‘Tohumun Serüveni’ projesiyle çocuklar doğayla bağ kuruyor’

PİRHA- Koordinatörlüğünü Mersin’den Cumhuriyet Anaokulu’nun yaptığı ‘Tohumun Serüveni’ projesine ilişkin konuşan öğretmen Gülperi Fatih, proje ile çocukları ev ve sınıflardan çıkararak teknoloji bağımlılığından kurtarıp onların doğayla bağını kurmayı amaçladıklarını belirtti.

Kentleşen ve dijitalleşen dünyada yediklerimizin nereden geldiği ve nasıl yetiştiği yeni kuşaklar tarafından pek bilinir bir durum değil.

Sanal dünyanın içinde büyüyen çocuklar için gıdaların nasıl yetiştiğine ilişkin bir proje Mersin’de hayat buldu.

Koordinatörlüğünü Mersin’den Cumhuriyet Anaokulu ve Ankara Elamdağ’dan Dr. Ahmet Kazım Mıhçıoğlu İlkokulu’nun yürüttüğü, Türkiye’den Amasra, Bodrum, Niğde ve Ordu olmak üzere Avrupa’dan Romanya ve Estonya gibi ülkelerin katılımcı olarak yer aldığı ‘Tohumun Serüveni’ projesine dair Cumhuriyet Anaokulu’ndan Gülperi Fatih’le konuştuk.

PİRHA: “Tohumun Serüveni” projesinde hedef kitle kimdir ve bu projeyle neyi amaçladınız?

GÜLPERİ FATİH: “Tohumun Serüveni” projesinin hedef kitlesi 3-6 yaşlarını kapsayan okul öncesi kurumlarına devam eden çocuklardır. Proje doğa eğitimi ve ekolojik okur yazarlık çalışmalarını kapsamaktadır. 3 Aylık bir projedir. Şubat 22 de başlayıp, Nisan ayının son haftası son bulacaktır. Covid-19 pandemisi ve buna bağlı olarak çocukların, bilgisayara, tablete ve televizyona bağımlılıklarının artması nedeniyle, çocuklarımızı dört tarafı duvarlarla çevrili ev ve sınıflardan çıkararak teknoloji bağımlılığından kurtarıp onların doğada geçirecekleri zamanı arttırarak, duyularını kullanarak doğayı keşfetmelerini, doğayla anlamlı bir bağ kurmalarını, doğal alanları keşfetmelerini, doğayı korumak için yapılması gerekenleri ve doğada öğrenmeyi, evde, sınıfta, okul bahçesinde, çevrede tohumlarla ve bitkilerle öğrenme ortamları yaratmayı, bu öğrenme ortamlarında uygun materyal ve oyunlar kullanmayı, çocukların doğa varlıklarına saygı göstermelerini amaçlamaktayız.

Tohumun Serüveni Projesinin sonunda ne bekliyorsunuz?

Çocuklarda doğaya karşı olumlu tutum ve davranış geliştirmeleri, ekolojik okur yazar olma becerilerinin erken çocukluk döneminden itibaren kazandırılması beklenmektedir. Çevre ve doğa eğitimi ile ilgili olan etik davranma, çevre bilinci, çevredeki kaynakları etkili kullanma ve sorumluluk konularında bilgi, beceri ve tutumlara sahip olmaları beklenmektedir. Daha yeşil ve daha sağlıklı öğrenim ortamları yolunda diğer okullara öncülük etmesi; çocukların ve ailelerin çevre bilimi hakkında bilgi sahibi olmaları, çevrenin korunması için gerekli bilgi ve becerinin yanı sıra doğal dünyamızı sağlıklı, üretken ve canlı tutması, e-Kitap ve müze çalışması, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile paylaşılarak yaygınlaştırılmasının yapılması ve çalışmaların daha çok eğitimciye ulaşması beklenmekteyiz.

Tohumun Serüveni Projesi kapsamında neler yaptınız ve yapacaksınız?

Proje kapsamında, okulumuzda proje uygulayıcısı sınıflar arasında bir tohum takas şenliği gerçekleştirdik. Bu etkinlik ile sadece çocukların değil velilerin de dikkatini doğaya çekmek ve çocukların farklılıkların bir arada yaşadığını topraktan öğrenmelerine rehberlik etmesini de amaçladık. Çeşitli etkinliklerle, sınıflarda sera oluşturulması, tohumların çimlendirilerek toprakla buluşturulması ve büyümelerinin takibinin yapılarak çocukların tohumun ürün olma yolundaki serüvenine eşlik etmelerini amaçlıyoruz. Ayrıca bu gözlemler sonucunda çocukların analitik düşünme becerilerinin de geliştirilmesi temel hedefimiz. Sorgulayan, neden-sonuç ilişkisi kurarak yaşam bilgisini çözümlemelerle anlamlandıran bireylerin yetişmesinde erken çocukluk döneminin önemini gören bir yerden projemizi büyütmeye ve yaygınlaştırmaya devam edeceğiz.

Diren KESER/MERSİN