

Sağlıkçıların programına birçok siyasi parti temsilcisi ile İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan da destek verdi.

Farklı illerden gelerek Abdi İpekçi Parkı’nda toplanan sağlıkçıların talebine, valilik yasağı gerekçe gösterilerek izin verilmedi.

Kolluk güçleri, biber gazı, kalkan ve sert kullanarak sağlıkçıların açıklamasını engelledi. Müdahalede gaz nedeniyle çok sayıda sağlıkçı fenalık geçirirken, SES Eş Başkanı İbrahim Kara ve Dev Sağlık-İş üyesi Furkan Bircan gözaltına alındı.

“TALEPLERİMİZDE ISRARLI MÜCADELEDE KARARLIYIZ” 

Sağlık emekçileri, müdahale sonrası Vedat Dalokay Parkı içerisindeki toplantı salonunda bir araya gelerek açıklama yaptı. AKP’nin yürürlüğe koyduğu ‘Sağlıkta Dönüşüm Programı’ nın halkın sağlığını paranın egemenliğine aldığını söyleyen SES Eş Genel Başkanı Gönül Erdem, iktidarın sağlık politikalarını eleştirdi.

“İKTİDARA BAĞIMLI TOPLUM YARATILMAK İSTENMEKTE”

Erdem, sağlık emekçilerinin iş güvencesinden yoksun olduklarına vurgu yaparak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Esnek ve kuralsız çalıştırma biçimi, 20 Temmuz 2016 tarihinde yürürlüğe sokulan OHAL ve KHK’lerle birlikte artarak devam etmiştir. Kamu emekçileri hukuksuz bir biçimde ihraç edilirken, güvenlik soruşturmaları ile de çalışma ve eğitim hakkına yönelen saldırının boyutu geleceğimizi güvencesizleştirme üzerine yönelmiştir. Sağlıkta dönüşüm programı ile sağlık hak olmaktan çıkarılmış, koruyucu sağlık hizmetleri tasfiye edilmiş, paran kadar sağlık anlayışı ile sağlık hizmetine ulaşımın önüne engeller konulmuştur. Kamu tarafından verilmesi gereken sosyal hizmetler özelleştirilip, özel kurumlara devredilirken, sosyal hizmetler hak olarak değil ‘yardım’, ‘lütuf’ olarak sunularak, iktidara bağımlı toplum yaratılmak istenmektedir.”

“ÇALIŞIRKEN ÖLMEK İSTEMİYORUZ”

Erdem, konuşmasında çalışma koşullarına da dikkat çekti. “İş kolumuzda mesleki itibarsızlaştırmayla beraber şiddet gün geçtikçe artıyor” diyen SES Eş Başkanı şöyle devam etti:

“Bizler vaat dinlemeyi, oyalanmayı kabul etmiyor, çözüm istiyoruz. Bu güne kadar sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin yaşadığı sorunları tespit edip, onlarla birlikte oluşturduğumuz talepleri elde etmek için yoğun bir mücadele programını hayata geçirdik ve taleplerimizi elde edene kadar da mücadelemizi yükselterek sürdüreceğiz. Haksız ve hukuksuz bir şekilde ihraç edilen sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin işine iade edilmesi ve güvenlik soruşturmalarının iptal edilmesi, OHAL KHK ile herhangi bir hukuki delil ve mahkeme kararı olmadan işinden ekmeğinden edilen tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin işine iade edilmesini talep ediyoruz.”

“GÜVENCELİ İŞ, GÜVENLİ GELECEK İSTİYORUZ”

Kamuda sözleşmeye son verilip, tüm sağlık emekçilerinin kadroya alınması da taleplerden bir diğeri oldu. Gönül Erdem, performansa dayalı ücretlendirmeden vazgeçilmesi gerektiğini söyleyerek şunları da sözlerine ekledi:

“Temel ücretin yükseltilmesi ve yapılan/yapılacak olan tüm ek ödemelerin emekliliğe yansıtılarak çalışırken ve emeklilikte insanca yaşamaya yetecek ücret istiyoruz. Sağlık ve sosyal hizmetler alanında çalışanların temel ücretleri 2015 Temmuz undan bugüne ortalama 270 dolar ile 373 dolar arasında bir kayıp yaşamıştır. Bir tarafta temel ücretlerimizde erime artarak devam ederken diğer tarafta da iş barışını bozan, ücretlerimizi belirsizleştiren ve tehdit olarak önümüze konan döner sermaye ödemelerinin son bulmasını istiyoruz.”

PİRHA/ANKARA

pirha.net © 2018