Video bulunamadı...

TTB, 14 Mart Tıp Bayramı Etkinlikleri Programı’nı açıkladı-VİDEO

PİRHA – Türk Tabipler Birliği, 14 Mart Etkinlikleri Programı çerçevesinde Genel Merkez binasında bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Açıklamayı okuyan Prof. Dr. Raşit Tükel TTB’nin uygulayacağı programları açıkladı.

Haberin videosu

Türk Tabipler Birliği, 14 Mart Etkinlikleri Programı kapsamında basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamayı Prof. Dr. Raşit Türker okudu. Türker, Tıp Bayramı programı kapsamında ortaya çıkan sorunlar ve sorunlar dahilinde talepleri sıraladı. Bu talepler doğrultusunda yapacakları ve uygulayacakları programları anlatan Türker şunları kaydetti:

“Dünyada neo-liberal rüzgârların sağlık ve eğitim gibi kamusal hizmet alanlarına el atmaya başladığı 1980’lerin başından itibaren sağlık politikalarının ana gündemi olan sağlık reformu ülkemizde de eşzamanlı olarak Dünya Bankası girişimleriyle başlamış ve 2002 yılında AKP Hükümeti’nin iktidara gelmesiyle birlikte Sağlıkta Dönüşüm Programı adıyla yürürlüğe konulan bir programla sürdürülmüştür.”

“SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMININ TAHRİBATI VE PİYASACI ANLAYIŞ”

Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın üzerinden geçen 15 yılda Türkiye’de sağlık ortamı ve sağlık sistemi birçok açıdan etkilenmiş ve sorun çözme iddiasındaki bu programın yol açtığı birçok yeni sorun ortaya çıkmıştır” diye konuşan Türker, programı şöyle açıkladı:

“2018 yılı 14 Mart sürecinde Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlıkta Dönüşüm Programının yarattığı tahribata ve piyasacı anlayışla düzenlenen sağlık ortamının sorunlarına bu programın iddialarını irdeleyerek bir kez daha dikkati çekmek istemiştir. Bu süreçte hazırlayacağımız dokümanlarla AKP hükümetlerinin ve Sağlıkta Dönüşüm Programının dediklerini hatırlatıyor ve olanları gözler önüne sermek istiyoruz.

Bu çerçevede, TTB Merkez Konseyi olarak “Sağlıkta Dönüşüm Programı Çöktü” başlığı altında;

– 19 Şubat 2018 tarihinde “Genel Sağlık Sigortası”,

– 26 Şubat 2018 tarihinde “Aile Hekimliği”,

– 5 Mart 2018 tarihinde “Kamu Hastane Birlikleri” üzerine basın açıklamaları yapacağız ve o hafta boyunca açıklama yapılan konuda görüşlerimizi kamuoyuyla paylaşacağız.”

‘GENÇ HEKİMLER EĞİTİM ve ÇALIŞMA HALKLARI İÇİN BULUŞUYOR’ 

“3 Mart 2018  tarihinde,  Ankara’da TTB Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu ve Tıp Öğrencileri Kolu etkinliği olarak, ihraç edilme ya da güvenlik soruşturması nedeniyle uzmanlık eğitimi engellenen asistan hekimlerin, ihraç edilen, güvenlik soruşturmaları ile bekletilen ya da  ataması yapılmayan pratisyen hekimlerin sorunlarının ele alınacağı  “Genç Hekimler Eğitim ve Çalışma Hakları İçin Buluşuyor!” çalıştayı düzenliyoruz” açıklaması yapıldı.

Açıklama şöyle devam etti:

“Hekim Buluşması: 11 Mart 2018 tarihinde Ankara’da, ülkemizde her düzeyde sağlık hizmeti üreten hekimlerle yıpranma payı, hekimlik değerleri, emeklilik ücretleri, sağlıkta şiddet vb. konuların ele alınacağı Hekim Buluşması gerçekleştireceğiz.

Şehir Hastanelerine Karşı Ortak Mücadele: 14 Mart sürecinde ve sonrasında Şehir Hastaneleri konusunda sağlık emek örgütleriyle birlikte ortak mücadelemizi sürdüreceğiz.”

“14 MART TALEPLERİ”

Acil Olarak Karşılanması Gereken 14 Mart Taleplerimiz başlığı altında ise şunlar kaydedildi:

-Emekli hekim ve hekim ücretleri artırılsın.

-Yıpranıyoruz, hakkımızı istiyoruz.

-TTB sağlıkta şiddet yasa tasarısı yasalaşsın, güvenlik soruşturmaları nedeniyle bekletilen ya da ataması yapılmayan tüm hekimler görevlerine başlatılsın. (HABER MERKEZİ/ANKARA)

 

 

pirha.net © 2018