SES Ankara Şubesi: Sağlık alt yapısında kaos yaşanıyor!

PİRHA-SES Ankara Şubesi, vaka ve hayatını kaybedenlerin sayılarındaki artışla birlikte özellikle büyük şehirlerdeki sağlık altyapısında yaşanan sorunlara ilişkin açıklama yaparak, “Sağlık emekçileri sağlık ve güvenli gelecek taleplerinden taviz vermek ve bedel ödemek istememektedir” dedi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi yaptığı basın açıklamasında, koronavirüste gelinen aşama için ‘kaos yaşanıyor’ ifadesini kullanarak Ankara’da sağlık sisteminin alt yapısında ciddi sorunlar yaşandığını gündeme taşıdı.

“BU SAYILARLA NİTELİKLİ VE ETKİLİ FİLYASYON YAPILAMIYOR”

Ankara’da günlük vaka sayısının 5100-5200 olup, Türkiye genelinde ise aktif vaka sayısının 50 bin sayısının üstüne çıktığı söylenen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Ankara ilinde haftalık vaka artış oranı yüzde 27 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye geneli vaka artış oranı yüzde 18’dir. Ankara ilinin Türkiye içindeki payı artarak devam etmektedir. Günlük temaslılarla birlikte filyasyon kapsamındaki kişi sayısı 17 bin dolaylarındadır. Günlük filyasyon ekibi başına 65-75 vaka düşmektedir. Nitelikli ve etkili bir filyasyon için en fazla 15-20 aralığında vakaya hizmet edilmesi gerekirken bu sayılar ile filyasyon yapılması mümkün olmamaktadır.”

“HASTALAR HASTANEYE YATAMADAN VEFAT EDİYOR”

Filyasyon hizmetlerinin doğru yapılamamasının faturasının halka çıkarıldığının belirtildiği açıklamada:

“Hasta ölüm oranı yüzde 10’nun üstünde gerçekleşmektedir. Hastalar daha ağır tablolarla hastanelere başvurmakta daha uzun kalmakta ve hastaneye başvuranların da ölüm oranı daha da artmaktadır. Ankara ilinin pandemi mücadelesinde tedavi yükünü karşılayan hastanelerde covid hastalarına ayrılan klinikler dolmuş durumdadır. Kapatılan Numune, Dışkapı Çocuk, Zekai Tahir yerleşkesinde servisler açılması, Gülhane EAH yeni binaya geçmesi nedeniyle kapatılan eski kliniklerinde yeni servisler açılması ve Şehir Hastaneleri ve diğer hastanelerde ek yataklar açılması ile sorun giderilmeye çalışılmaktadır. Bazı hastaların bu süreçte daha hastaneye yatışı gerçekleşmeden vefat haberleri ise yataklı tedavi kurumlarındaki kaosu ortaya koymaktadır.” denildi.

“BİR AN ÖNCE SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN TALEPLERİ KARŞILANMALI”

Sağlık emekçilerinin açıklamasında, pandemiyle mücadelede yaşanan sorunlara ilişkin şu tespitler ve taleplere de yer verildi:

“Sağlık emekçileri, çokça tekrarladığımız tükenmişlik duygusunun yanı sıra değersizleştirilme ile karşı karşıya kalmıştır. Bir an önce sağlık emekçilerinin dinlenme, beslenme, ulaşım, ücret gibi mali, özlük ve demokratik talepleri karşılanmalıdır. Dönüşümlü çalışmadan yararlanmayan sağlık emekçileri sağlık ve güvenli gelecek taleplerinden taviz vermek ve bedel ödemek istememektedir. Bir yıldan uzun süredir sağlık emekçileri plansızlık ve atılmayan adımlar nedeniyle aile yaşantılarında sorun yaşamakta, özellikle kadın sağlık emekçileri çalışma alanları ve ev içinde artan bakım emeği ve eğitim emeği yükü altında ezilme noktasına gelmiştir. Yoğun ve uzun çalışma saatleri ve stres sağlık emekçilerinin ruh sağlığına, sosyal ilişkilerine ve aile birliğine zarar vermektedir. Filyasyon kapsamında artan vaka ve temaslılar için Aile Sağlığı Merkezleri iletişim merkezi olarak görülmesi uygulamasından vaz geçilmelidir. Son dönemde sağlık emekçilerinin aşı olmalarına rağmen hastalığı ağır geçirmeleri, ek tedbirlerin alınması gerekliliğini ortaya koymaktadır.”

PİRHA/ANKARA