SES, ocak ayı boyunca ‘Maskeler konuşuyor’ eylemi yapacak-VİDEO

PİRHA- SES Merkez Yönetim Kurulu, Ocak ayı boyunca yapılması planlanan “Maskeler Konuşuyor” eylem ve etkinlik takviminin detaylarını paylaştı. SES Eş Genel Başkanı Selma Atabey, “Her gün üçer beşer ölmeye başladık, bizleri görmezden geldiler. Sağlık Bakanlığı önünde haykırdık, bizleri duymadılar. Bu yaklaşıma karşı belki maskelerimizi görürler, duyarlar diye ‘maskeler konuşuyor’ eylem ve etkinlikleri düzenleyeceğiz” dedi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Genel Merkez binasında yaptığı açıklama ile Ocak ayı boyunca sürdürülecek “Maskeler Konuşuyor” eylem ve etkinlikleri hakkında bilgi verdi.

Basın açıklamasını okuyan SES Eş Genel Başkanı Selma Atabey, “SES’imiz, çığlığımız duyulmadı, taleplerimiz görülmedi, şimdi sıra maskelerimizde” diyerek eylem planlarının detayını paylaştı.

Atabey, sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak, bir yandan toplumun salgından zarar görmemesi için gerekli tedbirlerin uygulanması mücadelesini verirken, bir yandan da kendi sağlıkları için mücadele yürüttüklerini ifade etti.

“BUGÜNE KADAR 339 SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİSİ YAŞAMINI YİTİRDİ”

Atabey, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin uzun yıllardır yaşadığı sorunların Covid-19 pandemisi ile daha da katlandığını söyleyerek şunları aktardı:

“Pandemi yönetimi nedeniyle bugüne kadar 339 sağlık ve sosyal hizmet emekçisi yaşamını kaybetmiş ve yüz binlercesi de hastalanmıştır.

Bizler ‘Yaşatmak için yaşamak istiyoruz’ diye haykırdık, çığlıklar attık, sesimizi duymak istemediler. Her gün üçer beşer ölmeye başladık, bizleri görmezden geldiler. İş yerleri önünde, servislerde, Sağlık Bakanlığı önünde haykırdık, bizleri duymadılar. Sözümüzü, eylemimizi görmezden gelen bu yaklaşıma karşı Ocak ayı boyunca, belki maskelerimizi görürler, duyarlar diye ‘maskeler konuşuyor’ eylem ve etkinlikleri düzenleyeceğiz.

“TÜKENİYOR VE HER GÜN ÖLÜYORUZ”

Pandeminin başlarında alkışlanan biz sağlık ve sosyal hizmet emekçileri vergi yükünün, enflasyon oranlarının altında ezildik ve ezildikçe yoksullaştık. Pandemi koşullarında izinsiz, dinlenmeksizin virüs yüküyle mücadele ederken tükeniyor ve her gün ölüyoruz. İnsanca yaşayacak, meslek riskimizi karşılayacak, tek kalemde, yoksulluk sınırının üstünde temel ücret diye isyan edip çığlık attıkça performans ve ek ödemeler bizlere lütuf olarak sunuldu.

İş yükümüzün ağırlığının herkes tarafından kabul gördüğü bu süreçte hakkımız olan yıpranma payının tüm sağlık ekibine bütünlüklü verilmemesi, farklı istihdam biçimleriyle çalıştırılıp farklı ücretlendirilmenin iş barışını bozduğu da aşikardır. Uzun yıllardır sağlık ve sosyal hizmet alanında eksik personel ile çalışılmakta, bu yüzden de ağır iş yükü ve angarya yaşanmakta, pandeminin de koşulları ağırlaştırması sonucunda sağlık emekçileri tükenmektedir. Yıllık izinlere ve emekli olma hakkına yasak getirmenin mantığı da yine bu personel eksikliğine dayandırılmaktadır. Buna rağmen atama bekleyen binlerce sağlık emekçisinin ataması yapılmamakta, haksız hukuksuz şekilde işlerinden edilmiş olan KHK’lı emekçiler işlerine iade edilmemektedir. Bu yanlış politikaların sonucunda sağlık emekçileri artık tükenmenin de ötesinde, ayakta zor durmaktadır.

Sağlık emekçileri artık kendilerine verilen sözlerin tutulmamasından, ücretlerinin ve özlük haklarının iş yükü ve meslek risklerine göre OECD ülkeleri ile eşit seviyeye getirileceğine dair umutlanmaktan ve umutlarının boşa çıkarılmasından bıktılar.

Klinikler, yoğun bakımlar, ameliyathaneler, laboratuvarlar, ambulanslar, eczaneler iş yerlerimiz değil mezarlarımız oldu. Bu duruma bu ülkenin gerçek sendikaları, sağlık meslek örgütleri ve onların örgütlü gücü son verebilir.

Biz de tüm bu nedenlerle ekonomik, özlük, pandemide toplumun sağlık ve sosyal hizmet hakkı ve işçi sağlığı ve güvenliği başlıklarından oluşan taleplerimizi, 4 hafta boyunca maskelerimizle dile getireceğiz.

4 Hafta boyunca işyerleri önünde, yemekhanelerde, toplantı salonlarında sesiz oturma eylemleri, açıklamalar gerçekleştireceğiz. Taleplerimizin yazılı olduğu maskelerimizle sesimiz duyulsun diye çalışacağız.”

PİRHA/ANKARA