Ana Sayfa EMEK-EKONOMİ, TÜM HABERLER 17 Haziran 2019 246 Görüntüleme

TTB 70. büyük kongresine çağrı yaptı

TTB 70. büyük kongresine çağrı yaptı
Tarih: 17 Haziran 2019 - 15:02

TTB’nin 70’inci büyük kongresi öncesi katılım çağrısı yapan TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, kongrenin barış talep eden seçilmiş bir meslek örgütünün yöneticilerinin haklarının tanınmadığı bir dönemde yapıldığına vurgu yaparak, “adalet” talebi olan tüm kesimleri kongreye davet etti.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Genel Merkez binasında 22 Haziran’da 65 tabip odasından gelecek delegelerle gerçekleştirecekleri “Tababet İçin Adalet” temalı 70’inci Büyük Kongre gündemi ve ayrıntılarıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, TTB Genel Sekreteri Dr. Bülent Nazım Yılmaz, TTB Merkez Konseyi üyeleri Prof. Dr. Gülriz Erişgen ve Dr. Selma Güngör ile Ankara Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Vedat Bulut’un katıldığı basın toplantısında, açıklamayı Sinan Adıyaman okudu.

Kongreye, 2016-2018 dönemi TTB Merkez Konseyi üyelerinin “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” açıklamasını yaptıkları için hapis cezasına çarptırıldığı bir dönemde yapıldığına vurgu yapan Adıyaman, “Bu ceza verilirken evrensel tüm hekimlik değerlerinin ve hukuk kurallarının altüst edildiği, barış talep eden seçilmiş bir meslek örgütünün yöneticilerinin haklarının tanınmadığı, iyi hekimlik değerlerini savunan meslektaşlarımıza gözdağı verilmek istenen bir dönemde yapılıyor” diye belirtti.

“ELEŞTİRİLMEYEN SİYASAL ORTAM SAĞLIKTA EŞİTSİZLİKLERİN YAŞANMASI DEMEKTİR”

Kongreye giderken artık ülkede adaletten söz etmenin olanağının kalmadığını ifade eden Adıyaman, “AKP iktidarına muhalif meslek örgütleri, sendikalar, siyasal partiler, toplumun örgütlü kesimleri cezalarla yıldırılmaya ve yok edilmeye çalışılmaktadır. Adaletin olmadığı bir ülkede toplumun yaşam hakkından söz edilemeyeceği gibi, sağlık hakkından da söz etmek mümkün değildir. Çünkü artık eleştirmek hatta önermek dahi yasaktır. Eleştirilmeyen ve dayatmalarla yürütülen bir siyasal ortamın sağlıkta eşitsizliklerin yaşanması, kızamık salgınlarının ve sağlıkta bölgesel farklılıkların giderek artması demektir. Halkın sınırlı kaynaklarının Şehir Hastaneleri adıyla özel şirketlere aktarılması gibi ülkenin sağlık alanındaki ihtiyaçlarının gözetilmesi yerine israf yapılması demektir.”

“KARANLIĞIN KISA SÜREDE YOK OLACAĞI UMUDUYLA”

Kongrenin Türkiye’nin en karanlık dönemlerinden geçtiği bir dönemde yapıldığını vurgulayan Adıyaman, TTB, tabip odaları ve Türkiye’nin dört bir tarafından gelecek hekimler olarak bu karanlığın en kısa sürede yok olacağına olan umutla kongreyi gerçekleştireceklerini söyledi. Adıyaman, “Kongremizi yaşamdaki tüm adaletsizliklere ‘Tababet İçin Adalet’ talebiyle karşı duracağımızı haykıracağız” diyerek, tababet için adaletin, sağlıklı toplum, kadınlar, sanatçılar, Gezi direnişçileri, gazeteciler, barış akademisyenleri, öğrenciler için adalet anlamına geldiğini ifade etti.

“ADALET TALEBİ OLAN TÜM KESİMLERİ DAVET EDİYORUZ”

TTB’nin, eşitlikten, özgürlükten, demokrasiden, barıştan yana mücadelesini uzun yıllardır verdiğini dile getiren Adıyaman, Türkiye’de, “adalet” talebi olan tüm kesimleri, davet ederek, “Birlikteliğimizi, dayanışmamızı ve adaletsizliklere olan tepkimizi birlikte haykırmayı diliyoruz” dedi.

pirha.net © 2018