SES: Mülakat sistemi ile siyasal kadrolaşma yapılıyor – VİDEO

PİRHA – Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) sağlık alanında uygulanmak istenen mülakat sistemini kabul etmediklerini açıklayarak “İşe alımlarda yandaşlık kriteri yok edilmelidir” dedi.

SES, 10 Mayıs’ta Sağlık Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Sağlık Personeli Yerleştirme İle Sözlü Sınav Usul ve Esasları” yönetmeliğe dair basın toplantısı düzenledi.

Ses Eş Genel Başkanı Gönül Erden, “Mülakata dayalı ve sözleşmeli istihdamından vazgeçilmeli, atamalar güvenceli, kadrolu olarak yapılmalıdır” diyerek, mülakat sınavı uygulamasının çalışanların atamalarında belirleyici olamayacağını söyledi.

Erden, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 01.06.2017 tarihli kararına da işaret ederek, “Sözlü sınavın belirleyici olması kabul edilmemiş, hukuka aykırı bulunmuştur” hatırlatmasını yaptı.

“KPSS ZATEN BAŞLI BAŞINA PROBLEMLİDİR”

“Mülakat sistemi ile sadece iktidara yakın olanların kadroya alınması hedeflenmektedir” diyen SES Eş Genel Başkanı Erden’in açıklaması şöyle:

“Bu mülakat uygulaması, sağlık alanında yaşanan sorunları çözmek bir yana, yeni sorunlar eklemektedir. Binlerce sağlık emekçisi mezun olmuş, atama ve kadro beklemektedir. Sağlık alanı ise personel eksikliği nedeni ile yığınla sorunla yüz yüzedir.

Sağlık alanının devasa sorunları vardır ve bu sorunlar hiç zaman kaybetmeden çözülmelidir.

Mesleki yeterlilik diploma ile belirlenmişken, işe alımlarda KPSS gibi bir sınav şartı koymak zaten başlı başına problemlidir. KPSS gibi merkezi bir sınavın içeriği, niteliği, neyi ölçtüğü tartışmalıdır; sınavın adaleti tartışmalıdır, KPSS’yi düzenleyen merkez, komisyon ve kişilere toplumun güveni yoktur.

“SINAV KOMİSYONLARINA DA GÜVENİMİZ YOKTUR”

Bu durum ortada iken, yapılması gereken KPSS sorununun ortadan kaldırılması, bu sınavla ilgili tüm problemlerin çözülmesidir. Oysa böyle bir sorun yokmuş gibi yeni bir problem alanı oluşturulmaktadır. Sağlık alanı için belirlenecek merkezde 5, illerde 3 kişiden oluşturulacak sınav komisyonlarına da güvenimiz yoktur.

Personel alımlarında yaşanan tüm sorunlar ortadan kaldırılmalıdır. Whatsapp üzerinden torpil listesi hazırlanması engellenmelidir; sınavlara ilişkin tüm şüphe ve şaibelerin ortadan kaldırılacağı önlemler alınmalıdır, birileri için bir gecede yönetmeliklerin değiştirilmesi engellenmelidir, işe alınacak kişilerin farklı torpil mekanizmalar üzerinden, siyasi partiler üzerinden belirlenmesi- çeşitli güç merkezlerinin işe alımlara etki etmesi engellenmelidir. Fişleme engellenmelidir, işe alımda yandaşlık kriteri kaldırılmalıdır. Güvenceye alınması gerekenler bunlardır.

Bunu nereden mi biliyoruz?

Türkiye’de mülakat sınavına dayalı tüm uygulamaların siyasal kadrolaşmanın önünü açarak sayısız haksızlığa neden olduğu, aldıkları puanlara bakılmaksızın iktidarın dünya görüşüne uygun olanlar sürekli başarılı olurken, iktidarın dünya görüşüne yakın olmayanların, farklı kimlik, inanç ve siyasi düşünceye sahip olanların, iktidara eleştirel ve muhalif yaklaşan herkesin taraflı ve kasıtlı değerlendirmeler üzerinden elendiği ya da saf dışı bırakıldığı şimdiye kadar yaşananlarla çok iyi bilinmektedir.

“KADROLAŞMAYA HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEKLER”

Bugüne kadar yapılan mülakat uygulamalarının siyasi kadrolaşmaya nasıl hizmet ettiği defalarca açığa çıkmıştır. Yıllardır başkalarının hakkını göz göre göre yiyerek kadrolaşanlar, mülakat sistemi adı altında kadrolaşmaya hız kesmeden devam edeceklerini bugün çıkardıkları bu yönetmelikle kamuoyuna bir kez daha ilan etmişlerdir. Daha önce özellikle eğitim alanında yapılan mülakatlarda sorulan sorulara baktığımızda komisyon üyeleri, adaylara diledikleri soruları yöneltmektedir. Bu sorular, bilgiden ve beceriden daha çok yandaşlık ve fişleme amaçlı skandal sorulardır.

– Reis deyince aklınıza kim geliyor? (Adana)

– Çocuklarınıza peygamberimizi anlatır mısınız? (Trabzon)

– Amin alayları nedir? (Adana)

– Avrupa’da sınıflarda Hz. İsa resmi ve haç işareti var. Bu konuda ne düşünüyorsun? (İzmir)
– İngiltere’de onlarca otelde kaldım. Hepsinde çekmecelerde İncil vardı. Bunu yorumlar mısın?

Kamu hizmetinde bilgi, uzmanlık ve liyakat geçerli kılınmadıkça, hukuk devletinin asgari gerekleri yerine getirilmedikçe, tüm bu çarpık tablonun düzeleceğini beklemek boş bir hayaldir.

Sağlık ve sosyal hizmetler alanında tek sorun, toplumun her kesimi tarafından siyasi torpil, yandaşlık ve kayırmacılık olarak algılanan mülakat sınavı ile sınırlı değildir. Siyasi iktidarın kamu istihdamında benimsemiş olduğu güvencesiz/sözleşmeli istihdam uygulamalarının yaygınlaşması, ‘Güvenlik soruşturması’ adı altında yapılan siyasi fişlemeler, çalışma ve eğitim hakkımızın elimizden alınması da bu mülakat siyasetinden ayrı düşünülemez.

İlk uygulandığı andan itibaren tartışılan ve çok sayıda mağduriyet yaşanmasına neden olan mülakat sınavı ile güvencesiz istihdam uygulamalarından derhal vazgeçilmeli, Kamuda sözleşmeli, 4-B, 4-C, 4-D, geçici, ücretli, vekil, sözleşmeli, 4+2 taşeron vb. bütün güvencesiz çalışma biçimlerine son verilmeli, tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine kadrolu ve güvenceli istihdam sağlanmalıdır.

Özellikle AKP hükümetleri döneminde yaygınlaşan ve adeta bir kurala dönüşen kadrolaşma nedeniyle, sağlık emekçileri arasındaki iş barışı bozulmakta ve liyakate dayanmayan atamalar halk sağlığı açısından ciddi sonuçlar doğurmaktadır. Her zaman sağlık emekçilerinin hakları için engel tanımaksızın mücadele eden; eşit, ücretsiz, nitelikli ve anadilinde sağlık hakkının ayrımsız bir biçimde herkesin hakkı olduğunu savunan sendikamız, kadrolaşma ve talana karşı hukuksal süreç dahil olmak üzere her türlü fiili ve meşru mücadeleden asla vazgeçmeyecektir.”

PİRHA/ANKARA

 

 

pirha.net © 2018